O souboru ke stažení

Majitelům přehrávačů Walkman řady B nabízíme službu stažení "programu pro aktualizaci firmwaru přehrávačů NWZ-S638F/NWZ-S639F".
Dodáváme aktualizaci firmwaru přehrávačů NWZ-S638F/NWZ-S639F na nejnovější verzi 1.11. Přečtěte si pečlivě následující pokyny.

Cílové výrobky

Následující zařízení jsou cílovými výrobky této služby. Verze jejich firmwaru by měla být menší nebo rovna 1.10.

Vylepšení

Uživatelé výše uvedených produktů se mohou setkat s následujícími problémy. Řešením problémů je tato aktualizace firmwaru.

 • Při přehrávání libovolných hudebních souborů nelze někdy jednotky ovládat a potom se mohou automaticky vypnout a zapnout.

Jak zjistit verzi modelu a firmwaru

Zkontrolujte verzi modelu a firmwaru podle následujícího postupu.

 1. Stiskněte tlačítko BACK/HOME [Zpět/Domů] a podržte ho, dokud se nezobrazí nabídka Home [Domů].
 2. Pomocí tlačítek /// vyberte (Settings) [Nastavení] a potom stiskněte tlačítko .
 3. Pomocí tlačítek / // vyberte Common Settings [Obecná nastavení] a potom stiskněte tlačítko .
 4. Pomocí tlačítek /// vyberte Unit Information [Informace o jednotce] a potom stiskněte tlačítko .
  Zkontrolujte verzi modelu a firmwaru.

Cílová počítačová prostředí

Operační systém

 • Windows Vista® Ultimate (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows Vista® Business (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows Vista® Home Premium (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows Vista® Home Basic (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows® XP Professional (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows® XP Home Edition (Service Pack 2 nebo novější)
  (64bitová verze operačního systému není podporována.)

Hardwarové požadavkyProcesor: Pentium 4 s frekvencí 1.0 GHz nebo rychlejší
Paměť: 512 MB nebo více
Displej: 800 x 600 bodů nebo více (doporučuje se 1024 x 768 bodů nebo více)
Barvy displeje: High Color (16 bitů) nebo vyšší

Před stažením

Při stahování programu a aktualizaci firmwaru byste měli být k počítači přihlášení s uživatelským jménem správce nebo s libovolným uživatelským jménem, které správci patří. Pokud jste uživatelem Windows Vista, zobrazí se v dialogovém okně Řízení uživatelských účtů zpráva "K pokračování této akce potřebuje systém Windows vaše povolení". Pokračujte klepnutím na Pokračovat a postupujte podle zobrazených pokynů.

Instalovat

Stáhněte program podle následujícího postupu.

 1. Vytvořte v jednotce C v počítači složku s názvem "FWUP", do které uložíte stahovaný soubor.
 2. Stáhněte následující soubor, který je vhodný pro váš model, do složky vytvořené v kroku 1.

  Název modelu: NWZ-S638F/NWZ-S639F
  Název souboru: NWZ-S630F_V1_11.exe
  Velikost souboru: 28 553 kB

 3. Po přečtení těchto pokynů klepněte na tlačítko Stáhnout v dolní části stránky a vyberte program pro aktualizaci používaného produktu. Stahování bude zahájeno. Stáhněte soubor podle pokynů v zobrazených dialogových oknech.

Postup aktualizace

Po dokončení stahování aktualizujte program podle níže uvedených pokynů.

Poznámka:

Při aktualizaci je vyžadováno přibližně 30 MB volného místa v jednotce. Přeneste předem veškeré skladby a data z jednotky do počítače, protože data, která během aktualizace zůstanou v jednotce, mohou být ztracena. Nemůžeme zaručit, že skladby a data nebudou touto aktualizací poškozena nebo odstraněna.

Příprava (Nastavení inicializace jednotky "Walkman")

Poznámka:

Při inicializaci je veškerý obsah resetován na výchozí nastavení z výroby, včetně některých nabídek nastavení a předvoleb rozhlasových stanic FM, které jste nepovinně nastavili. Hudební data, fotografie a filmy nejsou odstraněny.

 1. Stiskněte tlačítko BACK/HOME [Zpět/Domů] a podržte ho, dokud se nezobrazí nabídka Home [Domů].
 2. Pomocí tlačítek /// vyberte (Settings) [Nastavení] a potom potvrďte výběr stisknutím tlačítka .
 3. Pomocí tlačítek /// vyberte "Common Settings" [Obecná nastavení] a potom potvrďte výběr stisknutím tlačítka .
 4. Pomocí tlačítek /// vyberte "Reset all Settings" [Resetovat všechna nastavení] a potom potvrďte výběr stisknutím tlačítka . Zobrazí se obrazovka vyžadující potvrzení, zda chcete nastavení vrátit na hodnoty z výroby.
 5. Pomocí tlačítek / vyberte "Yes" [Ano] a potom potvrďte výběr stisknutím tlačítka . Zobrazí se zpráva "Restored factory settings" [Nastavení z výroby bylo obnoveno].
Spusťte aktualizaci
 1. Až dokončíte přípravu, připojte jednotku k počítači.
 2. Ukončete všechny programy spuštěné ve Windows.
 3. Uživatelé Windows Vista: Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu počítače, klepněte na příkaz Všechny programy-Příslušenství a potom klepněte na příkaz Spustit....
  Uživatelé Windows XP: Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu počítače a klepněte na příkaz Spustit... Zobrazí se dialogové okno "Spustit..."
 4. V textovém okně "Otevřít" zadejte "C:\FWUP\FWUP\NWZ-S630F_V1_11.exe" a klepněte na OK. Program se spustí.
 5. Postupujte podle zpráv na obrazovce.
  Poznámka:
  • Během aktualizace neodpojujte jednotku od počítače.
  • Během aktualizace je připojení USB řízeno automaticky a indikátor "Připojení USB" je na ovládacím prvku vypnutý. V některých počítačích se také může zobrazit zpráva o odpojení kabelu USB.
 6. Až se zobrazí zpráva o dokončení aktualizace, klepněte na tlačítko Finish [Dokončit].
Chyby během aktualizace
 • Zobrazí-li se v počítači zpráva: "The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device" [Soubor dat aktualizace nelze přenést, protože na disku v zařízení není dostatek volného místa], odstraňte z jednotky některé skladby nebo je přeneste do počítače a uvolněte místo na disku tak, aby bylo nejméně 30 MB volných. Potom spusťte aktualizaci znovu.
 • Zobrazí-li se v počítači zpráva: "The software update of the NWZ-S638F (or NWZ-S639F) device to version 1.11 timed out" [Časový limit aktualizace softwaru zařízení NWZ-S638F (nebo NWZ-S639F) na verzi 1.11 vypršel],
  znamená to, že se pravděpodobně nepodařilo aktualizaci provést. Klepněte na Finish [Dokončit]. Pokuste se znovu provést aktualizaci podle popisu v části Postup aktualizace.
Po aktualizaci

Po úspěšné instalaci programu pro aktualizaci zkontrolujte verzi podle pokynů v části Jak zjistit verzi modelu a firmwaru v horní části stránky. Instalace programu pro aktualizaci se podařila, pokud je na obrazovce zobrazeno číslo "1.11".

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • NWZ-S630F_V1_11.exe

Velikost souboru

 • 27.88 Mb