O souboru ke stažení

Společnost poskytuje tento software uživatelům, kteří chtějí migrovat z přehrávače CONNECT Player na program SonicStage CP, aby jim usnadnila převod souborů mezi přehrávačem CONNECT Player a programem SonicStage CP.

 1. Požadavky na systém:
 • Přehrávač CONNECT Player musí mít verzi 1.0.04.
 • V počítači musí být nainstalován software Software SonicStage CP (SonicStage verze 4.0).
 • Odstraňte všechny skladby z řady Walkman A (postup odstranění všech skladeb najdete níže).
  Postup formátování řady A:
  1. Připojte Walkman k přehrávači CONNECT Player.
  2. Přejděte do části Tools [Nástroje] a poté do Advanced [Pokročilé].
  3. Vyberte High-preference [Vysoké preference].
  4. Zformátujte zařízení.

   POZNÁMKA: Budou odstraněny všechny skladby a nastavení.
 1. Přesuňte všechny skladby nástrojem pro migraci SonicStage CP.

  Stáhněte si do počítače nástroj pro migraci SonicStage CP: CP-EXPORTPL-1.0.05.06190.exe (3 064 520 bajtů).
  1. Spusťte stažený soubor.
  2. Aplikace se spustí (viz níže).
  3. Klepněte na Next (Další).
  4. Klepněte na OK.
  5. Klepněte na Open folder [Otevřít složku] a Start SonicStage [Spustit SonicStage].
  6. Přetáhněte vytvořené soubory se seznamy stop do knihovny My Library [Moje knihovna], aby se skladby zaregistrovaly pro program SonicStage.
  7. Zavřete okno se složkou.
  8. Klepněte na Next (Další).
  9. Klepněte na Finish [Dokončit].
  10. V případě potřeby nastavte Rating [Hodnocení].
  11. Přeneste obsah knihovny do zařízení walkman.