Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • NWZ-W274S

O souboru ke stažení

 • Název: Aktualizace firmwaru 1.01 pro NWZ-W274S
 • Datum vydání: 15/04/2014
 • Musím tuto aktualizaci stahovat?Tato aktualizace není nezbytná, pokud již byl přehrávač Walkman funkcí automatické aktualizace aktualizován na firmware verze 1.01.

  Pokud si nejste jisti, zkontrolujte, jakou verzi firmwaru máte:


  1. Připojte zařízení Walkman k vašemu počítači pomocí USB kolébky (je součástí dodávky)
  2. V počítači si ve složce [WALKMAN] prohlédněte soubor information.txt.
   Soubor "information.txt" obsahuje následující informace.
   01: Název modelu
   02: Kapacitu paměti
   03: Verzi firmwaru
   Zkontrolujte verzi modelu a firmwaru
 • Výhody a vylepšení:
  • Vylepšuje spouštění po zapnutí zařízení
  • Vylepšuje spouštění přehrávání hudby

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí systému Windows:
 • Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows Vista Business (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows 7 Starter (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows 7 Home Basic (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows 7 Home Premium (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows 7 Professional (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows 7 Ultimate (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows 8 / Windows 8 Pro
 • Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro

Poznámka:Nejsou podporovány jiné systémy, než uvádíme výše.
[Režim kompatibility] pro Windows XP (včetně použití s Windows Vista a Windows 7) není podporován.


Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Procesor:
  • 1 GHz nebo více
 • Paměť:
  • 1 GB nebo více (32bitová verze) / 2 GB nebo více (64bitová verze)

Stáhnout

Před aktualizací

Při aktualizaci by měla jednotka obsahovat přibližně 30 MB volného místa. Velikost volného místa prosím ověřte níže uvedenými kroky.

 1. Stiskněte tlačítko BACK/HOME (Zpět/Domů) a podržte ho, dokud se nezobrazí nabídka Home (Domů)
 2. Klepněte na (Settings) (Nastavení), Common Settings (Obecná nastavení) a Unit Information (Informace o jednotce).
  Zkontrolujte hodnotu "Free/Total Memory Space" (Volné/Celkové místo v paměti)

Přeneste předem veškeré skladby a data z jednotky do počítače, protože data, která během aktualizace zůstanou v jednotce, mohou být ztracena.
Nemůžeme zaručit, že skladby a data nebudou touto aktualizací poškozeny nebo odstraněny.

Instalovat

 1. Stažení aktualizačního programu spustíte klepnutím na tlačítko Download (Stáhnout) ve spodní části tohoto oznámení.
  Až se zobrazí dialogové okno, uložte si soubor NWZ-W274S_V1_01.exe do počítače
 2. Po dokončení stahování připojte jednotku k počítači připojením USB
 3. Ukončete na počítači všechny spuštěné programy
 4. Poklepejte na uložený soubor NWZ-W274S_V1_01.exe a řiďte se zobrazenými pokyny
  • Během aktualizace neodpojujte jednotku od počítače
  • Během aktualizace je připojení USB řízeno automaticky a indikátor "Připojení USB" je na ovládacím prvku vypnutý. V některých počítačích se také může zobrazit zpráva o odpojení kabelu USB
 5. Až se zobrazí zpráva o dokončení aktualizace, klepněte na tlačítko Finish (Dokončit)

Poznámka: Při stahování programu a aktualizaci firmwaru byste měli být k počítači přihlášení s uživatelským jménem správce nebo s libovolným uživatelským jménem, které správci patří. Pokud jste uživatelem Windows 8/8.1, Windows 7 nebo Windows Vista, zobrazí se v dialogovém okně Řízení uživatelských účtů zpráva Windows needs your permission to continue (K pokračování této akce potřebuje systém Windows vaše povolení). Pokračujte klepnutím na Continue (Pokračovat) a postupujte podle zobrazených pokynů.

Po aktualizaci

Po úspěšné instalaci aktualizačního programu prosím zkontrolujte jeho verzi prostřednictvím postupu Zkontrolujte, jakou verzi firmwaru máte.. Instalace aktualizačního programu byla úspěšná, pokud se na displeji zobrazí 1.01.