Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • NWZ-X1050
 • NWZ-X1060

O souboru ke stažení

DŮLEŽITÉ:
 • Tato služba pro stahování byla ukončena. (Přidáno 1. června 2018)
 • Program aktualizace firmwaru modelu NWZ-X1050/1060 (uveden 16. prosince 2010) nebude již od 31. května 2018 dostupný. (Přidáno 8. března 2018)

Majitelům přehrávačů NWZ-X1050/X1060 WALKMAN nabízíme službu stažení programu pro aktualizaci firmwaru.
Přečtěte si pečlivě následující pokyny.

Jak zjistit verzi modelu a firmwaru

 1. Stiskněte tlačítko HOME [Domů] a podržte ho, dokud se nezobrazí nabídka Home [Domů].
 2. Klepněte na(Settings) [Nastavení],Common Settings[Obecná nastavení] aUnit Information[Informace o jednotce] . Zkontrolujte verzi modelu a firmwaru.


Před aktualizací

Provedení této aktualizace vyžaduje, aby bylo v přehrávači WALKMAN alespoň 50 MB volného místa. Zkontrolujte velikost volného místa podle následujících pokynů.

 1. Stiskněte tlačítko HOME [Domů] a podržte ho, dokud se nezobrazí nabídka Home [Domů].
 2. Klepněte na(Settings) [Nastavení],Common Settings[Obecná nastavení] aUnit Information[Informace o jednotce] .
  Zkontrolujte hodnotu "Free/Total Memory Space" [Volné/Celkové místo v paměti].

Doporučujeme, abyste před pokračováním v aktualizaci nejprve zálohovali všechna data (hudbu i soubory) obsažená v přehrávači WALKMAN do počítače.

Vylepšení

Tato aktualizace zachová následující funkce i po plánované změně metody příjmu videa YouTube, která způsobí, že tyto funkce nebudou fungovat, pokud aktualizaci nepoužijete.

 • Funkce „Keyword Search“ [Hledání podle klíčových slov] a „Related Videos“ [Související videa].
 • Funkce „Related Links“ [Související odkazy], která je volána z obrazovky přehrávání hudby za účelem vyhledávání videí YouTube.

Systémové požadavky

Hardware

 • Procesor
  • Windows 7: Pentium lll 1GHz nebo rychlejší
  • Windows Vista: Pentium lll 800MHz nebo rychlejší
  • Windows XP: Pentium lll 500MHz nebo rychlejší
 • Paměť
  • Windows 7: 1 GB (32bitová verze), 2 GB nebo více (64bitová verze)
  • Windows Vista: 512 MB nebo více
  • Windows XP: 256 MB nebo více
 • Rozlišení displeje: 800 x 600 nebo vyšší (doporučuje se 1024 x 768 nebo vyšší)
 • Barvy displeje: High Color (16 bitů) nebo vyšší

Instalovat

Postup aktualizace

 1. Klepněte na níže uvedené tlačítko Download [Stáhnout]. Spustí se stahování programu. Uložte soubor NWZ-X1000_V1_11.exe (45,810KB) do počítače.
 2. Po dokončení stahování připojte WALKMAN k počítači kabelem USB.
 3. Ukončete všechny programy, které jsou v počítači právě spuštěny.
 4. Poklepejte na uložený soubor "NWZ-X1000_V1_11.exe" a potom postupujte podle pokynů na obrazovce a zkontrolujte, zda před dokončením aktualizace není WALKMAN odpojený od počítače, v počítači se totiž někdy mohou zobrazit zprávy o odpojení USB .
 5. Na konci procesu aktualizace se zobrazí zpráva, že aktualizace je dokončena. Klepněte na Finish [Dokončit].
  WALKMAN je aktualizován.

Poznámka:
Při stahování programu a aktualizaci firmwaru byste měli být k počítači přihlášení s uživatelským jménem správce nebo s libovolným uživatelským jménem, které správci patří. Pokud jste uživatelem Windows 7 nebo Windows Vista, zobrazí se v dialogovém okně Řízení uživatelských účtů zpráva "K pokračování této akce potřebuje systém Windows vaše povolení". Pokračujte klepnutím na Pokračovat a postupujte podle zobrazených pokynů.

Po dokončení aktualizace

Zkontrolujte, zda je WALKMAN správně aktualizován ověřením verze firmwaru:

 1. Stiskněte tlačítko HOME [Domů] a podržte ho, dokud se nezobrazí nabídka Home [Domů].
 2. Klepněte na (Settings) [Nastavení], Common Settings [Obecná nastavení] a Unit Information [Informace o jednotce] . Zkontrolujte verzi modelu a firmwaru.

Chyby během aktualizace

 • Zobrazí-li se v počítači zpráva: The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device. [Soubor dat aktualizace nelze přenést, protože na disku v zařízení není dostatek volného místa.]
  Odstraňte z jednotky některé skladby nebo je přeneste do počítače a uvolněte místo na disku tak, aby bylo nejméně 50 MB volných. Potom znovu spusťte aktualizaci.
 • Zobrazí-li se v počítači zpráva: The software update of the NWZ-X1050 (or NWZ-X1060) device to version 1.11 timed out." [Časový limit aktualizace softwaru zařízení NWZ-X1050 (nebo NWZ-X1060) na verzi 1.11 vypršel]
  Aktualizaci se pravděpodobně nepodařilo provést. Klepněte na Finish [Dokončit]. Pokuste se znovu provést aktualizaci podle popisu v části Postup aktualizace.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • NWZ-X1000_V1_11.exe

Velikost souboru

 • 44.74 Mb