Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • NWZ-ZX1

O souboru ke stažení

 • Název: Aktualizace firmwaru na verzi 1.13 pro NWZ-ZX1
 • Datum vydání: 29-10-2014
 • Musím tuto aktualizaci stahovat?Tato aktualizace není nezbytná, pokud již byl přehrávač Walkman funkcí automatické aktualizace aktualizován na firmware verze 1.13.
  Pokud si nejste jisti, zkontrolujte, jakou verzi firmwaru máte:
  1. Na domovské obrazovce klepněte na , potom klepněte na [Settings] (Nastavení)
  2. Zkontrolujte číslo modelu a verzi firmwaru
 • Výhody a vylepšení:
  • Zlepšuje přehrávání souborů WAV

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí systému Windows:

 • Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows Vista Business (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows 7 Starter (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows 7 Home Basic (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows 7 Home Premium (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows 7 Professional (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows 7 Ultimate (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows 8.1

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:

 • Procesor:
  • 1 GHz nebo více
 • Paměť:
  • 1 GB nebo více (32bitová verze) / 2 GB nebo více (64bitová verze)

Stáhnout

Před aktualizací

Při aktualizaci by měla jednotka obsahovat přibližně 350 MB volného místa. Velikost volného místa prosím ověřte níže uvedenými kroky.

 1. Na domovské obrazovce klepněte na
 2. , potom klepněte na [Settings] (Nastavení)
 3. Ověřte dostupný prostor pro USB STORAGE (Úložiště USB)

Přeneste předem veškeré skladby a data z jednotky do počítače, protože data, která během aktualizace zůstanou v jednotce, mohou být ztracena.
Nemůžeme zaručit, že skladby a data nebudou touto aktualizací poškozeny nebo odstraněny.

Instalovat

 1. Odpojte přehrávač Walkman od počítače
 2. Připravte se na tuto aktualizaci následujícími kroky
  1. Na domovské obrazovce klepněte na , potom klepněte na [Settings] (Nastavení) - [Storage] (Úložiště)
  2. Klepněte na , potom klepněte na [USB computer connection] (Připojení k počítači pomocí USB)
  3. Klepněte na [USB storage] (Úložiště USB), abyste tuto možnost zaškrtli
  4. Klepněte na [Connection settings] (Nastavení připojení), potom klepněte na [USB auto connection] (Automatické připojení USB), abyste zrušili zaškrtnutí této možnosti
 3. Stažení aktualizačního programu spustíte klepnutím na tlačítko Download (Stáhnout) ve spodní části tohoto oznámení.
  Až se zobrazí dialogové okno, uložte si soubor NWZ-ZX1_V1_13_002.exe do počítače
 4. Ukončete na počítači všechny spuštěné programy
 5. Poklepejte na uložený soubor NWZ-ZX1_V1_13_002.exe a řiďte se zobrazenými pokyny
  • Když se objeví zpráva "Connect the device to update the software." (Připojte zařízení pro aktualizaci softwaru.), připojte přehrávač Walkman k počítači
  • Potom na displeji přehrávače Walkman klepněte na [Turn on USB Storage] (Zapnout úložiště USB) (*1). Objeví se zpráva, potom klepněte na [OK]
   Poznámka: Pokud se volba (*1) neobjeví, posuňte stavový řádek, klepněte na "USB connected" (USB připojeno) na panelu upozornění, klepněte na "Turn on USB Storage" (Zapnout úložiště USB), potom klepněte na "OK"
   • Během aktualizace neodpojujte jednotku od počítače
   • Během aktualizace je připojení USB řízeno automaticky a indikátor "Připojení USB" je na ovládacím prvku vypnutý. V některých počítačích se také může zobrazit zpráva o odpojení kabelu USB
 6. Až se zobrazí zpráva o dokončení aktualizace, klepněte na tlačítko Finish (Dokončit)
 7. Když se na přehrávači Walkman objeví obrazovka zamknutí, přetáhněte (symbol klíče) zleva doprava
 8. Následujícími kroky opět povolte [USB auto connection] (Automatické připojení USB)
  1. Na domovské obrazovce klepněte na , potom klepněte na [Settings] (Nastavení) - [Storage] (Úložiště)
  2. Klepněte na , potom klepněte na [USB computer connection] (Připojení k počítači pomocí USB)
  3. Klepněte na [Connection settings] (Nastavení připojení), potom klepněte na [USB auto connection] (Automatické připojení USB), abyste tuto možnost zaškrtli

Poznámka: Při stahování programu a aktualizaci firmwaru byste měli být k počítači přihlášení s uživatelským jménem správce nebo s libovolným uživatelským jménem, které správci patří. Pokud jste uživatelem systému Windows 8, Windows 7 nebo Windows Vista, zobrazí se v dialogovém okně Řízení uživatelských účtů zpráva Windows needs your permission to continue [K pokračování této akce potřebuje systém Windows vaše povolení]. Pokračujte klepnutím na Continue [Pokračovat] a postupujte podle zobrazených pokynů.

Po aktualizaci

Po úspěšné instalaci aktualizačního programu prosím zkontrolujte jeho verzi. Instalace aktualizačního programu byla úspěšná, pokud se na displeji zobrazí 1.13.