Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • NW-E393 / NW-E394 / NW-E395

O souboru ke stažení

 • Název: Aktualizace firmwaru 1.01 pro zařízení NW-E393 / NW-E394 / NW-E395 (Windows)
 • Datum vydání: 21-10-2016
 • Potřebuji stáhnout aktualizaci? Tato aktualizace není nezbytná, pokud již byl přehrávač Walkman funkcí automatické aktualizace aktualizován na firmware verze 1.01.
  Pokud si nejste jisti, můžete snadno vyzkoušet, jakou verzi firmwaru máte:
  1. Stiskněte tlačítko BACK/HOME a podržte ho, dokud se nezobrazí menu Home (Domů).
  2. Vyberte položky (Nastavení), [Common Settings] (Obecná nastavení) a [Unit Information] (Informace o jednotce).
  3. Zkontrolujte číslo modelu a verzi firmwaru
 • Výhody a vylepšení:
  • Byla vylepšena funkce náhodného přehrávání.
  • Byly vylepšeny ostatní funkce.

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí operačních systémů Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 7 (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows Vista (Service Pack 2 nebo novější)

Poznámka: [Režim kompatibility] pro Windows XP (včetně použití s Windows Vista a Windows 7) není podporován.

Hardware počítače

Nejnovější aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:

 • CPU:
  • 1 GHz nebo více
 • Paměť:
  • 1 GB nebo více (32bitový systém) / 2 GB nebo více (64bitový systém)

Stáhnout

Před provedením aktualizace

Po provedení aktualizace firmwaru se nelze znovu vrátit k starší verzi firmwaru.

Nejprve proto přeneste ze zařízení veškerá data do počítače, protože v průběhu aktualizace může dojít ke ztrátě dat zbývajících v zařízení.
Nemůžeme zaručit, že provedením této aktualizace nedojde k poškození nebo vymazání skladeb a dat.

Při aktualizaci je v zařízení vyžadováno přibližně 30 MB volného místa. Ověřte, že je množství zbývajícího volného místa dostačující.

Pokud není ve vestavěné paměti flash dostatek volného místa, přeneste veškerá nepotřebnádata zpět do počítače pro rozšíření volného místa.

Instalovat

Ujistěte se, že jste přihlášeni jako správce počítače.

Pokud patříte mezi uživatele operačního systému Windows 10, Windows 8, Windows 7 nebo Windows Vista, zobrazí se v dialogovém okně řízení uživatelských účtů zpráva „K pokračování této akce potřebuje systém Windows vaše povolení“. Pokračujte klepnutím na [Continue] (Pokračovat) a postupujte podle zobrazených pokynů.

 1. Stažení aktualizačního programu spustíte klepnutím na tlačítko „Download“ (Stáhnout) ve spodní části tohoto oznámení.
 2. Po dokončení stahování připojte zařízení Walkman® k počítači prostřednictvím dodávaného kabelu USB.
 3. V počítači ukončete všechny spuštěné programy.
 4. Poklepáním spusťte uložený soubor a postupujte podle pokynů na obrazovce.
   Během aktualizace neodpojujte zařízení od počítače.
 5. Po zobrazení zprávy oznamující dokončení aktualizace klepněte na tlačítko [Finish] (Dokončit).

Po provedení aktualizace ověřte úspěšné nainstalování nové verze softwaru provedením kroků v části [Potřebuji stáhnout aktualizaci?] v horní části této stránky.

Pokud je číslo verze firmwaru „1.01“, aktualizace firmwaru byla úspěšná.