Týká se modelů

 • NW-A805 s verzí firmwaru 1.02 nebo nižší
 • NW-A806 s verzí firmwaru 1.02 nebo nižší
 • NW-A808 s verzí firmwaru 1.02 nebo nižší

Vylepšení

 • Pět až šest sekund po začátku přehrávání se přehrávání na chvíli přeruší.

Systémové požadavky

 • Operační systém

  • Windows® XP Media Center Edition 2005
  • Windows® XP Media Center Edition 2004
  • Windows® XP Media Center Edition
  • Windows® XP Professional (SP2 nebo novější)
  • Windows® XP Home Edition (SP2 nebo novější)
  • Windows® 2000 Professional (SP3 nebo novější)
  • Windows Vista® Ultimate
  • Windows Vista® Business
  • Windows Vista® Home Basic
  • Windows Vista® Home Premium
   Poznámka: 64bitové operační systémy nejsou podporovány.
 • Počítač

  • Procesor: Pentium® III s frekvencí 450 MHz nebo rychlejší
  • Paměť: 128 MB nebo více
  • Rozlišení displeje: 800 x 600 bodů (doporučuje se 1024 x 768 bodů)
  • Barva displeje: High Color (16 bitů) nebo vyšší

Instalovat

Před stažením programu pro aktualizaci zkontrolujte, zda jste přihlášeni jako správce počítače.

Poznámka: Až se v dialogovém okně Řízení uživatelských účtů zobrazí okno "K pokračování této akce potřebuje systém Windows vaše povolení", budou uživatelé operačního systému Windows Vista vyzváni, aby klepli na možnost Pokračovat, pokud chtějí v instalaci programu pro aktualizaci pokračovat.

 1. Nejprve potvrďte verzi firmwaru přehrávače WALKMAN:

  1. Stiskněte tlačítko BACK/HOME [Zpět/Domů] a podržte ho, dokud se nezobrazí nabídka HOME [Domů].
  2. Stiskněte ///, vyberte a potom stiskněte
  3. Stiskněte ///, vyberte Common settings [Obecné nastavení] a potom stiskněte
  4. Stiskněte ///, vyberte Unit information [Informace o jednotce] a potom stiskněte
  5. Zkontrolujte verzi modelu a firmwaru.
 2. Vytvořte následující složku v jednotce C: NW_update
 3. Klepnutím na tlačítko Stáhnout na konci této stránky zahajte stahování souboru.
 4. Klepněte na tlačítko Save [Uložit] a vyberte následující složku: C:\NW_update
 5. Připojte WALKMAN k počítači dodaným kabelem USB.
 6. Po skončení stahování přejděte do složky: C:\NW_update a zkontrolujte, zda má stažený soubor (NW-A800_V1_03.exe) velikost 10 407 kB. Pokud se velikost souboru liší, stáhněte soubor znovu.

Instalace

 1. Zkontrolujte, zda je v přehrávači WALKMAN alespoň 15 MB volného místa.

 2. Zkontrolujte, zda jste obsah přehrávače WALKMAN zálohovali.

 3. Ukončete všechny programy, které jsou v počítači právě spuštěny. Před pokračováním zkontrolujte hlavní panel, zda neobsahuje spuštěné programy.

 4. Připojte WALKMAN k počítači dodaným kabelem USB.

 5. Stiskněte tlačítko obnovení s připojeným objektem.

 6. Poklepejte na soubor aktualizace NW-A800_V1_03.exe, který jste stáhli.

 7. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

  Poznámka:BĚHEM TOHOTO POSTUPU WALKMAN NEODPOJUJTE. Během tohoto procesu se v přehrávači WALKMAN nesmí zobrazit zpráva USB CONNECT [Připojení USB] a může se zobrazit zpráva USB DISCONNECT [Odpojení USB]. Toto chování je obvyklé.

 8. Až bude aktualizace dokončena, zobrazí se zpráva. Klepněte na tlačítko "Finish" [Dokončit].

Otázky a odpovědi

Zobrazí se následující zpráva: The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device. [Soubor dat aktualizace nelze přenést, protože na disku v zařízení není dostatek volného místa.]

Odstraňte data z přehrávače WALKMAN tak, aby bylo k dispozici alespoň 15 MB volného místa.

Zobrazí se následující zpráva:

Po aktualizaci

Zkontrolujte, zda verze firmwaru.přehrávače Walkman je 1.03.

 1. Stiskněte tlačítko BACK/HOME [Zpět/Domů] a podržte ho, dokud se nezobrazí nabídka HOME [Domů].
 2. Stiskněte ///, vyberte a potom stiskněte
 3. Stiskněte ///, vyberte Common settings [Obecné nastavení] a potom stiskněte
 4. Stiskněte ///, vyberte Unit information [Informace o jednotce] a potom stiskněte

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • NW-A800_V1_03.exe

Velikost souboru

 • 10.16 Mb