O souboru ke stažení

 • Přehrávání formátu AAC* je podporováno bez jakékoli změny formátu. (Soubory ve formátu AAC v aplikaci SonicStage CP lze přenášet, aniž by musely být převedeny do formátu ATRAC).
 • K režimu Intelligent Shuffle (náhodné přehrávání skladeb) je přidán režim Artist Link Shuffle (přehrávání skladeb podle seznamu interpretů).
 • Jsou přidány funkce zobrazení hodin a zobrazení kalendáře. Používáte-li aplikaci CONNECT Player nebo SonicStage CP, budou hodiny jednotky synchronizovány s počítačem, jakmile jednotku připojíte k aplikaci.
 • Můžete vybrat spořič obrazovky.
 • Vylepšené funkce volitelného ovladače (RM-MC35ELK).
  * Jednotka podporuje následující formáty souborů AAC:
  • AAC (Advanced Audio Coding)
  • Vzorkovací frekvence: 11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
  • Přenosová rychlost: 16 - 320 kb/s, je podporována variabilní přenosová rychlost (VBR - Variable Bit Rate).

POZNÁMKA: Soubory AAC chráněné autorskými právy nelze přehrávat. Přehrávání všech souborů AAC není zaručeno dokonce ani tehdy, splníte-li výše uvedené podmínky.

Změněné funkce:

 • Vyberete-li ve stromu Artist [Interpret] ve vyhledávání podle seznamu možnost Artist ALL [Všichni interpreti]), nebudou skladby řazeny v abecedním pořadí, ale podle čísla skladby v albu.
 • Animace, která se zobrazuje při práci s pevným diskem, se změní.
 • Během operace nabíjení není dovoleno resetovat informace o obnovení skladeb.

Dotčené jednotky:

Network WALKMAN NW-A1000 s firmwarem verze až do 2.01

Důležitá poznámka:

Klepněte na tlačítko + a přečtěte si postup stažení a instalace.

Prostudujte odmítnutí odpovědnosti v dolní části stránky a klepněte na tlačítko Stáhnout. Stáhněte program.

Instalovat

Zkontrolujte verzi firmwaru nainstalovaného v přehrávači NW-A1000 WALKMAN podle následujících pokynů:

 1. Stiskněte tlačítko BACK [Zpět] a podržte ho, dokud se nezobrazí nabídka HOME [Domů].
 2. Stiskněte Nastavení, pomocí tlačítek (nahoru) / (dolů) / (vlevo) / (vpravo) vyberte možnost (konfig) a potom stiskněte (play) [přehrát].
 3. Pomocí tlačítek (nahoru) / (dolů) přejděte na (Unit information [Informace o jednotce]) a potom stiskněte (play) [přehrát].
 4. Zkontrolujte verzi firmwaru.
  • Vytvořte v jednotce C:\ v počítači následující složku: : FWUP
  • Prostudujte odmítnutí odpovědnosti v dolní části stránky a klepněte na možnost
   Stáhnout. Stáhněte program:

   NW-A1000_V3_00.exe - 6 037 kB.
  • Postupujte podle zobrazených pokynů a uložte program do složky C:\FWUP.
  • Zkontrolujte, zda je velikost stahovaného souboru 6 037 kB. Pokud ne, soubor odstraňte a proveďte proces stahování znovu.

Postup aktualizace

Po dokončení stahování aktualizujte program podle níže uvedených pokynů.

Před aktualizací firmwaru vraťte všechny hudební a datové soubory v zařízení do počítače. Hudební a datové soubory v zařízení nemusí být po aktualizaci firmwaru použitelné. Společnost Sony nezodpovídá za hudební a datové soubory, které během aktualizace nelze uložit do počítače.

 1. Připojte jednotku k počítači.
 2. Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu a klepněte na příkaz Spustit. Otevře se dialogové okno Spustit.
 3. Přejděte na soubor C:\FWUP\NW-A1000_V3_00.exe v textovém okně Otevřít a klepněte na OK. Program se spustí.
 4. Prostudujte text uvedený na následujícím snímcích obrazovky.

  *Pokud se zobrazí zpráva "Charge the device before performing the software update." [Nabijte zařízení, než provedete aktualizaci softwaru.], znamená to, že baterie vyžaduje nabíjení. Potom proveďte aktualizaci firmwaru znovu. 5. Přijměte licenční smlouvu a klepněte na tlačítko Next [Další]. 6. Připojte přehrávač NW-A1000 k počítači a klepněte na OK. 7. Ukončete všechny programy a klepněte na OK. 8. Klepnutím na OK spusťte proces aktualizace. 9. Bezpečně odeberte zařízení USB z počítače a klepněte na OK. 10. Po několika sekundách bude firmware v zařízení automaticky aktualizován. Po dokončení aktualizace se spustí. Klepněte na OK.

Po aktualizaci

Až bude program pro aktualizaci nainstalován podle výše uvedeného postupu, ověřte verzi. Instalace programu aktualizace se podařila, pokud je na obrazovce zobrazeno číslo "3,00".

Stahování bude zahájeno, až přijmete níže uvedené odmítnutí odpovědnosti.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • NW-A1000_V3_00.exe

Velikost souboru

 • 5.9 Mb