O souboru ke stažení

Majitelům přehrávačů NWZ-S544/S545 WALKMAN nabízíme službu stažení programu pro aktualizaci firmwaru.
Přečtěte si pečlivě následující pokyny.

Cílové zařízení

NWZ-S544/S545 řady WALKMAN s verzí firmwaru 1.00.

Opravené problémy

Uživatelé se mohou setkat s následujícími problémy.

 • Z přehrávače "WALKMAN" nelze přehrávat za následujících podmínek:
  • "WALKMAN" je připojen k mikrosystému NAS-SC500PK nebo CMT-LX50WMR a má nastavenou funkci [WM-PORT]
  • Při odpojení kolébky BCR-NWU5 od počítače během vložení zařízení „Walkman“ do kolébky BCR-NWU5.

Řešením těchto problémů je tato aktualizace firmwaru.

Nová funkce

Aktualizací firmwaru získáte nové funkce:

 • Produkty lze používat s počítači s operačním systémem Windows 7.
  • Lze použít následující verze tohoto operačního systému: "Home Basic", "Home Premium", "Professional" a "Ultimate"
  • Software "Content Transfer Ver.1.2", který je dodáván spolu s produkty, není s Windows 7 kompatibilní. Používáte-li Windows 7 s cílovými produkty, stáhněte Content Transfer Ver.1.3.

Jak zjistit verzi modelu a firmwaru

 1. Stiskněte tlačítko BACK/HOME [Zpět/Domů] a podržte ho, dokud se nezobrazí nabídka Home [Domů]
 2. Pomocí tlačítek vyberte (Settings) [Nastavení] a potom stiskněte tlačítko .
 3. Pomocí tlačítek vyberte Common Settings [Obecná nastavení] a potom stiskněte tlačítko .
 4. Pomocí tlačítek vyberte Unit Information [Informace o jednotce] a potom stiskněte tlačítko .
  Zkontrolujte verzi modelu a firmwaru

Požadavky na počítač

Operační systém

 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows Vista Business (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows XP Professional (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows XP Home Edition (Service Pack 2 nebo novější)
  (64bitová verze operačního systému pro Windows 7 a Windows Vista je podporována.)

Hardware

Procesor:

 • Windows 7: Pentium lll 1GHz nebo rychlejší
 • Windows Vista: Pentium lll 800MHz nebo rychlejší
 • Windows XP: Pentium lll 450MHz nebo rychlejší

Paměť:

 • Windows 7: 1 GB nebo více (32bitové verze OS)/2 GB nebo více (64bitová verze OS)
 • Windows Vista: 512 MB nebo více
 • Windows XP: 256 MB nebo více

Rozlišení displeje: 800 x 600 nebo vyšší (doporučuje se 1024 x 768 nebo vyšší)
Barvy displeje: High Color (16 bitů) nebo vyšší

Před stažením

Při stahování programu a aktualizaci firmwaru byste měli být k počítači přihlášení s uživatelským jménem správce nebo s libovolným uživatelským jménem, které správci patří.
V operačním systému Windows Vista se může zobrazit následující zpráva: "K pokračování této akce potřebuje systém Windows vaše povolení". V takovém případě pokračujte klepnutím na tlačítko Pokračovat a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.

Instalovat

Stáhněte program podle následujícího postupu.

 1. Vytvořte složku s názvem "FWUP" v jednotce C počítače, do které stahovaný soubor uložíte
 2. Před stažením přijměte podmínky uvedené na konci této stránky
 3. Stáhněte následující soubor do složky vytvořené v kroku 1:
  NWZ-S540_V1_01.exe (9,339KB)
 4. Po stažení zkontrolujte, zda je soubor v pořádku: Otevřete Průzkumník Windows a ověřte, zda je velikost souboru 9 339 kB. Pokud se velikost souboru liší, stáhněte soubor znovu

Postup aktualizace

Po dokončení stahování aktualizujte program podle níže uvedených pokynů.

Poznámka:

Provedení této aktualizace vyžaduje, aby bylo v přehrávači WALKMAN alespoň 50 MB volného místa.
Doporučujeme, abyste před pokračováním v aktualizaci nejprve zálohovali všechna data (hudbu i soubory) obsažená v přehrávači WALKMAN do počítače.

 1. Připojte WALKMAN k počítači
 2. Ukončete všechny spuštěné programy ve Windows. Jestliže se automaticky spustí aplikace Content Transfer, ukončete ji a ukončete všechny ostatní spuštěné programy ve Windows
 3. Přejděte k souboru aktualizace, který je umístěn ve složce FWUP v jednotce C počítače. Poklepejte na soubor NWZ-S540_V1_01.exe
 4. Program pro aktualizaci se spustí.
 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce a zkontrolujte, zda před dokončením aktualizace není WALKMAN odpojený od počítače, v počítači se totiž někdy mohou zobrazit zprávy o odpojení USB
 6. Na konci procesu aktualizace se zobrazí zpráva, že aktualizace je dokončena. Klepněte na Finish [Dokončit]. WALKMAN je aktualizován

Chyby během aktualizace

 • Zobrazí-li se v počítači zpráva: "The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device." [Soubor dat aktualizace nelze přenést, protože na disku v zařízení není dostatek volného místa.]

  Odstraňte z přehrávače WALKMAN některé skladby nebo je přeneste do počítače. Uvolněte místo tak, aby bylo v přehrávači WALKMAN nejméně 50 MB volných.
 • Zobrazí-li se v počítači zpráva: "The software update of the NWZ-S544 (or NWZ-S545) device to version 1.01 timed out" [Časový limit aktualizace softwaru zařízení NWZ-S544 (nebo NWZ-S545) na verzi 1.01 vypršel]  Aktualizaci se pravděpodobně nepodařilo provést. Klepněte na Finish [Dokončit]. Pokuste se znovu provést aktualizaci podle popisu v části Postup aktualizace.

Po dokončení aktualizaceZkontrolujte, zda je WALKMAN správně aktualizován ověřením verze firmwaru:

 1. Stiskněte tlačítko BACK/HOME [Zpět/Domů] a podržte ho, dokud se nezobrazí nabídka Home [Domů]
 2. Pomocí tlačítek vyberte (Settings) [Nastavení] a potom stiskněte tlačítko .
 3. Pomocí tlačítek vyberte Common Settings [Obecná nastavení] a potom stiskněte tlačítko .
 4. Pomocí tlačítek vyberte Unit Information [Informace o jednotce] a potom stiskněte tlačítko .
  Zkontrolujte verzi modelu a firmwaru

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • NWZ-S540_V1_01.exe

Velikost souboru

 • 9.12 Mb