Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • Objektiv: SEL35F28Z
 • Tělo: všechny modely s bajonetem E s výjimkou NEX-5, NEX-3, NEX-C3, NEX-VG10 a PXW-FS7

O souboru ke stažení

 • Název: Aktualizace systémového softwaru objektivu verze 03 pro SEL35F28Z (Windows)
 • Datum uvedení: 14/07/2016
 • Výhody a vylepšení
  • Při trvalém dlouhodobém používání fotoaparátu v režimu manuálního zaostřování (MF) zlepšuje konzistenci zaostření (např. při použití u bezpečnostních kamer, při záznamu externího výstupu atd.).

Kontrola verze systémového softwaru objektivu

Podle níže uvedených pokynů zkontrolujte verzi systémového softwaru objektivu.

 • Systémový software objektivu verze [Ver.01] nebo [Ver.02] je třeba aktualizovat.
 • U systémového softwaru objektivu verze [Ver.03] není aktualizace nutná.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka)Setup (Nastavení) Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru objektivu.


 3. Pokud používáte řadu QX, spusťte aktualizaci systémového softwaru objektivu v počítači a zkontrolujte verzi systémového softwaru objektivu spuštěním aktualizace.

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru objektivu je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí systému Microsoft Windows:

 • Windows 10®
 • Windows 8.1®
 • Windows 7® SP1
 • Windows Vista®* SP2Poznámka:
  *Verze Starter není podporována.

Hardware počítače

Nejnovější aktualizace systémového softwaru objektivu je kompatibilní s následujícím hardwarem:

 • Místo na pevném disku: 200 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru objektivu zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Další vybavení pro fotoaparáty α s výměnným objektivem
  • Zdroj napájení fotoaparátu/videokamery: Plně nabitá baterie NP-FW50
   nebo napájecí adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně)

   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že je zbývající kapacita baterie (tři dílky) nebo vyšší. Doporučujeme používat plně nabitou baterii nebo napájecí adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně). Před aktualizací systémového softwaru objektivu demontujte vertikální grip.
  • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem
   Poznámka: Při použití jiného kabelu USB není zaručeno, že aktualizace proběhne v pořádku.
 • Další vybavení videokamer pro vysílání a produkci
  • Zdroj napájení fotoaparátu/videokamery: Specializovaný napájecí adaptér
  • Kabel USB

Stáhnout

Důležité poznámky:

 • Tuto aktualizaci systémového softwaru objektivu lze provést pouze v případě, že je objektiv nasazený na fotoaparátu/videokameře. Aktualizaci systémového softwaru objektivu nelze provést pomocí jiného fotoaparátu/videokamery.
 • Před aktualizací systémového softwaru objektivu nasaďte objektiv na fotoaparát. Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý.
 • Při aktualizaci systémového softwaru objektivu použijte plně nabitou baterii NP-FW50 nebo napájecí adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně) (pro fotoaparáty α s výměnným objektivem).
 • Při aktualizaci systémového softwaru objektivu použijte specializovaný napájecí adaptér (pro videokamery pro vysílání a produkci).
 • Během aktualizace nevyjímejte baterii; fotoaparát by mohl díky náhlému výpadku napájení zcela přestat pracovat.
 • Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Zamezte přepnutí počítače do režimu spánku. V případě, že se počítač přepne do režimu spánku a aktualizace se přeruší, proveďte kompletní proces aktualizace znovu od začátku.

Jak stáhnout aktualizaci systémového softwaru objektivu:

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Ve spodní části stránky si přečtěte prohlášení a zaškrtněte políčko, pokud souhlasíte s podmínkami. Potom klepněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 3. Zahájí se stahování souboru [Update_SEL35F28ZV3D.exe].
 4. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).

  Pro uživatele systémů Windows 8.1 a Windows 10:

  Při výchozím nastavení prohlížeče Internet Explorer bude aktualizační soubor uložen do složky [Downloads] (Stažené soubory). Na obrazovce Start klepněte na dlaždici [Desktop] (Plocha) a pomocí Průzkumníku vyhledejte stažený soubor ve složce [Downloads] (Stažené soubory).

Instalovat

Jakmile bude soubor úspěšně stažen, budete připraveni na instalaci aktualizace systémového softwaru objektivu verze 2.00 pro SEL35F28Z.

Krok 1: Spusťte aktualizaci systémového softwaru objektivu.

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Pro spuštění aktualizace systémového softwaru objektivu poklepejte na stažený soubor [Update_SEL35F28ZV3D.exe].


  Nyní se zobrazí okno aktualizace systémového softwaru objektivu.

 3. Zapněte fotoaparát a podle pokynů aktualizace systémového softwaru objektivu vyberte ve fotoaparátu položku [Menu] (Nabídka) -> [Setup] (Nastavení) -> [USB Connection] (Připojení USB) a zkontrolujte, jestli je vybrána možnost [Mass Storage] (Velkokapacitní úložiště). Pokud je zvolen jiný režim než [Mass Storage] (Velkokapacitní úložiště), zvolte [Mass Storage] (Velkokapacitní úložiště).

 4. Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu. Připojte fotoaparát k počítači prostřednictvím dodávaného kabelu USB.
  Pokud se na obrazovce počítače zobrazí chybové hlášení, zkuste následující metody.
  – Odpojte od fotoaparátu/videokamery kabel USB a poté jej znovu připojte.
  – Pokud je v počítači jiný volný port USB, zapojte kabel USB do tohoto portu.

 5. Ověřte, zda se ve spodním pravém rohu obrazovky počítače na hlavním panelu zobrazuje ikona .
  Poznámka: Pokud se ikona na hlavním panelu nezobrazuje, pokračujte dalším krokem.
 6. Na obrazovce aktualizace systémového softwaru objektivu klepněte na tlačítko Next (Další). V počítači se zobrazí okno aktualizace systémového softwaru objektivu a na monitoru fotoaparátu se zobrazí nápis „Follow computer instructions“ („Postupujte podle pokynů v počítači“).
  Počítač:

  Fotoaparát:

  Poznámka: Od tohoto okamžiku fotoaparát/videokameru nevypínejte, dokud aktualizace systémového softwaru objektivu neskončí.
  V závislosti na modelu fotoaparátu/videokamery může trvat několik minut, než se obrazovka změní.

 7. Odstraňování problémů:
  • Pokud se zobrazí zpráva „The update is not available for your model.“ („Aktualizace není pro váš model k dispozici.“), zkontrolujte, jestli se pokoušíte nainstalovat správný soubor pro objektiv nasazený na fotoaparátu.
   V případě, že je spuštěný správný soubor aktualizace systémového softwaru objektivu, zavřete soubor aktualizace, odpojte kabel USB, vypněte fotoaparát a vraťte se zpět ke kroku 1 „Spusťte aktualizaci systémového softwaru objektivu“.
  • Pokud se zobrazí zpráva „Could not find camera with the lens for this update mounted.“ („Nebylo možné najít fotoaparát s nasazeným objektivem pro tuto aktualizaci.“, zkontrolujte, jestli je fotoaparát uveden v části „Relevant Products“ („Relevantní výrobky“) a jestli je fotoaparát propojen s počítačem pomocí kabelu USB.
 8. Na obrazovce aktualizace systémového softwaru objektivu klepněte na tlačítko Next (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci. Pokud je aktuální verze systémového softwaru objektivu .03 nebo novější, není třeba provádět aktualizaci. V takovém případě přerušte připojení USB a klepněte na tlačítko Finish (Dokončit). Vypněte fotoaparát, vyjměte baterii nebo odpojte síťový napáječ, poté vložte baterii zpět nebo znovu připojte síťový napáječ a zapněte přístroj.
 9. Klepněte na tlačítko Next (Další). Data se přenesou do fotoaparátu (přibližně 5 sekund).
  Poznámka: Během aktualizace nikdy fotoaparát/videokameru nevypínejte ani neodpojujte kabel USB.
 10. Jakmile je dokončen přenos dat, zobrazí se následující obrazovka:


  Klepněte na tlačítko Finish (Dokončit).
 11. Spustí se proces aktualizace a na fotoaparátu se zobrazí sloupec průběhu (přibližně 30 sekund).
 12. Proces aktualizace je dokončen po zobrazení zprávy „Lens update complete.“ („Aktualizace objektivu byla dokončena“ na+ fotoaparátu.
  Pokud používáte řadu QX, proces aktualizace je dokončen po zmizení obrazovky řady QX.
 13. Klikněte na ikonu na hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky počítače, abyste ukončili připojení USB.
  Poznámka: Pokud se ikona na hlavním panelu nezobrazuje, pokračujte dalším krokem.
 14. Odpojte kabel USB.
  Poznámka: Po dokončení aktualizace fotoaparát/videokameru vypněte, vyjměte baterii nebo odpojte síťový adaptér, poté baterii vložte zpět nebo znovu připojte síťový adaptér a fotoaparát/videokameru zapněte.

Krok 2: Zkontrolujte, jestli objektiv obsahuje systémový software verze .03.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka)Setup (Nastavení) Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru objektivu.