Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • ILCE-5100

O souboru ke stažení

 • Název: Systémový software verze 3.10 pro ILCE-5100 (Windows)
 • Datum uvedení: 14/03/2016
 • Výhody a vylepšení:
  • Systémový software optimalizuje výkon nových objektivů.

Kontrola verze systémového softwaru vašeho fotoaparátu

Podle níže uvedených pokynů zkontrolujte verzi systémového softwaru ve svém fotoaparátu.
Pokud je verze systémového softwaru 3.10 nebo novější, není třeba provádět aktualizaci.

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) --> Setup subpage 5 (Nastavení strana 5) --> Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s většinou běžně používaných verzí systému Microsoft Windows:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8.1
 • Windows® 10
  Poznámka:
  * Verze Starter není podporována.

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Místo na pevném disku: 200 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací systémového softwaru zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitý akumulátor NP-FW50
   nebo
   síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně)
   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že zbývající kapacita baterie je (tři dílky) nebo vyšší. Doporučujeme použít plně nabitou baterii nebo síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně).
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem
  Poznámka: Provedení aktualizace s jiným kabelem USB nelze zaručit.

Stáhnout

 • Při provádění aktualizace systémového softwaru použijte plně nabitý dobíjecí akumulátor NP-FW50 nebo síťový adaptér AC-PW20 (prodávaný samostatně).
 • Během aktualizace akumulátor ani síťový adaptér neodpojujte. Nenadálé odpojení napájení může způsobit, že fotoaparát přestane fungovat.
 • Vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu, než začnete provádět aktualizaci.
 • Aktualizace systémového softwaru trvá přibližně 15 minut, proto zamezte přepnutí počítače do režimu spánku. V případě, že se počítač přepne do režimu spánku a aktualizace se přeruší, proveďte kompletní proces aktualizace znovu od začátku.
 • Nevybírejte položku About This System Software Updater (O nástroji System Software Updater) v nabídce SystemSoftwareUpdater. Tento postup by mohl způsobit pád aktualizačního softwaru – zejména během aktualizace.

Stažení programu pro aktualizaci firmwaru

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Až si přečtete odmítnutí odpovědnosti, klepněte na tlačítko [Download] (Stáhnout) níže.
 3. Zahájí se stahování souboru [Update_ILCE5100V310.exe].
 4. Uložte soubor do počítače.

 5. Poznámka pro uživatele Windows 8.1/10:

  Podle výchozích nastavení programu Internet Explorer bude aktualizační soubor uložen do složky Stažené soubory. Na obrazovce Start klepněte na dlaždici Plocha a pomocí Průzkumníku vyhledejte stažený soubor ve složce Stažené soubory.

Instalovat

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Pro spuštění programu pro aktualizaci firmwaru poklepejte na soubor [Update_ILCE5100V310.exe], který jste stáhli. Zobrazí se okno programu pro aktualizaci firmwaru.


  Kliknutím zvětšíte


 3. Podle pokynů v okně programu pro aktualizaci firmwaru vyberte ve fotoaparátu Menu (Nabídka) --> Setup Subpage 3 (Nastavení strana 3) --> USB Connection (Připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybráno Mass Storage (Velkokapacitní úložiště).
  Pokud je zvolen jiný režim než Mass Storage , zvolte položku Mass Storage . 4. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB. Na LCD displeji fotoaparátu se zobrazí zpráva „USB Mode“ (Režim USB).
  Poznámka: Pokud počítač nemůže fotoaparát najít, zobrazí se na obrazovce počítače zpráva „Could not find the camera for this update.“ (Nepodařilo se najít fotoaparát pro tuto aktualizaci). Zkuste následující postup:
  • Odpojte od fotoaparát kabel USB a poté jej znovu připojte.
  • Pokud je v počítači jiný volný port USB, zapojte kabel USB do tohoto portu.
 5. Ověřte, zda se ve spodním pravém rohu obrazovky počítače na hlavním panelu zobrazují ikony .
 6. Po potvrzení klepněte na tlačítko Next (Další) v programu pro aktualizaci firmwaru.
  V programu pro aktualizaci firmwaru se zobrazí níže uvedená obrazovka.

  Kliknutím zvětšíte


  Zároveň se na LCD displeji fotoaparátu objeví zpráva „Follow computer instructions“ (Řiďte se pokyny na počítači). – Od tohoto okamžiku fotoaparát nevypínejte, dokud nebude aktualizace systémového softwaru dokončena.

 7. V okně nástroje pro aktualizaci firmwaru klepněte na možnost Next (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci. Pokud je aktuální verze systémového softwaru 3.10 nebo vyšší, aktualizace není potřeba. V takovém případě přerušte připojení USB a klepněte na tlačítko Finish (Dokončit). Vypněte fotoaparát, vyjměte baterii nebo odpojte síťový adaptér, poté baterii vložte zpět nebo znovu připojte síťový adaptér a fotoaparát zapněte.
 8. Připojení USB ukončete klepnutím na ikonu na hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky počítače.

  Poznámky:
  Kabel USB ponechte připojený i po přerušení připojení USB v počítači podle výše uvedeného postupu.


  Kliknutím zvětšíte
 9. Stiskněte střed ovládacího kolečka pro spuštění.  Poznámka: Když stisknete střed ovládacího kolečka, obrazovka se vypne. Pokračujte dalším krokem.
 10. V programu pro aktualizaci firmwaru klepněte na možnost Next (Další).


  Kliknutím zvětšíte
 11. Po resetování je ověřeno opětovné připojení fotoaparátu a zobrazí se níže uvedená obrazovka. Klepnutím na Run (Spustit) zahajte aktualizaci. Během aktualizace (měla by trvat přibližně 15 minut) se zobrazí indikátor průběhu.


  Kliknutím zvětšíte


  Poznámka: Při aktualizaci nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
 12. Po dokončení aktualizace se fotoaparát automaticky restartuje. Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý, a počkejte, dokud se znovu neaktivuje LCD displej. Po aktivaci displeje LCD klepněte na tlačítko Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB.


  Kliknutím zvětšíte

  Poznámka: Po automatickém restartu fotoaparátu se může zobrazit obrazovka obnovení. Když je zobrazena, neodpojujte kabel USB. Po dokončení obnovení se může fotoaparát automaticky vypnout. Aktualizace je ale dokončena.

Kontrola, že verze systémového softwaru vašeho fotoaparátu je 3.10

 1. Ve fotoaparátu vyberte položku Menu (Nabídka) --> Setup subpage 5 (Nastavení strana 5) --> Version (Verze).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.