Týká se modelů

Tyto informace platí pro následující modely přijímačů STR:

 • STR-DN840

O souboru ke stažení

Aktualizace je jednoduchá a s nejnovější verzí firmwaru budete moci svůj přijímač AV ještě lépe využívat.

 • Název: Aktualizace firmwaru přijímače AV na verzi s9327.1108.0
 • Datum vydání: 18/08/2014
 • Výhody a vylepšení:
  • Vylepší funkčnosti funkcí Netflix a Dolby Digital Plus
 • Omezení: Pouze pro přijímače AV prodávané v Evropě. V některých zemích se neprodávají všechny modely.

Systémové požadavky

Váš firmware už může být aktuální, zejména pokud máte nový model AV přijímače. Pokud máte firmware verze s9327.1108.0 nebo novější, aktualizace není zapotřebí.

Pokud si nejste jisti, zkontrolujte, jakou verzi firmwaru máte:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen AV přijímač. Je-li tedy například přijímač připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.
 2. Zapněte přijímač AV.
 3. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko HOME (Domů) a než budete pokračovat, počkejte, dokud se na televizoru nezobrazí nabídka Home (Domů).
 4. V nabídce Home (Domů) vyberte položku Settings (Nastavení), potom stiskněte Enter pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovládání.
 5. V nabídce Settings (Nastavení) vyberte možnost System Settings (Systémová nastavení), potom stiskněte ENTER pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovládání
 6. Vyberte možnost Network Update (Síťová aktualizace) a stiskněte ENTER.
 7. Vyberte možnost Version (Verze) a stiskněte tlačítko ENTER.
 8. Na obrazovce televizoru bude číslo verze firmwaru vypadat takto:
  "Software Version s9327.1108.0" (Verze softwaru s9327.1092.0) - pokud je číslo verze s9327.1108.0 nebo vyšší, již máte nejnovější verzi firmwaru.

Instalovat

Co budete potřebovat:

 • síťový kabel pro připojení AV přijímače k Internetu
 • aktivní připojení k internetu
 • kompatibilní televizor

Jak zajistit, aby aktualizace proběhla hladce

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se podařila hned napoprvé:

 • Pečlivě si přečtěte pokyny, jinak byste mohli svůj AV přijímač poškodit.
 • Nevypínejte AV přijímač - ani jej během aktualizace neodpojujte od zdroje napájení.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě tlačítek uvedených v těchto pokynech.

Nastavte zařízení:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen AV přijímač. Je-li tedy například přijímač připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.
 2. Připojte konektor LAN na AV přijímači síťovým kabelem k Internetu.
 3. Zapněte přijímač AV.

Získání aktualizace:

 1. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko HOME (Domů) a než budete pokračovat, počkejte, dokud se na televizoru nezobrazí nabídka Home (Domů).
 2. V nabídce Home (Domů) vyberte položku Settings (Nastavení), potom stiskněte Enter pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovládání.
 3. V nabídce Settings menu,(Nastavení) vyberte možnost System Settings (Systémová nastavení) , potom stiskněte ENTER pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovládání
 4. V nabídce Settings (Nastavení) vyberte možnost Network Update (Síťová aktualizace) , potom stiskněte ENTER pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovládání
 5. Vyberte možnost Update (Aktualizovat) a stiskněte Enter – Přijímač začne kontrolovat dostupné aktualizace softwaru
 6. Na televizoru se zobrazí zpráva "A new version of software is found" (Byla nalezena nová verze softwaru)Vyberte možnost Update now (Aktualizovat nyní), potom stiskněte Enter
 7. Vyberte možnost Agree a stiskněte ENTER – Proces stahování bude zahájen a na televizoru se zobrazí obrazovka stahování
 8. Jakmile bude aktualizace dokončena, na čelním panelu se objeví zpráva COMPLETE (Dokončeno).
 9. Po dokončení aktualizace se AV přijímač automaticky restartuje. Přijímač nepoužívejte ani nevypínejte, dokud nebude aktualizace dokončena.
 10. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze s9327.1108.0, byla aktualizace firmwaru úspěšná.

Otázky a odpovědi

Co dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru AV přijímače pomocí Internetu.

Přehrávači si během aktualizace softwaru nepodařilo stáhnout data pro aktualizaci.
Příčinou tohoto problému může být připojení k síti.

 1. Zkontrolujte, zda je připojen kabel LAN.
 2. V nastaveních sítě ověřte, zda má AV přijímač přidělenu vlastní IP adresu.
 3. Znovu opakujte aktualizaci.

V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
Zapněte přijímač, aktualizace softwaru bude automaticky pokračovat.

Aktualizace již probíhá déle než 40 minut a ještě není dokončena.

 1. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a po několika minutách ho znovu zapojte.
 2. Dojde k automatické aktualizaci softwaru AV přijímače.
  Stále to nefunguje? Obraťte se na Zákaznickou podporu Sony