O souboru ke stažení

 • Datum vydání: 23-06-2016
 • Název: Aktualizace firmwaru na verzi 1700
 • Určena pro modely: MEX-XB100BT
 • Výhody a vylepšení:
   • Řeší ojedinělé případy, ve kterých byla spontánně resetována jednotka audia při zapnutí zapalování z polohy ACC OFF (příslušenství vypnuté) do polohy ACC ON (příslušenství zapnuté)
   • Řeší problém zamezující spuštění jednotky audia (vzbuzení) při nastartování motoru automobilu
   • Poznámka: Pokud se jednotka po nastartování motoru nezapne a problém nelze vyřešit stisknutím tlačítka Reset na hlavní jednotce, postupujte následovně.

    1. Vypněte motor automobilu.
    2. Odpojte hlavní jednotku od napájecího adaptéru baterie. Vyčkejte několik minut a poté hlavní jednotku znovu připojte k napájecímu adaptéru baterie.
    3. Nastartujte motor automobilu a ověřte, zda se hlavní jednotka zapne.
    4. Aktualizujte firmware výrobku.

 • Relevantní verze firmwaru:
  • Pokud je verze firmwaru vašeho zařízení nižší než „1600“, proveďte aktualizaci firmwaru.
  • Pokud je verze firmwaru vašeho zařízení „1700“ nebo vyšší, nemusíte provádět aktualizaci.

Jak zjistit verzi firmwaru na hlavní jednotce

 1. Zapněte hlavní jednotku.
 2. Stiskněte a podržte tlačítko „SOURCE“ („SRC“) na hlavní jednotce na dobu 1 sekundy pro vypnutí zdroje zvuku a zobrazení hodin.
 3. Stiskněte tlačítko „MENU“.
 4. Otáčením voliče zobrazte položku „SET GENERAL“ a potom volič stiskněte.
 5. Otáčením voliče zobrazte položku „SET FIRMWARE“ a potom volič stiskněte.
 6. Otáčením voliče zobrazte položku „FW VERSION“ a potom volič stiskněte. Poté se zobrazí aktuální verze firmwaru. Je-li zobrazená verze „1700“ nebo vyšší, nemusíte provádět aktualizaci.

Instalovat

1. Příprava: Jak připravit úložné zařízení USB na aktualizaci firmwaru

 1. Připojte zařízení USB k počítači a naformátujte jej s výběrem systému souborů FAT16 nebo FAT32.
 2. Ujistěte se, že je počítač připojen k internetu.
 3. Stáhněte soubor s aktualizací do počítače.
  • Název souboru: 15BTHIGH_v1700.dat
  • Velikost souboru: 3,1 MB (3 260 480 bajtů)
 4. Zkopírujte soubor aktualizace do kořenové složky zařízení USB, které je připojeno k počítači.
 5. Odpojte zařízení USB od počítače.

2. Aktualizace: Jak aktualizovat firmware hlavní jednotky pomocí úložného zařízení USB

Poznámky:

 • Proveďte všechny níže vyznačené kroky.
 • Dokončení procesu aktualizace ve vašem automobilu zabere přibližně 1 minutu.
 • Zaparkujte automobil na bezpečném místě a nastartujte motor, aby nemohlo dojít k přerušení napájení jednotky.

 1. Připojte paměť USB k hlavní jednotce a ověřte, jestli se na hlavní jednotce zobrazuje nápis „USB NO MUSIC“.
 2. Stiskněte a podržte tlačítko „SOURCE“ („SRC“) na hlavní jednotce na dobu 1 sekundy pro vypnutí zdroje zvuku a zobrazení hodin.
 3. Stiskněte tlačítko „MENU“.
 4. Otáčením voliče zobrazte položku „SET GENERAL“ a potom volič stiskněte.
 5. Otáčením voliče zobrazte položku „SET AUTO OFF“ a potom volič stiskněte.
 6. Otáčením voliče zobrazte položku „SET A.OFF xx“ a nastavte ji na „NO“. Zkontrolujte, jestli se na jednotce zobrazuje nápis „SET A.OFF NO“ (viz obrázky níže); potom stiskněte volič. 7. Otáčením voliče zobrazte položku „SET FIRMWARE“ a potom volič stiskněte.
 8. Otáčením voliče zobrazte položku „FW UPDATE“ a potom volič stiskněte.
 9. Otáčením voliče zobrazte položku „FW UPDATE-YES“ a potom volič stiskněte. Poté se po předchozím zobrazení nápisu „CHECKING“ zahájí aktualizace. Proces by měl zabrat přibližně 1 minutu a v případě úspěšné aktualizace by mělo dojít k automatickému restartování jednotky z vypnutého stavu zdroje OFF (zobrazují se hodiny).
 10. Podle postupu v části „Jak zjistit verzi firmwaru na hlavní jednotce“ ověřte, jestli došlo k aktualizaci verze firmwaru. Pokud se zobrazuje číslo verze „1700“, byla aktualizace firmwaru dokončena.
 11. Pokud bylo před aktualizací firmwaru použito nastavení AUTO OFF, nastavte přístroj znovu na režim AUTO OFF.

DŮLEŽITÉ: Důrazně doporučujeme vymazat informace o spárování jednotky uložené ve vašem mobilním telefonu a provést spárování znovu, aby se zamezilo potenciálním problémům připojení Bluetooth. Podrobnosti o vymazání informací o spárování Bluetooth viz návod k obsluze vašeho mobilního telefonu.