O souboru ke stažení

Přečtěte si důkladně následující pokyny, abyste aktualizační program nainstalovali správně.

Týká se modelů

SonicStage Simpler Burner verze 1.1, který se dodává se zařízením ATRAC CD Walkman [D-NE10/NE800/NE900/NE300/NE300CK/NE700/NE400]

Systémové požadavky

Windows XP Professional/Windows XP Home Edition s nainstalovaným softwarem SonicStage Simple Burner verze 1.1.

Vylepšení

Vyřešené problémy

V případě Windows XP Professional Service Pack 2 může dojít k pádu prostředí systému.

Instalovat

Před stažením

Tento aktualizační program je určený pouze pro aplikaci SonicStage Simple Burner verze "1.1.00.09050". Před stažením souboru s aktualizačním programem zkontrolujte verzi aplikace SonicStage Simple Burner, která je nainstalována v počítači.

 1. Spusťte aplikaci SonicStage Simple Burner verze 1.1.
 2. Klepněte na tlačítko CONFIG [KONFIGURACE] a vyberte záložku Version [Verze]. Zkontrolujte verzi aplikace SonicStage Simple Burner.
 3. Pokud se v okně Version [Verze] zobrazí SonicStage Simple Burner verze 1.1.01.07070, není potřeba stahovat a instalovat aktualizační program.
 4. Pokud se v okně Version [Verze] zobrazí SonicStage Simple Burner verze 1.1.00.09050, stáhněte a nainstalujte aktualizační program.

POZNÁMKA: Uživatelé systému Windows XP Home Edition/Windows XP Professional se musí před instalací aktualizačního programu přihlásit na účet skupiny správců.

Postup stažení aktualizačního programu SonicStage Simple Burner verze 1.1

Stáhněte soubor podle následujícího postupu:

 1. Na jednotce C vytvořte složku s názvem SSSB_Up.
 2. Do složky vytvořené v kroku 1 stáhněte následující soubor: Update_SSSB1101.exe (1 716 KB).
 3. Až se stahování dokončí, zkontrolujte velikost souboru následovně: V Průzkumníkovi Windows klepněte na Podrobnosti v nabídce Zobrazit.
 4. Pokud má soubor stejnou velikost, stažení proběhlo úspěšně. V záporném případě odstraňte všechny stažené soubory a stáhněte soubor znovu.
Postup aktualizace

Po stažení nainstalujte aktualizační program do počítače podle následujícího postupu.

 1. Ukončete všechny spuštěné aplikace.
 2. Klepněte na Start a poté na Spustit.
 3. Zadejte C:\SSSB_Up\Update_SS1101.exe a klepněte na OK - zobrazí se okno InstallShield (Průvodce instalací).
 4. Postupujte podle zpráv na obrazovce.
 5. Po dokončení aktualizace se zobrazí zpráva Setup has finished installing SonicStage Simple Burner Ver.1.1.01 Update Program on your computer [Instalační program nainstaloval aplikaci SonicStage Simple Burner verze 1.1.01 do počítače].
 6. Klepněte na Finish [Dokončit].
Po aktualizaci
 1. Proveďte postup uvedený v části Před stažením, abyste zkontrolovali, zda se aktualizační program nainstaloval úspěšně.
 2. Pokud se v okně CONFIG [KONFIGURACE] na záložce Version [Verze] zobrazuje SonicStage Simple Burner verze 1.1.01.07070, instalace aktualizačního programu byla úspěšná.
Důležité upozornění:

Před stažením musíte přijmout podmínky Licenční smlouvy s koncovým uživatelem uvedené níže. Po přečtení smlouvy spusťte stahování klepnutím na tlačítko "Download" [Stáhnout].

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Update_SSSB1101.exe

Velikost souboru

 • 1.68 Mb