Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • ILCE-7S

O souboru ke stažení

 • Název: Systémový software verze 3.20 pro ILCE-7S (Windows)
 • Datum uvedení: 26/07/2016
 • Výhody a vylepšení:
  • Optimalizace výkonnosti objektivu SEL70200GM

Kontrola verze systémového softwaru vašeho fotoaparátu

Podle níže uvedených pokynů zkontrolujte verzi systémového softwaru ve svém fotoaparátu.
Pokud je verze systémového softwaru 3.20 nebo novější, není třeba provádět aktualizaci.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) --> Setup subpage 6 (Nastavení strana 6) --> Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí systému Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2
  Poznámka:
  * Verze Starter není podporována.

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Místo na pevném disku: 300 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitý akumulátor NP-FW50 nebo síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně)

   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že zbývající kapacita baterie je (tři dílky) nebo vyšší. Doporučujeme použít plně nabitou baterii nebo síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně).
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem

  Poznámka: Provedení aktualizace s jiným kabelem USB nelze zaručit.

Stáhnout

 • Při provádění aktualizace systémového softwaru použijte plně nabitý dobíjecí akumulátor NP-FW50 nebo síťový adaptér AC-PW20 (prodávaný samostatně).
 • Během aktualizace akumulátor ani síťový adaptér neodpojujte. Nenadálé odpojení napájení může způsobit, že fotoaparát přestane fungovat.
 • Vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu, než začnete provádět aktualizaci.
 • Nejprve zamezte přepnutí počítače do režimu spánku.
 • Nepřipojujte se k jiným přístrojům kromě počítače.

Stáhněte software pro aktualizaci firmwaru.

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Až si přečtete odmítnutí odpovědnosti, klepněte na tlačítko [Download] (Stáhnout) níže.
 3. Zahájí se stahování souboru [Update_ILCE7SV320.exe].
 4. Uložte soubor do počítače.


 5. Poznámka pro uživatele Windows 8.1/10:

  Podle výchozích nastavení programu Internet Explorer bude aktualizační soubor uložen do složky Stažené soubory. Na obrazovce Start klepněte na dlaždici Plocha a pomocí Průzkumníku vyhledejte stažený soubor ve složce Stažené soubory.

Instalovat

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Pro spuštění softwaru pro aktualizaci firmwaru poklepejte na soubor [Update_ILCE7SV320.exe], který jste stáhli. Zobrazí se okno softwaru pro aktualizaci firmwaru.. 3. Podle pokynů v okně softwaru pro aktualizaci firmwaru vyberte položku Menu (Nabídka) --> Setup Subpage 4 (Menu nastavení podstrana 4) --> USB Connection (Připojení USB) ve fotoaparátu a zkontrolujte, jestli je vybrána možnost Mass Storage (Paměťové zařízení)..
  Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage, zvolte položku Mass Storage. 4. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB.
  Poznámka: Když je fotoaparát připojen k počítači, Displej LCD fotoaparátu se vypne. Pokračujte dalším krokem.
  Pokud počítač nemůže fotoaparát najít, zobrazí se na obrazovce počítače zpráva „Could not find the camera for this update.“ (Nepodařilo se najít fotoaparát pro tuto aktualizaci). Zkuste následující postup:
  • Odpojte od fotoaparát kabel USB a poté jej znovu připojte.
  • Pokud je v počítači jiný volný port USB, zapojte kabel USB do tohoto portu.


 5. Ověřte, že se zobrazuje ikona na hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky počítače.Poznámka:Pokud se ikona na hlavním panelu nezobrazuje, pokračujte následujícím krokem.


 6. Po potvrzení výše uvedeného klepněte v okně softwaru pro aktualizaci firmwaru na tlačítko [Next] (Další). Obrázek 1 se zobrazuje v okně softwaru pro aktualizaci firmwaru a Obrázek 2 se zobrazuje na displeji LCD fotoaparátu.
  Poznámka:Od tohoto okamžiku nevypínejte fotoaparát, dokud aktualizace systémového softwaru neskončí.

  Obrázek 1


  Obrázek 2


 7. V okně nástroje Firmware Updater klepněte na tlačítko Next (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci. Pokud je aktuální verze systémového softwaru 3.20 nebo vyšší, aktualizace není potřeba. V takovém případě přerušte připojení USB a klepněte na tlačítko Finish (Dokončit). Vypněte fotoaparát, vyjměte baterii nebo odpojte síťový adaptér, poté baterii vložte zpět nebo znovu připojte síťový adaptér a fotoaparát zapněte.

  Update is required  Update is not required


 8. Klepněte na ikonu na hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky počítače pro ukončení připojení USB.
  Poznámka: I po ukončení připojení USB v počítači pomocí výše uvedené operace ponechte připojený kabel USB. Pokud se ikona na hlavním panelu nezobrazuje, pokračujte dalším krokem. 9. Stiskněte střed ovládacího kolečka pro spuštění.
  Poznámka: Když stisknete střed ovládacího kolečka, obrazovka se vypne. pokračujte dalším krokem. 10. V softwaru pro aktualizaci firmwaru klepněte na možnost [Next] (Další). 11. Po resetování je ověřeno opětovné připojení fotoaparátu a zobrazí se níže uvedená obrazovka. Klepnutím na tlačítko [Run] (Spustit) spusťte aktualizaci. Během aktualizace (měla by trvat přibližně 15 minut) se zobrazí indikátor průběhu.
  Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.


 12. Po dokončení aktualizace se fotoaparát automaticky restartuje. Restartování může trvat několik minut.Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý, a počkejte, dokud se znovu neaktivuje LCD displej. Po zobrazení na displej LCD klepněte na tlačítko [Finish] (Dokončit).


  Poznámka:Po automatickém restartu fotoaparátu se může zobrazit obrazovka obnovení. Když je zobrazena, neodpojujte kabel USB. Po dokončení obnovení se může fotoaparát automaticky vypnout. Aktualizace je ale dokončena.
 13. Click on the task tray at the lower right corner of the computer screen to stop the USB connection.
  Note: If is not displayed on the task tray, Please proceed to the next step.

 14. Disconnect the USB cable.

Kontrola, že verze systémového softwaru vašeho fotoaparátu je 3.20

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) --> Setup subpage 6 (Nastavení strana 6) --> Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.