Týká se modelů

Tyto informace platí pro následující modely přijímačů STR:

 • STR-DN1020

O souboru ke stažení

Aktualizace je jednoduchá a s nejnovější verzí firmwaru budete moci svůj přijímač AV ještě lépe využívat.

 • Název: Aktualizace firmwaru přijímače AV na verzi 2.11
 • Datum vydání: 25/09/2013
 • Výhody a vylepšení:
  • Improve the quality of vTuner streaming.
  • Improved connectivity of TV SideView of iPod/iPhone to AV Receiver.
  • Improved connectivity of via DLNA(r) devices
  • Improved quality of Music Unlimited operation from AV Receiver
 • Omezení: Pouze pro přijímače AV prodávané v Evropě. V některých zemích se neprodávají všechny modely.

Systémové požadavky

Váš firmware už může být aktuální, zejména pokud máte nový model AV přijímače.

Pokud si nejste jisti, zkontrolujte, jakou verzi firmwaru máte:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen AV přijímač. Je-li tedy například přijímač připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.
 2. Zapněte přijímač AV.
 3. Stiskněte tlačítko HOME NETWORK (DOMÁCÍ SÍŤ).
 4. Stiskněte tlačítko MENU. Na obrazovce televizoru se zobrazí hlavní nabídka.
 5. V nabídce Home vyberte položku Settings (Nastavení), potom stiskněte ENTER pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovládání.
 6. V nabídce Settings (Nastavení) vyberte položku Network (Síť) a pak stiskněte ENTER pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovládání.
 7. Vyberte možnost Software Update (Aktualizace softwaru) a potom stiskněte ENTER.
 8. Vyberte položku Version (Verze) a stiskněte ENTER.
 9. Na obrazovce se zobrazí aktuální verze firmwaru instalovaného na vašem AV přijímači. - Pokud je číslo verze 2.11 nebo vyšší, máte nainstalovanou nejnovější verzi firmwaru.

Instalovat

Co budete potřebovat:

 • síťový kabel pro připojení AV přijímače k Internetu
 • aktivní připojení k Internetu
 • kompatibilní televizor

Jak zajistit, aby aktualizace proběhla hladce

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se podařila hned napoprvé:

 • Pečlivě si přečtěte pokyny, jinak byste mohli svůj AV přijímač poškodit.
 • Nevypínejte AV přijímač - ani jej během aktualizace neodpojujte od zdroje napájení.
 • Nepoužívejte žádná tlačítka kromě tlačítek uvedených v tomto návodu.

Nastavte zařízení:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen AV přijímač. Je-li tedy například přijímač připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.
 2. Připojte koncovku LAN na AV přijímači síťovým kabelem k Internetu.
 3. Zapněte přijímač AV.

Získání aktualizace:

 1. Stisknutím tlačítka HOME NETWORK (DOMÁCÍ SÍŤ) zvolte funkci Home Network function (Funkce domácí sítě).
 2. Stiskněte tlačítko MENU. Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka.
 3. Vyberte položku Settings (Nastavení) a pak stiskněte Enter. - Na obrazovce televizoru se zobrazí seznam nabídky Settings (Nastavení).
 4. Vyberte položku Network (Síť), potom stiskněte Enter.
 5. Vyberte položku Software Update (Aktualizace softwaru) a pak stiskněte Enter.
 6. Vyberte položku Update (Aktualizace) a pak stiskněte Enter.
 7. Po zobrazení zprávy "Found latest update. (Nalezena poslední aktualizace.)" na obrazovce televizoru stiskněte Enter.
 8. Vyberte tlačítko OK a pak stiskněte Enter.Potvrďte zprávu a také si přečtěte "END-USER LICENSE AGREEMENT FOR SONY SOFTWARE (SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM PRO APLIKACI SONY)" a pak stiskněte Enter.
 9. Vyberte položku Agree (Souhlasím) a potom stiskněte Enter.
 10. Po dokončení aktualizace softwaru se na panelu displeje zobrazí zpráva "Complete! (Dokončeno!)" . Po dokončení aktualizace stiskněte tlačítko Power (Vypínač) a přijímač vypněte. Přijímač je nyní aktualizován na novou verzi.
 11. Zkontrolujte aktuální verzi firmwaru a potvrďte, zda byl upgradu úspěšně nainstalován.- Pokud se zobrazí číslo verze 2.11, byl upgrade firmwaru úspěšný.

Otázky a odpovědi

Co dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru AV přijímače pomocí Internetu.

V televizoru se zobrazí zpráva "Cannot connect (Nelze se připojit)".
Příčinou tohoto problému může být připojení k síti.

 1. Zkontrolujte, zda je připojen kabel LAN.
 2. V nastaveních sítě ověřte, zda má AV přijímač přidělenu vlastní IP adresu.
 3. Znovu opakujte aktualizaci.

V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
Zapněte přijímač a zkuste aktualizaci znovu spustit.

Proces aktualizace již probíhá déle než 20 minut a stále není dokončen.

 1. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a po několika minutách ho znovu zapojte.
 2. Dojde k automatické aktualizaci softwaru přijímače.
  Stále to nefunguje? Obraťte se na Zákaznickou podporu Sony