O souboru ke stažení

Majitelům přehrávače SEP-30BT nabízíme službu stažení softwaru Rolly Remote 1.0.

Přečtěte si pozorně následující poznámky.

Stažení a instalace softwaru Rolly Remote 1.0 do počítače a aktualizace firmwaru v jednotce Rolly vám umožní ovládat přehrávač Rolly dálkově z počítače.

Navázání spojení BLUETOOTH v režimu ovládání BLUETOOTH mezi počítačem* a přehrávačem Rolly umožňuje používat následující funkce dálkového ovládání Rolly z počítače*:

 • Můžete otevírat seznam skladeb přehrávače Rolly a zobrazovat názvy aktuálně přehrávaných hudebních skladeb.
 • Po výběru hudby v přehrávači Rolly můžete hudbu přehrát, jednotka Rolly může hudební skladby přehrávat v libovolném směru (dopředu, dozadu, opakovat atd.).
 • Můžete připojit až 7 jednotek Rolly současně a užívat si hudbu nebo video**.

* Nejprve do počítače stáhněte a nainstalujte software Rolly Remote. Počítač s rozhraním BLUETOOTH musí podporovat profil SSP, aby mohl navázat připojení BLUETOOTH v režimu ovládání BLUETOOTH. Připojení BLUETOOTH nemusí být ve všech počítačích nezbytně podporováno se stejnými profily, jaké nabízí tato jednotka.

** V závislosti na počítači se může stát, že se software Rolly Remote nedokáže připojit k sedmi zařízením Rolly současně.

Klepnutím sem přejděte ke službě stažení programu pro aktualizaci firmwaru přehrávače SEP-30BT.

Cílové výrobky

Sound Entertainment Player Rolly SEP-30BT

Cílová počítačová prostředí

Operační systém
 • Windows Vista® Ultimate (včetně verze Service Pack 1)
 • Windows Vista® Business (včetně verze Service Pack 1)
 • Windows Vista® Home Premium (včetně verze Service Pack 1)
 • Windows Vista® Home Basic (včetně verze Service Pack 1)
 • Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows XP Professional (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows XP Home Edition (Service Pack 2 nebo novější)

Podporované operační systémy jsou omezeny na anglickou verzi. 64bitová verze operačního systému není podporována. Jiné než uvedené operační systémy nejsou podporovány.

Hardwarové požadavky
Procesor:

Pro systém Windows Vista: 800MHz procesor Pentium III nebo rychlejší. Pro systém Windows XP: 450MHz procesor Pentium III nebo rychlejší.

Paměť:

Windows Vista: 512 MB nebo více (doporučujeme 1 GB nebo více). Windows XP: 265 MB nebo více (doporučujeme 512 MB nebo více)

Displej:

1024x768 bodů nebo více a barvy High color (16 bitů) nebo lepší (nastavení 256 nebo méně barev může způsobit nesprávné chování).

Instalovat

Chcete-li software nainstalovat do systému Windows XP/Windows Vista, přihlaste se uživatelským jménem s právy "správce" nebo "správce počítače".

Stáhněte soubor pro instalaci softwaru Rolly Remote 1.0 podle následujícího postupu:

 1. Připojte počítač k internetu.

 2. Na pevném disku zvolte složku pro uložení staženého souboru. Předpokládejme, že se jedná o složku rr10_dl na jednotce C.

 3. Do složky vytvořené v kroku 2 stáhněte následující soubor: RollyRemoteInstaller_EU.exe (17 511 KB).

 4. Standardní doba stahování činí 3 minuty v případě připojení rychlostí 1 Mb/s a 45 minut v případě připojení rychlostí 56 kb/s. Stahování může zabrat značné množství času, v závislosti na internetovém prostředí, předem děkujeme za pochopení. (Stahování uvedeného souboru se zahájí po přečtení těchto pokynů a klepnutí na tlačítko "Download" [Stáhnout] na této stránce. Postupujte podle pokynů v dialogovém okně.)

 5. Po stažení v Průzkumníkovi vyberte Zobrazit - Podrobnosti a zkontrolujte velikost souboru. Pokud má soubor stejnou velikost, jako je uvedena výše, stažení proběhlo úspěšně. Pokud velikost neodpovídá výše uvedené hodnotě, odstraňte soubor a zkuste jej stáhnout znovu.
Poznámka:

Při stahování souboru nenechávejte počítač přejít do režimu spánku/hibernace.

Postup instalace

Po stažení souboru RollyRemoteInstaller_EU.exe nainstalujte software do systému Windows podle následujícího postupu.

 1. Ukončete všechny spuštěné aplikace a odpojte periferní zařízení (Rolly atd.) od počítače.

 2. Na hlavním panelu klepněte na Start a poté na Spustit. Zobrazí se dialogové okno SPUSTIT.

  V případě systému Windows Vista klepněte na Start - Všechny programy - Příslušenství - Spustit a otevře se dialogové okno Spustit.

 3. Zadejte C:\rr10_dl\RollyRemoteInstaller_EU.exe a zahajte instalaci klepnutím na OK.

 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

 5. Až se zobrazí zpráva, že se instalace dokončila, klepněte na tlačítko Finish [Dokončit] a restartujte počítač.

 6. Spusťte program Rolly Remote 1.0. Pokud se v dialogovém okně Version Information of Rolly Remote [Informace o verzi programu Rolly Remote] v části Help [Nápověda] zobrazí verze 1.0.00.12050, program se nainstaloval úspěšně.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • ROLLYREMOTEINSTALLER_EU.EXE

Velikost souboru

 • 17.51 Mb