Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • NWZ-F886

O souboru ke stažení

 • Název: Aktualizace firmwaru na verzi 1.23 pro NWZ-F886
 • Datum vydání: 29-10-2014
 • Musím tuto aktualizaci stahovat?Tato aktualizace není nezbytná, pokud již byl přehrávač Walkman funkcí automatické aktualizace aktualizován na firmware verze 1.23.
  Pokud si nejste jisti, zkontrolujte, jakou verzi firmwaru máte:
  1. Na domovské obrazovce klepněte na , potom klepněte na (settings) (nastavení)
  2. Klepněte na [About device] (O zařízení)
  3. Ověřte číslo modelu a číslo sestavení
 • Výhody a vylepšení:
  • Zlepšuje přehrávání souborů WAV

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícími verzemi operačního systému Macintosh:
 • Mac OS X v10.6 nebo novější

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Procesor:
  • 1 GHz nebo více
 • Paměť:
  • 1 GB nebo více (32bitová verze) / 2 GB nebo více (64bitová verze)

Stáhnout

Před aktualizací

Při aktualizaci by měla jednotka obsahovat přibližně 350 MB volného místa. Velikost volného místa prosím ověřte níže uvedenými kroky.

 1. Na domovské obrazovce klepněte na , potom klepněte na (settings) (nastavení)
 2. Klepněte na [About device] (O zařízení)
 3. Ověřte "Available space" (Dostupný prostor) "USB STORAGE" (Úložiště USB).

Přeneste předem veškeré skladby a data z jednotky do počítače, protože data, která během aktualizace zůstanou v jednotce, mohou být ztracena.
Nemůžeme zaručit, že skladby a data nebudou touto aktualizací poškozeny nebo odstraněny.

Instalovat

 1. Odpojte přehrávač Walkman od počítače
 2. Připravte svůj přehrávač Walkman na tuto aktualizaci pomocí následujících kroků
  1. Na domovské obrazovce klepněte na , potom klepněte na [Settings] (Nastavení) - [Storage] (Úložiště)
  2. Klepněte na , potom klepněte na [USB computer connection] (Připojení k počítači pomocí USB)
  3. Klepněte na [USB storage] (Úložiště USB), abyste tuto možnost zaškrtli
  4. Klepněte na [Connection settings] (Nastavení připojení), potom klepněte na [USB auto connection] (Automatické připojení USB), abyste zrušili zaškrtnutí této možnosti
 3. Stažení aktualizačního programu spustíte klepnutím na tlačítko Download (Stáhnout) ve spodní části tohoto oznámení.
  Až se zobrazí dialogové okno, uložte si soubor NWZ-F880_V1_23_002.dmg do počítače
 4. Ukončete na počítači všechny spuštěné programy
 5. Jakmile bude stahování dokončeno, poklepejte na uložený soubor a řiďte se pokyny na obrazovce
  Když se objeví zpráva "Connect the device to update the software." (Připojte zařízení pro aktualizaci softwaru.), připojte přehrávač Walkman k počítači. Potom na displeji přehrávače Walkman klepněte na [Turn on USB Storage] (Zapnout úložiště USB) (*1), potom klepněte na [OK].
  Poznámka: Pokud se volba [Turn on USB Storage] (Zapnout úložiště USB) neobjeví, posuňte stavový řádek, klepněte na "USB connected" (USB připojeno) na panelu upozornění, klepněte na "Turn on USB Storage" (Zapnout úložiště USB), potom klepněte na "OK"
 6. Až se zobrazí zpráva o dokončení aktualizace, klepněte na tlačítko [Finish] (Dokončit)
 7. Když aktualizační program na přehrávači Walkman zobrazí "1.23", klepněte na [OK]
 8. Následujícími kroky opět povolte [USB auto connection] (Automatické připojení USB)
  1. Na domovské obrazovce klepněte na , potom klepněte na [Settings] (Nastavení) - [Storage] (Úložiště)
  2. Klepněte na , potom klepněte na [USB computer connection] (Připojení k počítači pomocí USB)
  3. Klepněte na [Connection settings] (Nastavení připojení), potom klepněte na [USB auto connection] (Automatické připojení USB), abyste tuto možnost zaškrtli
Po aktualizaci

Až bude aktualizační program nainstalován, ověřte jeho verzi podle následujícího postupu:

 • Na domovské obrazovce klepněte na , potom klepněte na (settings) (nastavení)
 • Klepněte na [About device] (O zařízení)
Instalace programu pro aktualizaci se podařila, pokud je na obrazovce zobrazena verze 1.23.