Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • NWZ-S763
 • NWZ-S764
 • NWZ-S765
 • NWZ-S763BT
 • NWZ-S764BT

O souboru ke stažení

 • Název: Aktualizace firmwaru 1.04 pro modely NWZ-S763 / S764 / S765 / S763BT / S764BT
 • Datum vydání: 20/11/2013
 • Musím tuto aktualizaci stahovat?Tato aktualizace není nezbytná, pokud již byl přehrávač Walkman funkcí automatické aktualizace aktualizován na firmware verze 1.04.
  Pokud si nejste jisti, zkontrolujte, jakou verzi firmwaru máte:
  1. Press and hold the BACK/HOME button until the Home menu appears
  2. Klepněte na (Settings) [Nastavení], Common Settings [Obecná nastavení] a Unit Information [Informace o jednotce].
   Zkontrolujte verzi modelu a firmwaru.
 • Benefits and improvements:
  • Improves the Bluetooth connectivity.

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí systému Windows:
 • Windows XP Home Edition (Service Pack 3 nebo novější)
 • Windows XP Professional (Service Pack 3 nebo novější)
  Poznámka: (64bitová verze operačního systému Windows XP Professional není podporována.)
 • Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows Vista Business (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows 7 Starter (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows 7 Home Basic (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows 7 Home Premium (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows 7 Professional (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows 7 Ultimate (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Procesor:
  • Windows 8: 1 GHz nebo více
  • Windows 7: Pentium III 1 GHz nebo rychlejší
  • Windows Vista: Pentium III 800 MHz nebo rychlejší
  • Windows XP: Pentium III 500 MHz nebo rychlejší
 • Paměť:
  • Windows 8: 1 GB nebo více (32bitová verze) / 2 GB nebo více (64bitová verze)
  • Windows 7: 1 GB nebo více (32bitová verze) / 2 GB nebo více (64bitová verze)
  • Windows Vista: 512 MB nebo více
  • Windows XP: 256 MB nebo více

Stáhnout

Před aktualizací

Při aktualizaci by měla jednotka obsahovat přibližně 70 MB volného místa. Velikost volného místa prosím ověřte níže uvedenými kroky.

 1. Stiskněte tlačítko BACK/HOME [Zpět/Domů] a podržte ho, dokud se nezobrazí nabídka Home [Domů].
 2. Klepněte na (Settings) [Nastavení], Common Settings [Obecná nastavení] a Unit Information [Informace o jednotce].
  Zkontrolujte hodnotu "Free/Total Memory Space" [Volné/Celkové místo v paměti].

Přeneste předem veškeré skladby a data z jednotky do počítače, protože data, která během aktualizace zůstanou v jednotce, mohou být ztracena.
Nemůžeme zaručit, že skladby a data nebudou touto aktualizací poškozena nebo odstraněna.

Instalovat

Stažení a instalace aktualizace

 1. Stažení aktualizačního programu spustíte klepnutím na tlačítko Download [Stáhnout] ve spodní části tohoto oznámení.
  Až se zobrazí dialogové okno, uložte si soubor NWZ-S760_V1_04.exe (51,1 MB) do počítače.
 2. Po dokončení stahování připojte jednotku k počítači připojením USB.
 3. Ukončete všechny programy spuštěné na počítači.
 4. Poklepejte na uložený soubor NWZ-S760_V1_04.exe a řiďte se zobrazenými pokyny.
  • Během aktualizace neodpojujte jednotku od počítače.
  • Během aktualizace je připojení USB řízeno automaticky a indikátor "Připojení USB" je na ovládacím prvku vypnutý. V některých počítačích se také může zobrazit zpráva o odpojení kabelu USB.
 5. Až se zobrazí zpráva o dokončení aktualizace, klepněte na tlačítko Finish [Dokončit].

Poznámka:Při stahování programu a aktualizaci firmwaru byste měli být k počítači přihlášení s uživatelským jménem správce nebo s libovolným uživatelským jménem, které správci patří. Pokud jste uživatelem Windows 8, Windows 7 nebo Windows Vista, zobrazí se v dialogovém okně Řízení uživatelských účtů zpráva K pokračování této akce potřebuje systém Windows vaše povolení. Pokračujte klepnutím na Pokračovat a postupujte podle zobrazených pokynů.

Po aktualizaci

Po úspěšné instalaci programu pro aktualizaci zkontrolujte verzi podle pokynů v části Jak zjistit verzi modelu a firmwaru v horní části stránky. Instalace programu pro aktualizaci se podařila, pokud je na obrazovce zobrazena verze 1.04.