Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • NEX-7

O souboru ke stažení

 • Název:Aktualizace firmwaru Ver.1.03 pro NEX-7 (Macintosh)
 • Datum uvedení:27/08/2013
 • Výhody a vylepšení:
  • Přidání systému ostření AF pro filmy: Byl přidán systém ostření AF pro filmy pro rozšíření škálovatelnosti budoucího systému E-mount. Tato funkce zajišťuje vyšší míru flexibility konstrukce pro budoucí objektivy E-mount.

Následující výhody a vylepšení předchozího upgradu programu jsou obsaženy ve verzi 1.03:

 • Použije automatickou kompenzaci u modelu „SELP1650“
 • Umožní automatické zatáhnutí modelu „SELP1650“ po vypnutí fotoaparátu
 • Doplnění možnosti zapnout nebo vypnout tlačítko MOVIE
 • Doplnění možnosti nastavení expozice při snímání expoziční řady (tři snímky /1.0EV,2.0EV, 3.0EV)
 • Lepší odezva pro zobrazení obrazu automatické kontroly.
 • Zvýšení kvality obrazu při použití širokoúhlého objektivu
 • Lepší indikace při nastavení "flexibilního bodového měření".

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícími verzemi operačního systému Macintosh:
 • Mac OS X v.10.5 ~ 10.10

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Procesor: Procesor Intel*
  * Procesory Core Solo a Core Duo již nejsou podporovány.
 • Místo na pevném disku: 200 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizováním firmwaru prosím zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitý nabíjecí blok akumulátoru NP-FW50
   nebo
   Síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně)
   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze tehdy, když je zbývající úroveň akumulátoru (tři značky) nebo více. Doporučujeme používat plně nabitý akumulátor nebo síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně).
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem
  Poznámka: Funkčnost aktualizace s jiným USB kabelem není zaručena.

Stáhnout

Důležité poznámky:

 • Při aktualizaci firmwaru použijte plně nabitý akumulátor NP-FW50 nebo síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně).
 • Při aktualizaci nevyjímejte akumulátor ani neodpojujte síťový adaptér; fotoaparát by mohl přestat fungovat kvůli náhlému výpadku napájení.
 • Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Když používáte objektiv A-mount s bajonetovým adaptérem LA-EA2 (prodává se samostatně) a máte na fotoaparátu aktivovanou funkci [AF Micro Adj.] (Jemné nastavení AF), uložená hodnota bude resetována.
 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Až si přečtete odmítnutí odpovědnosti, klepněte na tlačítko [Download] (Stáhnout) níže.
 3. Bude zahájeno stahování souboru [Update_NEX7NV103.dmg] 60.0 MB (63.000.269 bytes).
 4. Uložte soubor do počítače.

Instalovat

Aktualizujte firmware fotoaparátu.

 1. Poklepejte na stažený soubor [Update_NEX7V103.dmg]. Ještě fotoaparát nepřipojujte.
 2. Poklepejte na ikonu [Update_NEX7V103], která se nyní zobrazí na ploše.
 3. Poklepejte na ikonu [Firmware Updater] (Program pro aktualizaci firmwaru).
 4. Chcete-li načíst rozšíření jádra, zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny. Zadejte heslo pro účet správce (obrázek 2-1)
 5. Zobrazí se okno programu pro aktualizaci firmwaru.
 6. Podle pokynů v okně programu pro aktualizaci firmwaru vyberte ve fotoaparátu Menu (Nabídka) --> Setup (Nastavení) --> USB Connection (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybráno Mass Storage (Velkokapacitní úložiště). (Obrázek 3)
  Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage (Velkokapacitní úložiště), vyberte Mass Storage (Velkokapacitní úložiště). 7. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB.
  Poznámka: Když je fotoaparát připojený k počítači, displej LCD fotoaparátu se vypne. Pokračujte dalším krokem.
 8. Ověřte, zda se ve spodním pravém rohu obrazovky počítače na hlavním panelu zobrazuje ikona "Safely Remove Hardware" (Bezpečně odebrat hardware).
  Poznámka: Pokud se na hlavním panelu neobjeví , pokračujte prosím dalším krokem.
 9. Po potvrzení klepněte v okně programu pro aktualizaci firmwaru na tlačítko Next (Další). V okně programu pro aktualizaci firmwaru se objeví obrázek 4 a obrázek 5 se zobrazí na LCD displeji fotoaparátu.
  Poznámka: Od tohoto okamžiku fotoaparát nevypínejte, dokud nebude aktualizace firmwaru dokončena.

  Obrázek: 4


  Obrázek: 5


 10. Po potvrzení obrazovek z obrázků 4 a 5 klepněte na tlačítko Next (Další).
  V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci. (Obrázek 6)
  Po potvrzení obrazovky z obrázku 6 klepnětena tlačítko Next (Další) [Current version] (Aktuální verze) je [Ver.1.xx].
  Poznámka: Pokud se zobrazí obrazovka z obrázku 7, aktualizace není zapotřebí. Podle zprávy tak přerušte připojení USB a klepněte na Finish (Dokončit), vypněte fotoaparát, vyjměte modul akumulátoru a/nebo odpojte síťový adaptér, vložte akumulátor zpět nebo znovu připojte síťový adaptér a zapněte fotoaparát.

  Obrázek 6: Aktualizace je vyžadována


  Obrázek 7: Aktualizace není vyžadována


 11. Připojení USB ukončete klepnutím na ikonu "Safely Remove Hardware" (Bezpečně odebrat hardware) na hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky počítače.
  Poznámka: Kabel USB ponechte připojený i po přerušení připojení USB v počítači podle výše uvedeného postupu.
  Poznámka: Pokud se na hlavním panelu neobjeví , pokračujte prosím dalším krokem.
  Obrázek: 8


 12. Stisknutím středu ovládacího kolečka resetujte fotoaparát.
  Poznámka: Když stisknete střed ovládacího kolečka, obrazovka se vypne. Pokračujte dalším krokem.

  Obrázek: 9


  Obrázek: 10A


 13. Klepněte na Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru.
 14. Obrázek: 8
 15. Po resetování je ověřeno opětovné připojení fotoaparátu a zobrazí se obrazovka z obrázku 11.
 16. Klepnutím na Run (Spustit) zahajte aktualizaci. Při aktualizaci se bude zobrazovat indikátor průběhu (přibližně 5 minut).
  Obrázek: 11

  Poznámka: Při aktualizaci nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.

 17. Po dokončení aktualizace se zobrazí obrazovka z obrázku 12. Klepněte na Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB.

  Obrázek: 12

  Klepněte na ikonu "Safely Remove Hardware" (Bezpečně odebrat hardware)
  na hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky počítače pro ukončení připojení USB.

  Poznámka: Pokud se na hlavním panelu neobjeví , pokračujte prosím dalším krokem.

 18. Odpojte kabel USB.
 19. Poznámka: Po dokončení aktualizace vypněte fotoaparát, vyjměte modul akumulátoru nebo odpojte síťový adaptér, potom fotoaparát znovu zapněte.

Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu nainstalován firmware verze 1.03.

 1. Ve fotoaparátu vyberte Menu (Nabídka) --> Setup (Nastavení) --> Version (Verze).
 2. Zobrazí se verze firmwaru, jak je znázorněno níže.