O souboru ke stažení

Majitelům přehrávačů Walkman nabízíme službu stažení "programu pro aktualizaci firmwaru přehrávačů NWD-B103F/NWD-B105F".
Dodáváme aktualizaci firmwaru přehrávačů NWD-B103F/NWD-B105F na nejnovější verzi 1.3. Přečtěte si pečlivě následující pokyny.

Vylepšení

Tato aktualizace firmwaru řeší následující problémy:

 • 31. prosince v přestupných rocích se čas nezobrazuje správně nebo ho nelze správně nastavit.

Cílové výrobky

Následující zařízení jsou cílovými výrobky této služby. Verze jejich firmwaru by měla být menší nebo rovna 1.2.

Jak zjistit verzi modelu a firmwaru

Ověřte verzi modelu a firmwaru podle níže uvedených pokynů.

 1. Stiskněte tlačítko BACK/HOME [Zpět/Domů] a podržte ho, dokud se nezobrazí nabídka Home [Domů].
 2. Pomocí tlačítek / vyberte (Settings) [Nastavení] a potom stiskněte tlačítko .
 3. Pomocí tlačítek / vyberte Information [Informace] a potom potvrďte výběr stisknutím tlačítka .
  Zkontrolujte verzi modelu a firmwaru.

Cílová počítačová prostředí

Operační systém

 • Windows Vista® Ultimate
 • Windows Vista® Business
 • Windows Vista® Home Premium
 • Windows Vista® Home Basic
 • Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows® XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows® XP Media Center Edition (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows® XP Professional (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows® XP Home Edition (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows® 2000 Professional (Service Pack 4 nebo novější)
  (64bitová verze operačního systému není podporována.)

Hardwarové požadavkyProcesor: Pentium lll 450MHz nebo vyšší (Pentium lll 800MHz nebo vyšší pro uživatele Windows Vista)
Paměť: 128 MB nebo více (512 MB nebo více pro uživatele Windows Vista).
Displej: 800 x 600 bodů nebo více (doporučuje se 1024 x 768 bodů nebo více)
Barvy displeje: High Color (16 bitů) nebo vyšší

Před stažením

 • Pro uživatele Windows Vista a Windows XP  Při stahování programu a aktualizaci firmwaru byste měli být k počítači přihlášení s uživatelským jménem správce nebo s libovolným uživatelským jménem, které správci patří.
  Pokud jste uživatelem Windows Vista, zobrazí se v dialogovém okně Řízení uživatelských účtů zpráva "K pokračování této akce potřebuje systém Windows vaše povolení". Pokračujte klepnutím na Pokračovat a postupujte podle zobrazených pokynů.
 • Pro uživatele Windows 2000  Při stahování programu a aktualizaci firmwaru byste měli být k počítači přihlášení s uživatelským jménem Administrator nebo s uživatelským účtem skupiny Administrators.
  Poznámka: V operačním systému Windows® 2000 Professional je podporována aktualizace Service Pack 4.

Instalovat

Stáhněte program podle následujícího postupu.

 1. Vytvořte v jednotce C v počítači složku s názvem "FWUP", do které uložíte stahovaný soubor.
 2. Stáhněte následující soubor, který je vhodný pro váš model, do složky vytvořené v kroku 1.

  Název modelu: NWD-B103F/NWD-B105F
  Název souboru: NWD-B100F_V1_3.exe
  Velikost souboru: 3 447 kB
 3. Až stahování dokončíte, vyberte v Průzkumníkovi Zobrazit - Podrobnosti a zkontrolujte velikost vybraného souboru. Pokud se zobrazená velikost souboru liší od výše uvedené velikosti, pokuste se soubor znovu stáhnout.

Po přečtení pokynů klepněte na tlačítko Stáhnout v dolní části a stáhněte program pro aktualizaci. Zobrazí se dialogové okno a stahování bude zahájeno. Postupujte podle pokynů v dialogovém okně zobrazeném na obrazovce.

Postup aktualizace

Po dokončení stahování aktualizujte program podle níže uvedených pokynů.

Poznámka:

Přeneste předem veškeré skladby a data z jednotky do počítače, protože data, která během aktualizace zůstanou v jednotce, mohou být ztracena. Nemůžeme zaručit, že skladby a data nebudou touto aktualizací poškozena nebo odstraněna.

Před aktualizací

 1. Připojte jednotku k počítači.
 2. Vytvořte složku na pevném disku a uložte do ní všechny skladby a data z přehrávače.

Spusťte aktualizaci

 1. Ukončete všechny programy spuštěné ve Windows a odpojte přehrávač od počítače.
  Poznámka: Odpojte od počítače všechny ostatní digitální přehrávače hudby, které jsou k počítači připojeny.
 2. Uživatelé Windows Vista: Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu a klepněte na příkaz Všechny programy-Příslušenství, potom klepněte na příkaz Spustit.... Zobrazí se dialogové okno Spustit...
  Uživatelé Windows XP/Windows 2000 : Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu a klepněte na příkaz Spustit...
  Zobrazí se dialogové okno Spustit...
 3. V textovém okně "Otevřít" zadejte "C:\FWUP\NWD-B100F_V1_3.exe" a klepněte na OK.
  Program se spustí.
 4. Ověřte verzi současného firmwaru a verzi aktualizovaného firmwaru.
  Poznámka: Zaškrtnete-li v části "Možnosti stahování" políčko "Oblast dat formátů", bude přehrávač naformátován a všechny skladby a data budou během aktualizace odstraněny. Zkontrolujte, zda jste všechny potřebné soubory uložili do počítače.
 5. Klepněte na tlačítko Start.
  Poznámka: Během aktualizace neodpojujte jednotku od počítače.
 6. Až se zobrazí zpráva o dokončení aktualizace, klepněte na tlačítko Zavřít.
 7. Přeneste všechny skladby a data, které jste uložili na pevný disk, zpět do přehrávače.

Po aktualizaci

Po úspěšné instalaci programu pro aktualizaci zkontrolujte verzi podle pokynů v části "Jak zjistit verzi modelu a firmwaru" v horní části stránky.
Instalace programu pro aktualizaci se podařila, pokud je na obrazovce zobrazeno číslo "1.3".

Není-li verze správná nebo nepodařilo-li se provést aktualizaci, zaškrtněte políčko Oblast dat formátů v části "Možnosti stahování" zmíněné v kroku 4 Spusťte aktualizaci a pokuste se provést aktualizaci znovu.
Poznámka: Zaškrtnete-li v části "Možnosti stahování" políčko Oblast dat formátů, bude přehrávač naformátován a všechny skladby a data budou během aktualizace odstraněny. Zkontrolujte, zda jste před aktualizací uložili všechny potřebné soubory do počítače.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • NWD-B100F_V1_3.exe

Velikost souboru

 • 3.37 Mb