O souboru ke stažení

Aktualizace je jednoduchá a s nejnovější verzí firmwaru budete moci svůj fotoaparát ještě lépe využívat.

 • Datum vydání: 05/02/2013
 • Název: Update_NEXF3V101.dmg
 • Určeno pro modely: NEX-F3
 • Výhody a vylepšení:
  • Použije automatickou kompenzaci u modelu „SELP1650“.
 • Určeno pro operační systém
  • Mac OS X v.10.5 ~ 10.10
   • 64bitové jádro není podporováno.
   • * V případě v.10.8 ji spusťte v 32bitovém režimu.
 • Omezení: pouze pro použití s fotoaparáty prodávanými v Evropě. V některých zemích se neprodávají všechny modely.

Systémové požadavky

Váš firmware už může být aktuální, zejména pokud máte nový model fotoaparátu NEX-F3. Pokud je verze firmwaru 1.01 nebo novější, není třeba ho aktualizovat.

Pokud si nejste jisti, zkontrolujte, jakou verzi firmwaru máte:

 1. Ve fotoaparátu vyberte Menu [Nabídka] --> Setup [Nastavení] --> Version [Verze].
 2. Zobrazuje se verze firmwaru, jak je znázorněno níže.

Pokud je verze firmwaru fotoaparátu NEX-F3 1.01 nebo vyšší, aktualizace není potřeba.

Instalovat

Co budete potřebovat

 • Hardware počítače
  • Procesor: Procesor Intel *
   * Procesory Core Solo a Core Duo již nejsou podporovány.
  • Místo na pevném disku: 200 MB nebo více
  • Paměť RAM: 512MB nebo více
 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitý nabíjecí modul akumulátoru NP-FW50 nebo síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně)
   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze tehdy, když je zbývající úroveň akumulátoru (tři značky) nebo více. Doporučujeme použít plně nabitý akumulátor nebo síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně).
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem
  Poznámka: Funkčnost aktualizace s jiným USB kabelem není zaručena.

Jak zajistit, aby aktualizace proběhla hladce

 • Při aktualizaci firmwaru použijte plně nabitý modul akumulátoru NP-FW50 nebo síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně).
 • Při aktualizaci nevyjímejte akumulátor ani neodpojujte síťový adaptér; fotoaparát by mohl přestat fungovat kvůli náhlému výpadku napájení.
 • Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Když používáte objektiv s bajonetem A s bajonetovým adaptérem LA-EA2 (prodává se samostatně) a máte na fotoaparátu aktivovanou funkci [AF Micro Adj.] (Jemné nastavení AF), uložená hodnota bude resetována.

Stažení a instalace aktualizace

Krok 1: Stáhněte si program pro aktualizaci firmwaru

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Až si přečtete odmítnutí odpovědnosti, klepněte na tlačítko [Download] (Stáhnout) níže.
 3. Bude zahájeno stahování souboru [Update_NEXF3V101.dmg] (67,6 MB (70 905 549 bajtů)).
 4. Uložte soubor do počítače.

Krok 2: Aktualizujte firmware fotoaparátu

 1. Ukončete všechny programy, které jsou v počítači právě spuštěny.
 2. Dvakrát klikněte na stažený soubor [Update_NEXF3V101.dmg]. - Nyní fotoaparát nepřipojujte.
 3. Dvakrát klikněte na ikonu [Update_NEXF3V101], která se nyní zobrazí na ploše.
 4. Dvakrát klikněte na ikonu [FirmwareUpdater].
 5. Chcete-li načíst rozšíření jádra, zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny. Zadejte heslo pro účet správce. 6. Spustí se nástroj pro aktualizaci firmwaru.


  Kliknutím zvětšíte


 7. Zapněte fotoaparát.
 8. Podle pokynů v okně programu pro aktualizaci firmwaru vyberte ve fotoaparátu Menu [Nabídka] --> Setup [Nastavení] --> USB Connection [Připojení USB] a zkontrolujte, zda je vybráno Mass Storage [Velkokapacitní úložiště].
  Pokud je vybrán jiný režim než Mass Storage [Velkokapacitní úložiště], vyberte Mass Storage [Velkokapacitní úložiště]. 9. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB, LCD displej fotoaparátu se vypne. Pokračujte dalším krokem.
  Poznámka: Pokud se LCD displej fotoaparátu nevypne, zkuste prosím jednu z následujících metod:
  • Odpojte od videokamery kabel USB, potom kabel USB znovu připojte.
  • Pokud je v počítači další volný port USB, zapojte kabel USB do tohoto portu.
 10. Klikněte na Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru. Na obrazovce počítače se objeví následující okno:


  Kliknutím zvětšíte


  Zároveň se na LCD displeji fotoaparátu objeví zpráva "Follow computer instructions" (Řiďte se pokyny na počítači). -Od tohoto okamžiku fotoaparát nevypínejte, dokud nebude aktualizace firmwaru dokončena.
 11. Klepněte na Next (Další). V levé spodní části aktualizačního programu se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci.


  Kliknutím zvětšíte


  Pokud je aktuální verze 1.01 nebo vyšší, aktualizace není potřeba. V takovém případě přerušte připojení USB a klepněte na Finish (Dokončit), vypněte fotoaparát, vyjměte modul akumulátoru a/nebo odpojte síťový adaptér, vložte akumulátor zpět nebo znovu připojte síťový adaptér a zapněte fotoaparát.
 12. Klikněte na Next (Další), objeví se následující okno:


  Kliknutím zvětšíte


 13. Klikněte znovu na Next (Další).
 14. Když se na LCD displeji fotoaparátu obleví zpráva Reset camera (Resetujte fotoaparát), resetujte fotoaparát stisknutím středu ovládacího kolečka fotoaparátu. - LCD displej se vypne. 15. Klikněte na Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru.
 16. Po resetování dojde k ověření připojení fotoaparátu a objeví se následující okno:


  Kliknutím zvětšíte


 17. Kliknutím na Run [Spustit] zahajte aktualizaci. Při aktualizaci se zobrazí indikátor průběhu (přibližně na 15 minut). -při aktualizaci nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
 18. Až bude aktualizace dokončena, zobrazí se následující okno. Klikněte na tlačítko Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB.


  Kliknutím zvětšíte


 19. Vypněte fotoaparát, vyjměte akumulátor a/nebo odpojte síťový adaptér, vložte akumulátor zpět nebo znovu připojte síťový adaptér a zapněte fotoaparát.

Krok 3: Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu firmware verze 1.01

 1. Ve fotoaparátu vyberte Menu [Nabídka] --> Setup [Nastavení] --> Version [Verze].
 2. Zobrazuje se verze firmwaru, jak je znázorněno níže.