Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • PS-HX500

O souboru ke stažení

 • Název: Hi-Res Audio Recorder verze 1.1.0
 • Datum uvedení:02.11.2016
 • Funkce této aplikace jsou následující:
  • Záznam skladeb z gramofonových desek:Po propojení gramofonu a počítače pomocí dodávaného kabelu USB a nainstalování softwaru budete moci zaznamenávat skladby ve vysokém rozlišení (DSD nebo PCM) z gramofonových desek přehrávaných na gramofonu.Maximální délka jednoho záznamu je 100 minut.
  • Úpravy dočasných souborů: Do zaznamenaných dat (dočasných souborů) můžete přidávat značky a specifikovat rozmezí dat, která budou exportována do souborů. Přidávání značek do dočasných souborů pro:
   • odstranění tiché pasáže před první skladbou nebo mezi skladbami.
   • rozdělení dočasného souboru na samostatné soubory skladeb po zaznamenání všech skladeb na jedné straně gramofonové desky.
   Můžete přidat až 60 značek, stejně jako značky odebírat a přemisťovat.
  • Nastavení citlivosti: Úroveň signálu (citlivosti) můžete nastavit pro zaznamenaná data (dočasný soubor). Zvolit můžete Automatické vyrovnání citlivosti a Manuální vyrovnání citlivosti, které vám umožní upravit hodnotu citlivosti o 1 dB v rozsahu +1 dB až +6 dB.
  • Export dočasného souboru: Zaznamenaná data (dočasný soubor) lze exportovat do počítače.Před exportováním dočasného souboru lze rovněž zadat název alba, jméno umělce, názvy skladeb (stop) a jména interpretů skladeb.

Systémové požadavky

Operační systémy
Aplikace
Hi-Res Audio Recorder je kompatibilní s následujícími verzemi operačního systému Microsoft Windows:
 • Windows 7 (32/64 bitů)
 • Windows 8 (32/64 bitů)
 • Windows 8.1 (32/64 bitů)
 • Windows 10 (32/64 bitů)

Poznámky:

 • Je vyžadována nejnovější aktualizace service pack.
 • Správná činnost aplikace Hi-Res Audio Recorder není zaručena:
  • na každém počítači s některým z uvedených operačních systémů
  • na doma vyrobených počítačích, na počítačích s uživatelsky provedeným upgradem operačního systému a na počítačích s více operačními systémy
  • při použití funkcí úspory energie počítače: pozastavený systém nebo režim spánku (pohotovostní režim)
  • pokud nejsou nainstalovány nejnovější aktualizace Windows. Prostřednictvím služby Windows Update (z menu Start nebo z okna Ovládací panely) stáhněte a nainstalujte nejnovější aktualizace.


Hardware počítače
Aplikace
Hi-Res Audio Recorder jekompatibilní s následujícím hardwarem:
 • CPU: Intel Core 2 o frekvenci 1,6 GHz nebo vyšší
 • Paměť:1 GB nebo více
 • Rozlišení obrazovky: 1 024 × 768 pixelů nebo vyšší
 • Zařízení pro přehrávání zvuku:Vyžadované
Nezaručujeme funkci aplikace na všech počítačích, a to ani tehdy, když vyhovují systémovým požadavkům uvedeným výše.

Stáhnout

Jak stáhnout software Hi-Res Audio Recorder:
 1. Nainstalujte nejnovější aktualizace operačního systému Windows. Jinak nedojde k úspěšnému nainstalování aplikace nebo aplikace nerozpozná gramofon. Pokud je nemůžete nainstalovat, kontaktujte výrobce počítače nebo společnost Microsoft Corporation.
 2. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatelé s právy správce počítače.
 3. Ve spodní části stránky si přečtěte prohlášení a zaškrtněte políčko, pokud souhlasíte s podmínkami. Potom klepněte na tlačítko Download [Stáhnout].
 4. Zahájí se stahování souboru [Hi-ResAudioRecorder_1.1.0.exe] (16,7 MB – 17 614 520 bytů).
 5. Uložte soubor na plochu svého počítače.
  Poznámka:Pokud používáte operační systém Windows 8 nebo 8.1, může se soubor aktualizace automaticky uložit do složky Stažené soubory. Na obrazovce Start klepněte na dlaždici Plocha a pomocí Průzkumníku vyhledejte stažený soubor ve složce Stažené soubory.

Instalovat

Jakmile je soubor úspěšně stažen, jste připraveni na instalaci aplikace Hi-Res Audio Recorder.

 1. Ukončete všechny programy spuštěné v počítači.
 2. Poklepejte na instalační soubor „Hi-ResAudioRecorder_1.1.0.exe“, který máte uložený v počítači. Instalační soubor se poté rozbalí a postupně jsou nainstalovány ovladač a aplikace.
 3. Po zobrazení obrazovky Řízení uživatelských účtů klepněte na tlačítko [Ano] nebo [Pokračovat].
 4. Vyberte jazyk instalace a klepněte na tlačítko [Next] (Další).


 5. Klepnutím na tlačítko [Next] (Další) spusťte průvodce instalací.


 6. Klepnutím na tlačítko [Next] (Další) nejprve nainstalujte ovladač.


 7. Zobrazí se obrazovka [License Agreement] (Licenční ujednání) pro instalovaný ovladač. Po odsouhlasení textu licenčního ujednání klepněte na položku [I accept the terms of the license agreement] (Přijímám podmínky licenčního ujednání). Potom klepněte na tlačítko [Next] (Další).


 8. Zobrazí se obrazovka upozorňující na skutečnost, že je instalace připravena. Klepněte na tlačítko [Install] (Instalovat) pro zahájení instalace ovladače.


 9. Klepněte na tlačítko [Install] (Instalovat) pro zahájení instalace ovladače.


 10. Instalace ovladače byla dokončena. Pro spuštění instalace aplikace klepněte na tlačítko [Finish] (Dokončit).


 11. Klepněte na tlačítko [Next] (Další) pro nainstalování aplikace.


 12. Zobrazí se obrazovka [License Agreement] (Licenční ujednání) pro aplikaci. Po odsouhlasení textu licenčního ujednání klepněte na položku [I accept the terms of the license agreement] (Přijímám podmínky licenčního ujednání). Potom klepněte na tlačítko [Next] (Další).


 13. Pro spuštění instalace aplikace klepněte na tlačítko [Install] (Instalovat).


 14. Instalace aplikace byla dokončena. Klepněte na položku [Finish] (Dokončit).


 15. Instalace je nyní kompletní. Klepněte na tlačítko [Finish] (Dokončit) pro ukončení průvodce instalací.


Po aktualizaci

Pro spuštění aplikace Hi-Res Audio Recorder klepněte na tlačítko [Start] a vyberte [Všechny programy] → [Sony Corporation] → [Hi-Res Audio Recorder] → [Hi-Res Audio Recorder].

Otázky a odpovědi

Odstraňování problémů

 1. Instalace selhala
  • Ujistěte se, že používáte počítač s jedním z podporovaných operačních systémů. Další informace viz „Systémové požadavky“.
  • Ujistěte se, že je na pevném disku dostatek volného místa. Instalace vyžaduje přibližně 100 MB volného místa. Pokud na pevném disku není dostatek volného místa, odstraňte nepotřebné soubory.
 2. Počítač nerozpozná připojený gramofon
  • Odpojte kabel USB a restartujte počítač. Ujistěte se, že je počítač zapnutý a běží, a potom propojte počítač a gramofon pomocí kabelu USB.
  • Ujistěte se, že je úspěšně nainstalován ovladač zařízení USB. Při prvním propojení počítače a gramofonu pomocí kabelu USB nebo při použití jiného portu USB než v předchozím případě se může znovu automaticky nainstalovat ovladač zařízení USB.
  • Propojte gramofon s počítačem a zapněte jej, potom klepněte na [Ovládací panely] - [Hardware a zvuk] - [Správce zařízení] (při zobrazení položky „Ovládací panely“ v režimu zobrazení „Kategorie“). Pokud se v okně „Řadiče zvuku, videa a her“ zobrazuje „PS-HX500“, byl ovladač zařízení USB úspěšně nainstalován.
 3. Hi-Res Audio Recorder se nespustí
  • Počítač nemusí pracovat správným způsobem. Spusťte jinou aplikaci pro kontrolu správné činnosti počítače.
  • Počítač nemusí pracovat správným způsobem. Restartujte počítač.
  • Ujistěte se, že je aplikace Hi-Res Audio Recorder úspěšně nainstalována.
   • Klepněte na položku [Ovládací panely] - [Programy] - [Programy a funkce] (při zobrazení položky „Ovládací panely“ v režimu zobrazení „Kategorie“) a ujistěte se, že se zobrazuje „Hi-ResAudioRecorder“.
   • Propojte gramofon s počítačem a zapněte jej, potom klepněte na [Ovládací panely] - [Hardware a zvuk] -[Správce zařízení] (při zobrazení položky „Ovládací panely“ v režimu zobrazení „Kategorie“) a ujistěte se, že je v okně v části „Řadiče zvuku, videa a her“ zobrazena položka „PS-HX500“.
  • Pokud není aplikace Hi-Res Audio Recorder úspěšně nainstalována, odinstalujte ji a znovu nainstalujte.