Podrobnosti souboru

Název souboru

 • 1.11-p3-spi.pac

Velikost souboru

 • -

Týká se modelů

Tato informace platí pro následující DVD rekordéry:

 • RDR-DC90 / 100 / 105 / 200 / 205 / 305 / 500 / 50

O souboru ke stažení

 • Název: Aktualizace firmwaru na verzi 1.11 (1.11-p3-spi.pac)
 • Datum vydání: 06/11/2013
 • Potřebuji aktualizaci?: Váš firmware již může být aktualizovaný, zejména pokud máte nový DVD rekordér. Pokud si nejste jisti, můžete jednoduše zkontrolovat, jakou verzi firmwaru máte, pomocí těchto pokynů.
 • Výhody a vylepšení:
  Tato aktualizace řeší následující problémy:
  • Pořadí programů se přes noc změnilo
  • Po kopírování disku dochází k problémům s funkcí Lip-Sync
  • Během přehrávání nahrávek se objevuje blokový šum
  • Když zařízení připojíte k televizoru nebo k audio systému pomocí HDMI, hodiny se v pohotovostním režimu zaseknou
  • Rekordér se po stisknutí tlačítka REC na dálkovém ovládání za účelem nahrávání programů určitých kanálů vypne (pouze pro Španělsko)
 • Omezení: pouze pro použití s DVD rekordéry prodávanými v Evropě. Ne všechny modely jsou prodávány ve všech zemích

Co budete potřebovat

 • počítač s přístupem k internetu
 • prázdné zapisovatelné CD

Instalovat

Jak zajistit, aby aktualizace proběhla hladce

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se podařila hned napoprvé:

 • Důkladně si přečtěte pokyny, jinak by DVD rekordér mohl přestat reagovat a nebo by mohl vyžadovat opravu.
 • Nevypínejte DVD rekordér - ani jej neodpojujte od zdroje napájení - během aktualizace.
 • Nepoužívejte žádná tlačítka kromě tlačítek uvedených v tomto návodu.
 • Po provedení aktualizace nastavte možnost Auto Service Update [Automatická aktualizace služeb] v nastavení „Channel“ [Kanál] na On [Zapnuto].

Stažení aktualizace do počítače:

 1. Přečtěte si obchodní podmínky a vyjádřete s nimi souhlas.
 2. Stáhněte si do počítače soubor 1.11-p3-spi.pac – zapamatujte si, do jaké složky jste jej uložili.
 3. Vyhledejte soubor v počítači, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a klepněte na položku Properties [Vlastnosti]. Zkontrolujte, zda je jeho velikost 8,31 MB (8 723 652 bajtů).
 4. Vypalte soubory na prázdné zapisovatelné CD. Používáte software na vypalování CD? Zvolte univerzální formát disků (UDF). V případě formátu ISO9660 se nemusí vytvořit správný disk s aktualizací.

Přenos aktualizace do rekordéru

Jakmile jste soubor s aktualizací stáhli, můžete jej nainstalovat do DVD rekordéru. Postupujte podle následujících jednoduchých kroků.

Příprava příslušenství:
 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen DVD rekordér. (Pokud je tedy rekordér připojen ke konektoru AV 1, zvolte jako vstup AV 1.)
 2. Zapněte DVD rekordér.
 3. Vložte do přehrávače disk a zasuňte jej do jednotky.

Instalace aktualizace

 1. Jakmile se disk načte, objeví se na obrazovce televizoru zpráva, která vás vyzve, abyste potvrdili postup aktualizace.
 2. Pomocí dálkového ovládání zvolte OK, potom stiskněte ENTER.
 3. Spustí se aktualizace.
 4. Během aktualizace bude na obrazovce televizoru zobrazen pruh s průběhem aktualizace. Rekordér nepoužívejte ani nevypínejte, dokud nebude aktualizace dokončena.
 5. Když se disková mechanika otevře, vyjměte z rekordéru disk s aktualizací a zapněte rekordér.
  Důležité: Pokud se disková mechanika automaticky neotevře a na obrazovce televizoru se znovu zobrazí zpráva o aktualizaci, vyberte pomocí dálkového ovládání No [Ne], potom vyjměte disk.
 6. Vypněte DVD rekordér. Aktualizace je nyní dokončena.
Zkontrolujte, zda byla aktualizace úspěšná.
 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen DVD rekordér, pokud je například přehrávač připojen ke konektoru AV1, zvolte jako vstup AV1.
 2. Zapněte DVD rekordér a na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko SYSTEM MENU.
 3. Zvolte Initial Setup > System1 [Výchozí nastavení a systém1], potom na dálkovém ovládání stiskněte Enter.
 4. Zvolte položku Version [Verze] a stiskněte Enter.
  Na obrazovce televizoru by mělo číslo verze firmwaru vypadat takto: SOFTWARE VERSION 1.11 [VERZE SOFTWARU 1.11] – pokud je číslo verze 1.11 nebo vyšší, máte nainstalovanou nejnovější verzi firmwaru.

Otázky a odpovědi

Objevila se chybová zpráva.
Pokud se zobrazí chybová zpráva, restartujte DVD rekordér a zopakujte celý postup aktualizace od začátku.