O souboru ke stažení

 • Datum vydání: 13/02/2012
 • Určeno pro modely & Název souboru:
  • STR-DA6400ES: A64E_1069.zip
 • Výhody a vylepšení: Podpora změny způsobu distribuce obsahu internetového rádia SHOUTcast.

  Poznámka: Při změně systému pro přenos obsahu nebo v případě vypnutí vysílací služby nemusí být všechen obsah dostupný.

Instalovat

Co budete potřebovat

 • Windows PC s přístupem na internet
 • LAN kabel pro připojení receiveru k internetu
 • Dodaný disk CD-ROM
  • Aplikaci ES Utility 1.0 nebo 2.0
  Jestliže nemáte CD s aplikací ES Utility, můžete si ji stáhnout z webových stránek. Podrobnosti najdete v části zabývající se instalací aplikace ES Utility níže.

 • Operační systém
  • Pro ES Utility 1.0 nebo 2.0: Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate (SP1, 32 bit/64 bit) Windows XP Home Edition / Professional / Media Center Edition 2005 (SP3, 32 bit)
 • Minimální požadavky na počítač:
  • CPU: Celeron
  • Frekvence: 1 GHz nebo vyšší
  • Operační paměť (RAM) (Windows XP): 512 MB nebo více
  • HDD: 20 MB nebo více volného místa na disku.
   280 MB volného místa na disku, jestliže není nainstalováno rozhraní .NET Framework 2.0.
  • Monitor: Rozlišení 1024 × 768, High Color (65 536 barev) nebo vyšší
  • Síť: 100Base-TX nebo vyšší

Jak zajistit bezproblémový průběh aktualizace

Aktualizace je zpravidla velmi snadná. Zde je několik rad, které vám pomohou zvládnout ji napoprvé:

 • Pečlivě si přečtěte tyto pokyny.
 • Během aktualizace nevypínejte receiver ani ho neodpojujte od elektrické sítě.
 • Nemačkejte žádná tlačítka, kromě tlačítek uvedených v pokynech.
 • Než začnete receiver používat, nastavte ovladač master volume na -∞.
 • Připojte se k síti pomocí kabelu, abyste zvýšili spolehlivost aktualizace

Instalace aplikace ES Utility

Aplikace ES Utility je nezbytná pro aktualizaci firmwaru. Pomocí níže uvedeného postupu nainstalujte aplikaci ES Utility do počítače:

Poznámka: Pokud jste aplikaci ES Utility již dříve nainstalovali, nemusíte ji instalovat znovu.

 1. Zapněte počítač a přihlaste se jako administrátor nebo přes účet s administrátorskými právy.
 2. Vložte dodané CD s aplikací ES Utility do jednotky CD-ROM.
 3. Instalace se spustí automaticky a zobrazí se obrazovka Software Setup (Instalace aplikace).
  • Pokud se instalace nespustí automaticky, otevřete disk CD-ROM a poklepejte na soubor „SetupLauncher.exe“.
  • Pokud nemáte CD s aplikací ES Utility, stáhněte si aplikaci ES Utility do počítače, otevřete složku, do které jste soubor stáhli a poklepejte na soubor „SetupLauncher.exe“.
 4. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte aplikaci ES Utility.
 5. Na obrazovce „Welcome to the Software Setup“ (Vítejte u instalace softwaru) se přečtěte smlouvu, poté klikněte na tlačítko „I accept the terms of the license agreement“ (Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy) a klikněte na tlačítko „Next“ (Další).
 6. Na obrazovce „Software Setup“ (Instalace softwaru) klikněte pod nadpisem „Software“ na ikonu ES Utility. 7. Na obrazovce „Software Setup“ (Instalace softwaru) klikněte pod nadpisem ES Utility na volbu Install (Nainstalovat).
 8. Na obrazovce „Welcome to the ES Installer“ (Vítejte v instalátoru ES) klikněte na tlačítko Next (Další).
 9. Na obrazovce „Setup Type“ (Typ instalace) vyberte možnost Custom (Vlastní) a klikněte na tlačítko Next (Další).
 10. Na obrazovce „Choose a Destination Folder“ (Vyberte cílovou složku) a klikněte na tlačítko Next (Další).
 11. Na obrazovce „Add a desktop shortcut“ (Přidat zástupce na plochu) vyberte možnost Add a shortcut to the desktop (Přidat zástupce na plochu) a klikněte na tlačítko Next (Další).
 12. Na obrazovce „Install the program“ (Instalace programu) klikněte na tlačítko Install (Nainstalovat).
 13. Na obrazovce „ES Utility was successfully installed“ (Aplikace ES Utility byla úspěšně nainstalována) klikněte na tlačítko Finish (Dokončit).

  Software je nyní nainstalován a na ploše se nachází ikona ES Utility.Stáhněte a nainstalujte aktualizaci

 1. Stáhněte soubor s firmwarem na plochu.
  • Přečtěte si podmínky níže, potvrďte souhlas s těmito podmínkami a klikněte na možnost „download file“ (stáhnout soubor).
  • Po zobrazení dialogového okna uložte soubor na plochu.
 2. Připojte receiver k síti pomocí LAN kabelu.
 3. Ujistěte se, že je receiver připojen k TV.
 4. Zapněte receiver a vyčkejte 30–50 sekund na navázání komunikace U-com.
 5. Stiskem tlačítka GUI MODE na dálkovém ovladači zobrazte na displeji receiveru nápis GUI MODE ON.
 6. Ujistěte se, že je TV zapnutá. Na TV obrazovce se zobrazí nabídka.
  Poznámka: Jestliže je váš receiver již nakonfigurován pro použití ve vaší domácí síti, přejděte prosím k bodu 11.
 7. Pomocí šipek nahoru a dolů na dálkovém ovladači vyberte možnost Settings NetworkNetwork Setup (Nastavení – Síť – Nastavení sítě). 8. V nabídce Network Setup (Nastavení sítě) vyberte položku Internet Setup (Nastavení internetu). 9. Na obrazovce Internet Setup (Nastavení internetu) vyberte možnost Connect Automatically (DHCP) (Připojit automaticky (DHCP).
  Může se zobrazit hlášení „Připojování... Čekejte prosím.“ 10. Jakmile se receiver úspěšně připojí k síti, vyberte možnost Finish (Dokončit) a stiskněte tlačítko Enter.
 11. Pomocí šipek nahoru a dolů a tlačítka Enter v nabídce vyberte možnost Settings System System Update (Nastavení – Systém – Aktualizace systému).
 12. Vyberte možnost PC update (Aktualizace z PC), vyberte Start a stiskněte Enter.
 13. Zobrazí se okno PC update (Aktualizace z PC).
 14. V počítači poklepejte na ES Utility.
 15. Poklepejte na receiver, který chcete připojit k síti.
 16. Na obrazovce „ES Utility“ přesuňte levý posuvník a vyberte možnost System (Systém).
 17. Na obrazovce „System Settings“ (Nastavení systému) vpravo od „File Path“ (Cesta k souboru) klikněte na Browse (Procházet) a vyhledejte stažený soubor.
 18. Klikněte na Start Update (Spustit aktualizaci).
 19. Na obrazovce „Start Update“ (Spustit aktualizaci) klikněte na tlačítko Yes (Ano). Tím zahájíte proces aktualizace. Tato aktualizace bude trvat 15–30 minut.
  Poznámka: Během aktualizace bude blikat dioda MULTI CHANNEL DECODING na čelním panelu. Po dokončení aktualizace dioda přestane blikat.
 20. Po dokončení aktualizace klikněte na tlačítko Exit (Ukončit).
 21. Vypněte receiver a odpojte ho od počítače.

Aktualizace firmwaru je dokončena.

Otázky a odpovědi

Potřebujete další informace?

Přečtěte si Často kladené otázky k aktualizaci firmwaru

Jak zjistím verzi softwaru receiveru?

 1. Stiskem tlačítka GUI MODE na dálkovém ovladači zobrazte na displeji receiveru nápis GUI MODE OFF.
 2. Stiskem tlačítka MENU a pomocí šipek nahoru a dolů na dálkovém ovladači vyberte možnost System Settings (Nastavení systému) a poté stiskněte tlačítko Enter.
 3. Pomocí šipek nahoru a dolů zvolte VERSION x.xxx. Tím zobrazíte informace o aktuální verzi softwaru svého receiveru.

Odstraňování problémů

Pokud se aktualizace nezdaří, postupujte takto:

 • Zkontrolujte, zda jste stáhli správný soubor pro svůj receiver.
 • Zkontrolujte prosím nastavení brány firewall:
  • Jestliže používáte bránu firewall systému Windows: Přidejte aplikaci ES Utility do seznamu výjimek brány firewall. (Další informace najdete v příručce k počítači nebo na webových stránkách Windows.)
  • Jestliže používáte jinou bránu firewall: Vypněte bránu firewall nebo přidejte aplikaci ES Utility do seznamu povolených programů. Podrobnosti najdete v návodu k obsluze nebo v nápovědě.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • A64E_1069.zip