O souboru ke stažení

Důležitá poznámka: Za určitých okolností mohou některé jednotky přehrávače Network WALKMAN NW-HD5 výjimečně přestat po spuštění reagovat. Řešením tohoto problému je právě zveřejněná aktualizace firmwaru přehrávače Hard Disk Network WALKMAN NW-HD5 na verzi 1.2.

Cílový produkt

 • Hard Disk Network WALKMAN NW-HD5 pouze s verzí firmwaru 1.1 nebo nižší.

Instalovat

Pečlivě zkontrolujte a aktualizujte firmware podle níže uvedených pokynů.

Chcete-li zjistit verzi firmwaru, který je v přehrávači NW-HD5 nainstalován, postupujte takto:
 1. Připojte přehrávač NW-HD5 ke zdroji napájení.
 2. Stiskněte tlačítko SEARCH MENU [Vyhledat nabídku] a podržte ho, dokud se nezobrazí MENU.
 3. Přejděte na možnost Options [Možnosti] a stiskněte
 4. Přejděte na možnost Initialize System [Inicializovat systém] a stiskněte
 5. Přejděte na možnost Update Firmware [Aktualizovat firmware] a stiskněte
 6. Je-li verze firmwaru 1.2:
  NEMUSÍTE FIRMWARE PŘEHRÁVAČE NW-HD5 AKTUALIZOVAT.
 7. Je-li verze firmwaru 1.1 nebo nižší:

  • Vytvořte v jednotce C:\ v počítači následující složku: HDFWUPG
  • Prostudujte odmítnutí odpovědnosti v dolní části stránky a klepněte na možnost Stáhnout. Stáhněte program NW_HD5.BIN - 1584Kb.
  • Postupujte podle zobrazených pokynů a uložte program do složky C:\HDFWUPG.
  • Zkontrolujte, zda je velikost souboru 1584 kB. Pokud ne, soubor odstraňte a opakujte krok b.

  Než budete pokračovat, měli byste zálohovat veškerá data obsažená v přehrávači NW-HD5 do počítače.

  Prostudujte níže uvedené informace o zálohování dat. 8. Ukončete všechny programy, které jsou v počítači spuštěny.
 9. Připojte přehrávač NW-HD5 k počítači dodaným kabelem USB.
 10. Zkopírujte soubor NW_HD5.BIN ze složky C:\HDFWUPG v počítači do přehrávače NWHD5 pomocí programu Průzkumník Windows.
 11. Ukončete program Průzkumník Windows a odpojte kabel USB z přehrávače NW-HD5.
 12. Stiskněte tlačítko SEARCH MENU [Vyhledat nabídku] a přidržte ho, dokud se nezobrazí MENU.
 13. Přejděte na možnost Options [Možnosti] a stiskněte
 14. Přejděte na možnost Initialize System [Inicializovat systém] a stiskněte
 15. Přejděte na možnost Update Firmware [Aktualizovat firmware] a stiskněte
 16. Až se zobrazí otázka Are you sure you want to update firmware? [Opravdu chcete aktualizovat firmware?], vyberte YES [Ano].
 17. Zobrazí se následující zpráva: Updating firmware. Do not perform any operations during the update. [Aktualizace firmwaru. Během aktualizace neprovádějte žádné operace.] Po dokončení aktualizace (přibližně za 30 s) se jednotka automaticky restartuje.
 18. Aktualizace firmwaru je dokončena. Zkontrolujte, zda je nyní verze firmwaru 1.2 podle popisu v kroku 1.
 19. Připojte znovu přehrávač NW-HD5 k počítači dodaným kabelem USB. Odstraňte složku C:\HDFWUPG z počítače a odstraňte soubor NW_HD5.BIN z přehrávače NW-HD5.
 20. Aktualizace firmwaru je dokončena.

Až potvrdíte přijetí níže uvedeného odmítnutí odpovědnosti, můžete začít se stahováním (1 584 kB)

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • NW_HD5.BIN

Velikost souboru

 • 1.55 Mb