Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • PCM-D100

O souboru ke stažení

 • Název: Aktualizace firmwaru 1.02 pro PCM-D100
 • Datum vydání: 26/11/2014
 • Potřebuji ji stáhnout? Tato aktualizace není nezbytná, pokud byl váš digitální paměťový rekordér PCM již aktualizován na verzi firmwaru 1.02.

  Pokud si nejste jisti, zkontrolujte, jakou verzi firmwaru máte:

  1. Zapněte lineární rekordér PCM.
  2. Stiskněte a přidržte tlačítko HOME/BACK, zobrazí se nabídka HOME.
  3. Zvolte [Settings] (Nastavení) ⇒ [Common Settings] (Obecná nastavení) ⇒[System Information] (Systémové informace).
  4. Ověřte verzi firmwaru na displeji.
 • Výhody a vylepšení:
  • Zlepšuje rozdělování souborů ve formátu LPCM na paměťových kartách SDXC.

Systémové požadavky

Operační systémy


Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s většinou běžně používaných operačních systémů:
 • Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows Vista Business (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Starter
 • Windows 8 Pro / Windows 8
 • Windows 8.1 Pro / Windows 8.1
 • Mac OS X ( v10.5-v10.9 )

Poznámka:Nejsou podporovány jiné systémy, než uvádíme výše. Operační systém musí být předinstalovaný.

Hardware počítače


Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Port: Port USB

Stáhnout

Před aktualizací

 • Ověřte indikátor zbývajícího nabití baterie jednotky.
  Ověřte, že indikátor zbývajícího nabití baterie v okně displeje jednotky je plný. Pokud by během provádění aktualizace firmwaru došlo k vybití baterie, nemusela by být aktualizace úspěšně provedena.
 • Přeneste předem veškeré nahrané zprávy a data z jednotky do počítače, protože zprávy a data, která během aktualizace zůstanou v jednotce, mohou být ztracena.
  Nemůžeme zaručit, že nahrávky a data nebudou touto aktualizací poškozeny nebo odstraněny.

Instalovat

 1. Stažení aktualizačního programu spustíte klepnutím na tlačítko Download (Stáhnout) ve spodní části tohoto oznámení.
  Až se zobrazí dialogové okno, uložte soubor PCM-D100_V102.zip (Windows: 23,0 MB, Macintosh: 24,2 MB) do počítače.
 2. Po dokončení stahování připojte rekordér PCM k počítači.
 3. Ukončete na počítači všechny spuštěné programy.
 4. Poklepejte na uložený soubor PCM-D100_V102.zip a rozbalte jej.
  • Pokud používáte počítač se systémem Windows Vista /Windows 7
   1. Pravým tlačítkem myši klikněte na soubor PCM-D100_V102.zip, potom klikněte na [Extract All] (Rozbalit vše).
   2. Soubor "PCM-D100_V102.zip" se otevře a zobrazí. Ověřte, zda je v něm obsažen soubor uvedený níže. Tento soubor je program pro aktualizaci firmwaru.
    PCM-D100.UPG
    Poznámka: V závislosti na konfiguraci počítače se přípona souboru ".UPG" v názvu souboru "PCM-D100.UPG" nemusí zobrazit.
  • Pokud používáte Mac OS X
   1. Poklepejte na stažený soubor "PCM-D100_V102.zip"
   2. Ověřte, zda se soubor rozbalil a zda byl na ploše počítače vytvořen soubor "PCM-D100.UPG". Tento soubor je program pro aktualizaci firmwaru.
    PCM-D100.UPG
    Poznámka: V závislosti na konfiguraci počítače se přípona souboru ".UPG" v názvu souboru "PCM-D100.UPG" nemusí zobrazit.
 5. Zkopírujte rozbalený soubor (název souboru: PCM-D100.UPG), který jste rozbalili podle popisu v předchozí části, do kořenového adresáře, který je na počítači umístěn přímo pod položkou "PCMRECORDER".
 6. Odpojte rekordér PCM od počítače.
 7. V okně displeje lineárního rekordéru PCM se zobrazí aktualizační obrazovka a aktualizace firmwaru bude zahájena. Aktualizace firmwaru bude dokončena přibližně za 1 minutu, zobrazí se obrazovka režimu zastavení nebo obrazovka nastavení hodin.

Chyby během aktualizace

 • Na lineárním rekordéru PCM se zobrazí "Low battery power to Update" (Nízká úroveň nabití baterie na provedení aktualizace)
  Pokud používáte alkalické baterie, vyměňte je všechny za nové. Pokud používáte nabíjecí akumulátory Ni-MH (nikl-metal hydridové akumulátory), vyměňte je všechny za nabité akumulátory Poznámka: Pokud v cílovém produktu používáte nabíjecí akumulátory (pro tento proces aktualizace nebo pro běžné používání), používejte prosím buď nabíjecí akumulátory Ni-MH (nikl-metal hydridové akumulátory) dodané s cílovým produktem, nebo modely nabíjecích akumulátorů Ni-MH, které jsou uvedeny v seznamu dostupného příslušenství v návodu k použití cílového produktu.
 • Pokud se na lineárním rekordéru PCM zobrazí "Memory Full" (Plná paměť)
  Vymažte z jednotky některé nahrané zprávy nebo data, případně je přeneste do počítače, aby bylo dostupné volné místo na disku větší než 35 MB. Potom spusťte aktualizaci znovu.

Po aktualizaci

Po úspěšné instalaci aktualizačního programu prosím zkontrolujte jeho verzi prostřednictvím postupu uvedeného v části Zkontrolujte, jakou verzi firmwaru máte. Instalace aktualizačního programu byla úspěšná, pokud se na displeji zobrazí 1.02.