O souboru ke stažení

Majitelům přehrávačů NWZ-S615F/S616F/S618F WALKMAN nabízíme službu stažení programu pro aktualizaci firmwaru.
Přečtěte si pečlivě následující pokyny.

Datum vydání

 • 12/11/2009

Cílová zařízení

 • WALKMAN řady NWZ-S615F/S616F/S618F s verzí firmwaru 1.00 a nižší.

Opravené problémy

Při použití v kombinaci s následujícími výrobky:

* HDD Network Audio System; NAS-SC500PK
* Micro HI-FI Component System; CMT-LX50WMR
* Cradle Audio; CPF-NW001
* Active Speaker System; SRS-NWGU50, SRS-NWGM30, SRS-NWZ10
* Bluetooth Audio Transmitter; WLA-NWB1

Aktualizací bude opraven následující problém: Pokud uživatel připojí WALKMAN k jednomu z výše uvedených zařízení a použije dálkový ovladač tohoto zařízení k ovládání přehrávače WALKMAN, zvuk může dosáhnout příliš vysoké úrovně hlasitosti.

Jak zjistit verzi modelu a firmwaru

Zkontrolujte verzi modelu a firmwaru podle následujícího postupu.

 1. Stiskněte tlačítko BACK/HOME [Zpět/Domů] a podržte ho, dokud se nezobrazí nabídka Home [Domů].
 2. Pomocí tlačítek vyberte (Settings) [Nastavení] a potom stiskněte tlačítko .
 3. Pomocí tlačítek vyberte Common Settings [Obecná nastavení] a potom stiskněte tlačítko .
 4. Pomocí tlačítek vyberte Unit Information [Informace o jednotce] a potom stiskněte tlačítko .
  Zkontrolujte verzi modelu a firmwaru.

Požadavky na počítač

Operační systém

 • Windows Vista® Ultimate
 • Windows Vista® Business
 • Windows Vista® Home Premium
 • Windows Vista® Home Basic
 • Windows Vista® 64 bitů
 • Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows® XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows® XP Media Center Edition (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows® XP Professional (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows® XP Home Edition (Service Pack 2 nebo novější)

HardwareProcesor: Pentium lll 1,0 GHz nebo rychlejší
Paměť: 128 MB nebo více (512 MB nebo více pro uživatele Windows® Vista)
Displej: 800 x 600 bodů nebo více (doporučuje se 1024 x 768 bodů nebo více)
Barvy displeje: High Color (16 bitů) nebo vyšší

Před stažením

Přihlaste se k počítači jako správce.
V operačním systému Windows Vista se může zobrazit následující zpráva: „K pokračování této akce potřebuje systém Windows vaše povolení“. V takovém případě pokračujte klepnutím na tlačítko Pokračovat a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.

Instalovat

Stáhněte program podle následujícího postupu.

 1. Vytvořte složku s názvem "FWUP" v jednotce C počítače, do které stahovaný soubor uložíte.
 2. Před stažením přijměte podmínky uvedené na konci této stránky.
  Stáhněte následující soubor do složky vytvořené v kroku 1: NWZ-S610series_V1_01.exe (10,850KB)
 3. Po stažení zkontrolujte, zda je soubor v pořádku: Otevřete Průzkumník Windows a ověřte, zda je velikost souboru 10 838 kB. Pokud se velikost souboru liší, stáhněte soubor znovu.

Postup aktualizace

Po dokončení stahování aktualizujte program podle níže uvedených pokynů.

Poznámka:

Provedení této aktualizace vyžaduje, aby bylo v přehrávači WALKMAN alespoň 25 MB volného místa.

Doporučujeme, abyste před pokračováním v aktualizaci nejprve zálohovali všechna data (hudbu i soubory) obsažená v přehrávači WALKMAN do počítače.

 1. Připojte WALKMAN k počítači.
 2. Ukončete všechny spuštěné programy ve Windows.
  Jestliže se automaticky spustí aplikace Content Transfer, ukončete ji a ukončete všechny ostatní spuštěné programy ve Windows.
 3. Přejděte k souboru aktualizace, který je umístěn ve složce FWUP v jednotce C počítače. Poklepejte na soubor NWZ-S610series_V1_V01.exe. Program pro aktualizaci se spustí.
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a zkontrolujte, zda před dokončením aktualizace není WALKMAN odpojený od počítače, v počítači se totiž někdy mohou zobrazit zprávy o odpojení USB .
 5. Na konci procesu aktualizace se zobrazí zpráva, že aktualizace je dokončena. Klepněte na Finish [Dokončit]. WALKMAN je aktualizován.

Chyby během aktualizace

 • Zobrazí-li se v počítači zpráva: "The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device." [Soubor dat aktualizace nelze přenést, protože na disku v zařízení není dostatek volného místa.]  Odstraňte z přehrávače WALKMAN některé skladby nebo je přeneste do počítače a uvolněte místo tak, aby bylo v přehrávači WALKMAN nejméně 25MB volných.
 • Zobrazí-li se v počítači zpráva: "The software update of the NWZ-S615F (or NWZ-S616F, NWZ-S618F) device to version 1.11 timed out." [Časový limit aktualizace softwaru zařízení NWZ-S615F (nebo NWZ-S616F, NWZ-S618F) na verzi 1.11 vypršel]

  Aktualizaci se pravděpodobně nepodařilo provést. Klepněte na Finish [Dokončit]. Pokuste se znovu provést aktualizaci podle popisu v části Postup aktualizace.

Po dokončení aktualizaceZkontrolujte, zda je WALKMAN správně aktualizován ověřením verze firmwaru:

 1. Stiskněte tlačítko BACK/HOME [Zpět/Domů] a podržte ho, dokud se nezobrazí nabídka Home [Domů].
 2. Pomocí tlačítek vyberte (Settings) [Nastavení] a potom stiskněte tlačítko .
 3. Pomocí tlačítek vyberte Common Settings [Obecná nastavení] a potom stiskněte tlačítko .
 4. Pomocí tlačítek vyberte Unit Information [Informace o jednotce] a potom stiskněte tlačítko .
  Zkontrolujte verzi modelu a firmwaru.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • NWZ-S610SERIES_V1_01.EXE

Velikost souboru

 • 10.6 Mb