Týká se modelů

Tyto informace platí pro následující modely přijímačů STR:

 • STR-DA2800ES

O souboru ke stažení

Aktualizace je jednoduchá a s nejnovější verzí firmwaru budete moci svůj přijímač AV ještě lépe využívat.

 • Název: Aktualizace firmwaru přijímače AV na verzi 1065
 • Datum vydání: 29/07/2015
 • Výhody a vylepšení:
  • Improves the playback of FLAC files
 • Omezení: Pouze pro přijímače AV prodávané v Evropě. V některých zemích se neprodávají všechny modely.

Systémové požadavky

Je možné, že již máte aktuální verzi firmwaru, zejména pokud máte nový přijímač AV. Pokud máte firmware verze 1065 nebo novější, aktualizace není zapotřebí.

Pokud si nejste jisti, zkontrolujte, jakou verzi firmwaru máte:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přijímač AV, pokud je tedy například přijímač připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.
 2. Zapněte přijímač AV.
 3. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko AMP, potom HOME. Než budete pokračovat, počkejte, dokud se na televizoru neobjeví nabídka Home.
 4. V nabídce Home zvýrazněte Settings (Nastavení), potom zvolte ENTER pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovládání.
 5. V nabídce Settings (Nastavení) zvýrazněte System Settings (Systémová nastavení), potom zvolte ENTER pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovládání.
 6. Zvýrazněte System Information (Systémové informace) a zvolte ENTER.
 7. Na obrazovce televizoru bude číslo verze firmwaru vypadat takto:
  "Software Version 1065" ("Verze softwaru 1065") - pokud je číslo verze 1065 nebo vyšší, máte nainstalovanou nejnovější verzi firmwaru.

Instalovat

Co budete potřebovat:

 • síťový kabel pro připojení přijímače AV k internetu
 • aktivní internetové připojení
 • kompatibilní televizor

Jak zajistit, aby aktualizace proběhla hladce

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se podařila hned napoprvé:

 • Důkladně si přečtěte pokyny, jinak byste mohli svůj přijímač AV poškodit.
 • Nevypínejte přijímač AV - ani jej neodpojujte od zdroje napájení - během aktualizace.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě tlačítek uvedených v tomto návodu.

Nastavte vybavení:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přijímač AV, pokud je tedy například přijímač připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.
 2. Připojte koncovku LAN na přijímač AV ke zdroji internetu síťovým kabelem.
 3. Zapněte přijímač AV.

Získejte aktualizaci:

 1. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko AMP, potom HOME. Než budete pokračovat, počkejte, dokud se na televizoru neobjeví nabídka Home.
 2. V nabídce Home zvýrazněte Settings (Nastavení), potom zvolte ENTER pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovládání.
 3. V nabídce Settings (Nastavení) zvýrazněte Network Update (Síťová aktualizace), potom zvolte ENTER pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovládání.
 4. Na televizoru se zobrazí zpráva Perform version update? (Provést aktualizaci verze?).
 5. Pomocí dálkového ovládání zvolte OK, potom stiskněte ENTER.
 6. Proces stahování bude zahájen, na televizoru se objeví obrazovka stahování.
 7. Během stahování se na televizoru objeví zpráva "*/9". Symbol * se změní na 0, během procesu stahování se bude postupně měnit až na 9.
 8. After the download is complete, the upgrade starts and ON / STANDBY light on the front panel starts blinking.
 9. Po dokončení aktualizace se přijímač AV automaticky restartuje. . Přijímač nepoužívejte ani nevypínejte, dokud nebude aktualizace dokončena.
 10. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze 1065, byla aktualizace firmwaru úspěšná.

Otázky a odpovědi

Zde zjistíte, co máte dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru přijímače AV přes internet.

Na televizoru se objevila zpráva "Connection status cannot be confirmed" ("Stav připojení nelze potvrdit").
Příčinou tohoto problému může být připojení k síti.

 1. Zkontrolujte, zda je kabel LAN připojen.
 2. V nastaveních sítě ověřte, zda má přijímač AV vlastní adresu IP, či nikoliv. (Používáte-li server proxy, zadejte adresu IP tohoto serveru proxy do pole "Proxy Server" místo názvu hostitele serveru proxy.)
 3. Spusťte aktualizaci ještě jednou.

V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
Zapněte přijímač a spusťte aktualizaci ještě jednou.

Proces aktualizace (krok 8 pod položkou "Get the update above" (Získat výše uvedenou aktualizaci)) již zabral více než 60 minut a stále není dokončen.

 1. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, po několika minutách jej znovu zapojte.
 2. Zapněte přijímač AV.
 3. Spusťte proces aktualizace ještě jednou.
  Pořád nefunguje? Obraťte se na zákaznickou podporu společnosti Sony