O souboru ke stažení

Při nabíjení přes síťový adaptér USB nebo přes počítač, který je v pohotovostním režimu nebo v režimu spánku, může být životnost baterie kratší.

Po zobrazení zprávy NO DATABASE [Žádná databáze] nebo NO DATA [Žádná data] nemusí počítač jednotku rozpoznat, i když je připojena.

Nová funkce:

Povoluje podporu formátu WMA.

Dotčené jednotky:

Network WALKMAN NW-A608 s firmwarem verze 1.0 a 1.1.

Důležitá poznámka:

Klepněte na tlačítko + a přečtěte si postup stažení a instalace.

Prostudujte odmítnutí odpovědnosti v dolní části stránky a klepněte na tlačítko Stáhnout. Stáhněte program.

Instalovat

Zkontrolujte verzi firmwaru nainstalovaného v přehrávači NW-A608 WALKMAN podle následujícího postupu:
 1. Stiskněte tlačítko DISP/FUNC [Displej/Funkce] a podržte ho, dokud se nezobrazí nabídka Function [Funkce].
 2. Otáčením přepínače Shuttle vyberte Music Library [Knihovna hudby] a stiskněte tlačítko (PLAY/STOP) [Přehrát/stop].
 3. Stiskněte tlačítko SEARCH/MENU [Hledat/Nabídka] a podržte ho, dokud se nezobrazí nabídka Setting [Nastavení].
 4. Otáčením přepínače Shuttle vyberte Advanced Menu [Rozšířená nabídka] a stiskněte tlačítko (PLAY/STOP) [Přehrát/stop].
 5. Otáčením přepínače Shuttle vyberte Information [Informace] a stiskněte tlačítko (PLAY/STOP) [Přehrát/stop].
 6. Ověřte verzi firmwaru v možnosti [4:] otáčením přepínače Shuttle.
  • Vytvořte v jednotce C:\ v počítači následující složku: FWUP
  • Prostudujte odmítnutí odpovědnosti v dolní části stránky a klepněte na možnost
   Stáhnout. Stáhněte program:

   NW-A600_V2_0.exe - 6.55 MB.
  • Postupujte podle zobrazených pokynů a uložte program do složky C:\FWUP.
  • Zkontrolujte, zda je velikost stahovaného souboru 6,55 MB. Pokud ne, soubor odstraňte a proveďte proces stahování znovu.
Postup aktualizace

Po dokončení stahování aktualizujte program podle níže uvedených pokynů.

 1. Před zahájením aktualizace zkontrolujte, zda jsou v zařízení NW-A608 Walkman 3 MB volného místa.
 2. Připojte jednotku k počítači.
 3. Ukončete veškerý software, který je v počítači spuštěn.
 4. Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu a klepněte na příkaz Spustit. Otevře se dialogové okno Spustit.
 5. Přejděte na soubor C:\FWUP\NW-A600_V2_0.exe v textovém okně Otevřít a klepněte na OK. Program se spustí.
 6. Prostudujte text uvedený na následujícím snímcích obrazovky.

  *Neodpojujte kabel USB během aktualizace.

  *Během aktualizace je připojení USB řízeno automaticky a indikátor Připojení USB je na ovládacím prvku vypnutý. V některých počítačích se také může zobrazit zpráva o odpojení kabelu USB. 7. Přijměte licenční smlouvu a klepněte na tlačítko Next [Další]. 8. Připojte zařízení NW-A608 k počítači a klepněte na OK. 9. Ukončete všechny programy a klepněte na OK. 10. Klepnutím na OK spusťte proces aktualizace. 11. Proces aktualizace právě probíhá. 12. Firmware byl úspěšně aktualizován, klepněte na tlačítko Finish [Dokončit].
Po aktualizaci

Až bude program pro aktualizaci nainstalován podle výše uvedeného postupu, ověřte verzi. Instalace programu aktualizace se podařila, pokud je na obrazovce zobrazeno číslo "2.0".

Stahování bude zahájeno, až přijmete níže uvedené odmítnutí odpovědnosti.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • NW-A600_V2_0.exe

Velikost souboru

 • -