Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • NW-A25/A25HN
 • NW-A26/A26HN
 • NW-A27/A27HN

O souboru ke stažení

 • Název: Aktualizace firmwaru 1.11 pro zařízení NW-A25HN/NW-A26HN/NW-A27HN
 • Datum uvedení: 05-11-2015
 • Potřebuji stahovat tuto aktualizaci?Tato aktualizace není nutná, pokud již u vašeho zařízení Walkman byla provedena aktualizace firmwaru na verzi 1.11 prostřednictvím funkce automatické aktualizace firmwaru.
  Pokud si nejste jisti, můžete snadno vyzkoušet, jakou verzi firmwaru máte:
  1. Stiskněte tlačítko BACK/HOME [Zpět/Domů] a podržte ho, dokud se nezobrazí menu Home [Domů].
  2. Vyberte položky [Settings] (Nastavení), [Common Settings] (Obecná nastavení) a [Unit Information] (Informace o jednotce).
  3. Zkontrolujte číslo modelu a verzi firmwaru
 • Výhody a vylepšení:
  • Addressed the issue where the WALKMAN may not display some cover art
  • Addressed the issue where the WALKMAN may not properly operate during play back or may restart unintentionally

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí operačních systémů Microsoft Windows:

 • Windows 10 / Windows 10 Pro
 • Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
 • Windows 8 / Windows 8 Pro
 • Windows 7 Ultimate (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows 7 Professional (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows 7 Home Premium (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows 7 Home Basic (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows 7 Starter (Service Pack 1 nebo novější)
 • Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows Vista Business (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 nebo novější)
 • Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 nebo novější)

Hardware počítače

Nejnovější aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:

 • CPU:
  • 1 GHz nebo více
 • Paměť:
  • 1 GB nebo více (32bitový systém) / 2 GB nebo více (64bitový systém)

Stáhnout

Před provedením aktualizace

Po provedení aktualizace firmwaru nelze znovu nainstalovat starší verzi firmwaru.

Nejprve proto přeneste ze zařízení veškerá data do počítače, protože v průběhu upgradování může dojít ke ztrátě dat v zařízení.
Nemůžeme zaručit, že provedením této aktualizace nedojde k poškození nebo vymazání skladeb.

Při upgradování by zařízení mělo obsahovat přibližně 85 MB volného místa. Velikost volného místa prosím ověřte níže uvedenými kroky.

 1. Stiskněte tlačítko BACK/HOME [Zpět/Domů] a podržte ho, dokud se nezobrazí menu Home [Domů].
 2. Vyberte položky [Settings] (Nastavení), [Common Settings] (Obecná nastavení) a [Unit Information] (Informace o jednotce).
 3. Zkontrolujte hodnotu „Free/Total Memory Space“ (Volné/Celkové místo v paměti).

Select "System Storage" as location for USB Transfer.

 1. Press and hold the BACK/HOME button until the Home menu appears.
 2. Select (SD Card Settings), [Storage for File Transfer], [Location for USB Transfer].
 3. Set to [System Storage].

Instalovat

Ujistěte se, že jste přihlášeni jako správce počítače.

Pokud jste uživateli systému Windows 10, Windows 8, Windows 7 nebo Windows Vista, zobrazí se v dialogovém okně Řízení uživatelských účtů zpráva „Windows needs your permission to continue“ (K pokračování této akce potřebuje systém Windows vaše svolení). Pokračujte klepnutím na [Continue] (Pokračovat) a postupujte podle zobrazených pokynů.

 1. Stažení aktualizačního programu spustíte klepnutím na tlačítko „Download“ (Stáhnout) ve spodní části tohoto oznámení.
 2. Po dokončení stahování připojte zařízení Walkman k počítači prostřednictvím USB.
 3. V počítači ukončete všechny spuštěné programy
 4. Poklepejte na uložený soubor (NW-A20_V1_11.exe, 58.2 MB / 61,083,560 bytes) a řiďte se zobrazenými pokyny.
   Během upgradování neodpojujte zařízení od počítače.
   Během aktualizace je připojení USB řízeno automaticky a indikace „Připojení USB“ na zobrazovacím panelu nesvítí.
   U některých počítačů se také může zobrazit zpráva o odpojení kabelu USB.
 5. Až se zobrazí zpráva o dokončení upgradování, klepněte na tlačítko [Finish] (Dokončit).