O souboru ke stažení

Majitelům přehrávačů NWZ-A826/A828/A829 WALKMAN nabízíme službu stažení programu pro aktualizaci firmwaru.
Přečtěte si pečlivě následující pokyny.

Datum vydání

 • 12/11/2009

Cílová zařízení

 • NWZ-A826/A828/A829 řady WALKMAN s verzí firmwaru 1.01 a nižší.

Opravené problémy

Při použití v kombinaci s následujícími produkty:

* HDD Network Audio System; NAS-SC500PK
* Micro HI-FI Component System; CMT-LX50WMR
* Cradle Audio; CPF-NW001
* Active Speaker System; SRS-NWGU50, SRS-NWGM30, SRS-NWZ10
* Bluetooth Audio Transmitter; WLA-NWB1

Aktualizací bude opraven následující problém: Připojí-li uživatel WALKMAN k jednomu z výše uvedených zařízení a použije dálkový ovladač tohoto zařízení s přehrávačem WALKMAN, může zvuk zesílit na příliš hlasitý.

Jak zjistit verzi modelu a firmwaru

 1. Stiskněte tlačítko BACK/HOME [Zpět/Domů] a podržte ho, dokud se nezobrazí nabídka Home [Domů].
 2. Pomocí tlačítek vyberte (Settings) [Nastavení] a potom stiskněte tlačítko .
 3. Pomocí tlačítek vyberte Common Settings [Obecná nastavení] a potom stiskněte tlačítko .
 4. Pomocí tlačítek vyberte Unit Information [Informace o jednotce] a potom stiskněte tlačítko .
  Zkontrolujte verzi modelu a firmwaru.

Požadavky na počítač

Operační systém

 • Windows Vista® Ultimate
 • Windows Vista® Business
 • Windows Vista® Home Premium
 • Windows Vista® Home Basic
 • Windows Vista® 64 bitů
 • Windows® XP Professional (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows® XP Home Edition (Service Pack 2 nebo novější)

Hardware

 • Procesor: Pentium 4 s frekvencí 1.0 GHz nebo rychlejší
 • Paměť: 512 MB nebo více
 • Rozlišení displeje: 800 x 600 nebo vyšší (doporučuje se 1024 x 768 nebo vyšší)
 • Barvy displeje: High Color (16 bitů) nebo vyšší

Před stažením

Přihlaste se k počítači jako správce.
V operačním systému Windows Vista se může zobrazit následující zpráva: "K pokračování této akce potřebuje systém Windows vaše povolení". V takovém případě pokračujte klepnutím na tlačítko Pokračovat a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.

Instalovat

Stáhněte program podle následujícího postupu.

 1. Vytvořte složku s názvem „FWUP“ na jednotce C počítače, do které stahovaný soubor uložíte.
 2. Před stažením přijměte podmínky uvedené na konci této stránky.
 3. Stáhněte následující soubor do složky vytvořené v kroku 1:
  NWZ-A820series_V1_02.exe (12 278 KB)
 4. Po stažení zkontrolujte, zda je soubor v pořádku: Otevřete Průzkumníka Windows a ověřte, zda je velikost souboru 12 278 kB. Pokud se velikost souboru liší, stáhněte soubor znovu.

Postup aktualizace

Po dokončení stahování aktualizujte program podle níže uvedených pokynů.

Poznámka:

Provedení této aktualizace vyžaduje, aby bylo v přehrávači WALKMAN alespoň 25 MB volného místa.

Doporučujeme, abyste před pokračováním v aktualizaci nejprve zálohovali všechna data (hudbu i soubory) obsažená v přehrávači WALKMAN do počítače.

 1. Připojte WALKMAN k počítači.
 2. Ukončete všechny programy spuštěné v systému Windows.
  Jestliže se automaticky spustí aplikace Content Transfer, ukončete ji i všechny ostatní programy spuštěné v systému Windows.
 3. Přejděte k souboru aktualizace, který je umístěn ve složce FWUP na jednotce C počítače. Poklepejte na soubor NWZ-A820series_V1_V02.exe. Program pro aktualizaci se spustí.
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a zajistěte, aby se zařízení WALKMAN před dokončením aktualizace neodpojilo od počítače, v počítači se někdy mohou zobrazit zprávy o odpojení USB.
 5. Na konci aktualizace se zobrazí zpráva, že aktualizace je dokončena. Klepněte na Finish [Dokončit]. WALKMAN je aktualizován.

Chyby během aktualizace

 • Zobrazí-li se v počítači zpráva: „The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device.“ [Soubor dat aktualizace nelze přenést, protože na disku v zařízení není dostatek volného místa.]

  Odstraňte z přehrávače WALKMAN některé skladby nebo je přeneste do počítače a uvolněte místo tak, aby bylo v přehrávači WALKMAN nejméně 25 MB volných.
 • Zobrazí-li se v počítači zpráva: „The software update of the NWZ-A826 (or NWZ-A828, NWZ-A829) device to version 1.02 timed out.“ [Časový limit aktualizace softwaru zařízení NWZ-A826 (nebo NWZ-A828, NWZ-A829) na verzi 1.02 vypršel]

  Aktualizaci se pravděpodobně nepodařilo provést. Klepněte na Finish [Dokončit]. Pokuste se znovu provést aktualizaci podle popisu v části Postup aktualizace.

Po dokončení aktualizace

Zkontrolujte, zda je WALKMAN správně aktualizován, tj. ověřte verzi firmwaru:

 1. Stiskněte tlačítko BACK/HOME [Zpět/Domů] a podržte ho, dokud se nezobrazí nabídka Home [Domů].
 2. Stisknutím tlačítka vyberte (Nastavení), poté stiskněte tlačítko .
 3. Pomocí tlačítek vyberte Common Settings [Obecná nastavení] a potom stiskněte tlačítko .
 4. Pomocí tlačítek vyberte Unit Information [Informace o jednotce] a potom stiskněte tlačítko .
  Zkontrolujte verzi modelu a firmwaru.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • NWZ-A820series_V1_02.exe

Velikost souboru

 • 11.99 Mb