O souboru ke stažení

Majitelům přehrávačů Walkman řady S nabízíme službu stažení "programu pro aktualizaci firmwaru přehrávačů NWZ-S738FNWZ-S739F".
Dodáváme aktualizaci firmwaru přehrávačů NWZ-S738FNWZ-S739F na nejnovější verzi 1.11. Přečtěte si pečlivě následující pokyny.

Cílové výrobky

Následující zařízení jsou cílovými výrobky této služby. Verze jejich firmwaru by měla být menší nebo rovna 1.10.

 • NWZ-S638F/S639F

Vylepšení

Uživatelé výše uvedených produktů se mohou setkat s následujícími problémy. Řešením problémů je tato aktualizace firmwaru.

 • Při přehrávání libovolných hudebních souborů nelze někdy jednotky ovládat a potom se mohou automaticky vypnout a zapnout.

Jak zjistit verzi modelu a firmwaru

Zkontrolujte verzi modelu a firmwaru podle následujícího postupu.

 1. Stiskněte tlačítko BACK/HOME [Zpět/Domů] a podržte ho, dokud se nezobrazí nabídka Home [Domů].
 2. Pomocí tlačítek /// vyberte (Settings) [Nastavení] a potom stiskněte tlačítko .
 3. Pomocí tlačítek / // vyberte Common Settings [Obecná nastavení] a potom stiskněte tlačítko .
 4. Pomocí tlačítek /// vyberte Unit Information [Informace o jednotce] a potom stiskněte tlačítko .
  Zkontrolujte verzi modelu a firmwaru.

Cílová počítačová prostředí

Operační systém

 • Windows Vista® Ultimate (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows Vista® Business (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows Vista® Home Premium (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows Vista® Home Basic (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows® XP Professional (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows® XP Home Edition (Service Pack 2 nebo novější)
  (64bitová verze operačního systému není podporována.)

Hardwarové požadavkyProcesor: Pentium 4 s frekvencí 1.0 GHz nebo rychlejší
Paměť: 512 MB nebo více
Displej: 800 x 600 bodů nebo více (doporučuje se 1024 x 768 bodů nebo více)
Barvy displeje: High Color (16 bitů) nebo vyšší

Před stažením

Při stahování programu a aktualizaci firmwaru byste měli být k počítači přihlášení s uživatelským jménem správce nebo s libovolným uživatelským jménem, které správci patří. Pokud jste uživatelem Windows Vista, zobrazí se v dialogovém okně Řízení uživatelských účtů zpráva "K pokračování této akce potřebuje systém Windows vaše povolení". Pokračujte klepnutím na Pokračovat a postupujte podle zobrazených pokynů.

Instalovat

Stáhněte program podle následujícího postupu.

 1. Vytvořte v jednotce C v počítači složku s názvem "FWUP", do které uložíte stahovaný soubor.
 2. Stáhněte následující soubor, který je vhodný pro váš model, do složky vytvořené v kroku 1.

  Název modelu: NWZ-S738FNWZ-S739F
  Název souboru: NWZ-S730F_V1_11.exe
  Velikost souboru: 28 558 kB

 3. Po přečtení těchto pokynů klepněte na tlačítko Stáhnout v dolní části stránky a vyberte program pro aktualizaci používaného produktu. Stahování bude zahájeno. Stáhněte soubor podle pokynů v zobrazených dialogových oknech.

Postup aktualizace

Po dokončení stahování aktualizujte program podle níže uvedených pokynů.

Poznámka:

Při aktualizaci je vyžadováno přibližně 30 MB volného místa v jednotce. Přeneste předem veškeré skladby a data z jednotky do počítače, protože data, která během aktualizace zůstanou v jednotce, mohou být ztracena. Nemůžeme zaručit, že skladby a data nebudou touto aktualizací poškozena nebo odstraněna.

Příprava (Nastavení inicializace jednotky "Walkman")

Poznámka:

Při inicializaci je veškerý obsah resetován na výchozí nastavení z výroby, včetně některých nabídek nastavení a předvoleb rozhlasových stanic FM, které jste nepovinně nastavili. Hudební data, fotografie a filmy nejsou odstraněny.

 1. Stiskněte tlačítko BACK/HOME [Zpět/Domů] a podržte ho, dokud se nezobrazí nabídka Home [Domů].
 2. Pomocí tlačítek /// vyberte (Settings) [Nastavení] a potom potvrďte výběr stisknutím tlačítka .
 3. Pomocí tlačítek /// vyberte "Common Settings" [Obecná nastavení] a potom potvrďte výběr stisknutím tlačítka .
 4. Pomocí tlačítek /// vyberte "Reset all Settings" [Resetovat všechna nastavení] a potom potvrďte výběr stisknutím tlačítka . Zobrazí se obrazovka vyžadující potvrzení, zda chcete nastavení vrátit na hodnoty z výroby.
 5. Pomocí tlačítek / vyberte "Yes" [Ano] a potom potvrďte výběr stisknutím tlačítka . Zobrazí se zpráva "Restored factory settings" [Nastavení z výroby bylo obnoveno].
Spusťte aktualizaci
 1. Až dokončíte přípravu, připojte jednotku k počítači.
 2. Ukončete všechny programy spuštěné ve Windows.
 3. Uživatelé Windows Vista: Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu počítače, klepněte na příkaz Všechny programy-Příslušenství a potom klepněte na příkaz Spustit....
  Uživatelé Windows XP: Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu počítače a klepněte na příkaz Spustit... Zobrazí se dialogové okno "Spustit..."
 4. V textovém okně "Otevřít" zadejte "C:\FWUP\FWUP\NWZ-S730F_V1_11" a klepněte na OK. Program se spustí.
 5. Postupujte podle zpráv na obrazovce.
  Poznámka:
  • Během aktualizace neodpojujte jednotku od počítače.
  • Během aktualizace je připojení USB řízeno automaticky a indikátor "Připojení USB" je na ovládacím prvku vypnutý. V některých počítačích se také může zobrazit zpráva o odpojení kabelu USB.
 6. Až se zobrazí zpráva o dokončení aktualizace, klepněte na tlačítko Finish [Dokončit].
Chyby během aktualizace
 • Zobrazí-li se v počítači zpráva: "The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device" [Soubor dat aktualizace nelze přenést, protože na disku v zařízení není dostatek volného místa],odstraňte z jednotky některé skladby nebo je přeneste do počítače a uvolněte místo na disku tak, aby bylo nejméně 30 MB volných. Potom spusťte aktualizaci znovu.
 • Zobrazí-li se v počítači zpráva: "The software update of the S738F (or NWZ-S739F) device to version 1.11 timed out." [Časový limit aktualizace softwaru zařízení S738F (nebo NWZ-S739F) na verzi 1.11 vypršel],
  znamená to, že se pravděpodobně nepodařilo aktualizaci provést. Klepněte na Finish [Dokončit]. Pokuste se znovu provést aktualizaci podle popisu v části Postup aktualizace.
Po aktualizaci

Po úspěšné instalaci programu pro aktualizaci zkontrolujte verzi podle pokynů v části Jak zjistit verzi modelu a firmwaru v horní části stránky. Instalace programu pro aktualizaci se podařila, pokud je na obrazovce zobrazeno číslo "1.11".

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • NWZ-S730F_V1_11.exe

Velikost souboru

 • 27.89 Mb