Týká se modelů

 • SMP-N200

O souboru ke stažení

Aktualizace je jednoduchá a s nejnovější verzí firmwaru budete moci svůj síťový multimediální přehrávač ještě lépe využívat.

 • Datum vydání: 25/12/2014
 • Název: M10.R.0631
 • Určeno pro modely: SMP-N200
 • Výhody a vylepšení:
  • Zvýšená bezpečnost šifrování
 • Omezení: Lze použít jen se síťovými multimediálními přehrávači prodávanými v Evropě. V některých zemích se neprodávají všechny modely.

Systémové požadavky

Váš firmware už může být aktuální, zejména pokud máte nový model síťového multimediálního přehrávače. Pokud je číslo firmwaru M10.R.0631 nebo vyšší, aktualizace není zapotřebí.

Pokud si nejste jisti, zkontrolujte, jakou verzi firmwaru máte:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen síťový multimediální přehrávač, pokud je tedy například přehrávač připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.
 2. Zapněte síťový multimediální přehrávač a počkejte, dokud se neobjeví obrazovka XrossMediaBar™.
 3. V nabídce XrossMediaBar zvýrazněte Setup (Nastavení) >System Settings (Systémová nastavení), potom zvolte ENTER pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovládání.
 4. Zvýrazněte System Information (Systémové informace) a zvolte ENTER.
 5. Na obrazovce televizoru bude číslo verze firmwaru vypadat takto:
  "Software Version M10.R.0631" ("Verze softwaru M10.R.0631") - pokud je číslo verze M10.R.0631 nebo vyšší, máte nainstalovanou nejnovější verzi firmwaru.

Instalovat

Procedura zpravidla trvá zhruba 15 - 30 minut. Nejprve nastavte vybavení:

Co budete potřebovat:

 • Ethernetový kabel pro připojení síťového multimediálního přehrávače k internetu
 • aktivnímu internetovému připojení
 • kompatibilnímu televizoru

Jak zajistit, aby aktualizace proběhla hladce

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se podařila hned napoprvé:

 • Důkladně si přečtěte pokyny, jinak byste mohli svůj síťový multimediální přehrávač poškodit.
 • Nevypínejte síťový multimediální přehrávač - ani jej neodpojujte od zdroje napájení - během aktualizace.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě tlačítek uvedených v tomto návodu.

Nastavte vybavení:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen síťový multimediální přehrávač, pokud je tedy například přehrávač připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.
 2. Připojte konektor LAN na síťovém multimediálním přehrávači ethernetovým kabelem ke zdroji internetu.
 3. Zapněte síťový multimediální přehrávač.

Získejte aktualizaci:

 1. V nabídce XrossMediaBarTM zvolte pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovládání Setup (Nastavení)> Network Update (Aktualizace sítě), potom zvolte ENTER.
 2. Na televizoru se zobrazí zpráva Perform version update? (Provést aktualizaci verze?).
 3. Pomocí dálkového ovládání zvolte OK, potom stiskněte ENTER.
 4. Proces stahování bude zahájen, na televizoru se objeví obrazovka stahování.
 5. Během stahování se na televizoru objeví zpráva DL */9". Symbol * se změní na 0, během procesu stahování se bude postupně měnit až na 9.
 6. Po dokončení stahování bude spuštěna aktualizace, na televizoru se objeví zpráva VUP.
 7. Během procesu aktualizace se na televizoru objeví zpráva "VUP */9". Symbol * se změní na 0, během procesu se bude postupně měnit až na 9.
 8. Když se přehrávač automaticky vypne, bude aktualizace dokončena. Přehrávač nepoužívejte ani nevypínejte, dokud nebude aktualizace dokončena.
 9. Znovu přehrávač zapněte.
 10. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze M10.R.0631, aktualizace firmwaru byla úspěšná.

Řešení problémù

Zde zjistíte, co máte dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru síťového multimediálního přehrávače přes internet.

 • Na televizoru se objevuje zpráva "Connection status cannot be confirmed" ("Stav připojení nelze potvrdit").
  Příčinou tohoto problému může být připojení k síti.
  1. Zkontrolujte, zda je připojený síťový kabel.
  2. V nastaveních sítě ověřte, zda má síťový multimediální přehrávač vlastní adresu IP, či nikoliv. (Používáte-li server proxy, zadejte adresu IP tohoto serveru proxy do pole "Proxy Server" místo názvu hostitele serveru proxy.)
  3. Spusťte aktualizaci ještě jednou.

 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
  Zapněte přehrávač a spusťte aktualizaci ještě jednou.

 • Aktualizace již probíhá déle než 30 minut a stále není dokončena.
  1. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, po několika minutách jej znovu zapojte.
  2. Zapněte síťový multimediální přehrávač.
  3. Spusťte aktualizaci ještě jednou.
   Pořád nefunguje? Obraťte se na Zákaznickou podporu Sony.