Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • SA-NS310
 • SA-NS410
 • SA-NS510

O souboru ke stažení

 • Název:Síťová aktualizace firmwaru 2.01.2.16 pro SA-NS310/410/510
 • Datum zveřejnění:18.7.2013
 • Výhody a vylepšení
  • Byla doplněna kompatibilita s Windows 8. Reproduktor se bude zobrazovat v ovládacím tlačítku Zařízení.
  • Bude přidána operace DLNA Seek (Vyhledávání DLNA), tuto funkci lze použít k vyhledávání dalších zařízení vyhovujících DLNA.
  • Došlo k opravě některých dalších problémů.

Stáhnout

Stažením nejnovější verze aplikace systému můžete získat výhody nejnovějších funkcí. Jednotka pro aktualizaci přistupuje na server společnosti Sony. Pokud je k dispozici nová aktualizace, rozsvítí se během připojení na internet kontrolka UPDATE (AKTUALIZACE). Než budete software aktualizovat, ujistěte se, že jste vypnuli ostatní zařízení připojené k systému.

Jak provést aktualizaci?

 1. Zapojte napájecí kabel do síťové zásuvky.
 2. Zapněte přístroj. Pokud je k dispozici nová aktualizace a pokud je přístroj připojen k internetu, rozsvítí se zelená kontrolka UPDATE (AKTUALIZACE).
 3. Stiskněte tlačítko UPDATE (AKTUALIZACE) ve spodní části přístroje a přidržte je stisknuté, dokud kontrolka nezhasne.Spustí se aktualizace. Kontrolka UPDATE (AKTUALIZACE) bude během aktualizace blikat.

Poznámky:

 • Dokončení aktualizace trvá zhruba 5 minut.
 • Dbejte na to, abyste v průběhu aktualizace neprováděli žádnou z následujících operací.
  • Vypnutí přístroje
  • Odpojení napájecího kabelu
  • Připojení nebo odpojení síťového kabelu (LAN)
 • Pokud používáte prostředí internetu prostřednictvím proxy serveru, musíte proxy server nastavit.