Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • ILCE-5000

O souboru ke stažení

 • Název:Aktualizace firmwaru Ver.1.10 pro ILCE-5000 (Mac)
 • Datum uvedení:30/10/2014
 • Výhody a vylepšení:
  • Zlepšení doby zapínání při použití funkce "Smart Remote Control" aplikace PlayMemories pro fotoaparát.

Kontrola verze firmwaru ve fotoaparátu

Podle pokynů níže zkontrolujte verzi firmwaru ve svém fotoaparátu.
Pokud je verze 1.10 nebo vyšší, aktualizace není potřeba.

 1. Ve fotoaparátu vyberte Menu [Nabídka] --> Setup [Nastavení] --> Version [Verze].
 2. Zobrazuje se verze firmwaru, jak je znázorněno níže.

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícími verzemi operačního systému Mac:
 • Mac OS X v.10.6 ~ 10.10

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Procesor: Procesor Intel*
  * Procesory Core Solo a Core Duo již nejsou podporovány.
 • Místo na pevném disku: 200 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizováním firmwaru prosím zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitý nabíjecí blok akumulátoru NP-FW50
   nebo
   Síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně)
   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze tehdy, když je zbývající úroveň akumulátoru (tři značky) nebo více. Doporučujeme používat plně nabitý akumulátor nebo síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně).
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem
  Poznámka: Funkčnost aktualizace s jiným USB kabelem není zaručena.

Stáhnout

 • Při aktualizaci firmwaru použijte plně nabitý modul akumulátoru NP-FW50 nebo síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně).
 • Při aktualizaci nevyjímejte akumulátor ani neodpojujte síťový adaptér; fotoaparát by mohl přestat fungovat kvůli náhlému výpadku napájení.
 • Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Když používáte objektiv s bajonetem A s bajonetovým adaptérem LA-EA2/LA-EA4 (prodává se samostatně) a máte na fotoaparátu aktivovanou funkci [AF Micro Adj.] (Jemné nastavení AF), uložená hodnota bude resetována.
 • Aktualizace firmwaru trvá přibližně 15 minut, zajistěte proto, aby počítač nepřešel do režimu spánku. Pokud by počítač přešel do režimu spánku a aktualizace by byla přerušena, spusťte celý proces aktualizace znovu od začátku.

Stáhněte si program pro aktualizaci firmwaru

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Až si přečtete odmítnutí odpovědnosti, klepněte na tlačítko [Download] (Stáhnout) níže.
 3. Bude zahájeno stahování souboru [Update_ILCE5000V110.dmg].
 4. Uložte soubor do počítače.

Instalovat

Instalace rozšíření jádra DriverLoader

Tento krok je vyžadován, pouze pokud váš počítač využívá Mac OS X 10.10 (nebo novější). V takovém případě je třeba před provedením aktualizace firmwaru spustit přípravnou aplikaci. Pokud počítač využívá Mac OS X 10.9 nebo starší, není tento krok zapotřebí a vy můžete přejít přímo k dalšímu kroku "Instalace aplikace".

 1. Stáhněte soubor aplikace DriverLoader [DL100_1411a.dmg]
 2. Poklepejte na stažený soubor [DL100_1411a.dmg]. Nyní fotoaparát neodpojujte
 3. Poklepejte na ikonu [DL100_1411a], která se zobrazí na ploše
 4. Poklepejte na ikonu [DriverLoader].
 5. Chcete-li načíst rozšíření jádra, zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny. Zadejte heslo pro účet správce
Instalace aplikace
 1. Ukončete všechny programy, které jsou v počítači právě spuštěny.
 2. Dvakrát klikněte na stažený soubor [Update_ILCE5000V110.dmg]. - Nyní fotoaparát nepřipojujte.
 3. Dvakrát klikněte na ikonu [Update_ILCE5000V110], která se nyní zobrazí na ploše.
 4. Dvakrát klikněte na ikonu [FirmwareUpdater].
 5. Chcete-li načíst rozšíření jádra, zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny. Zadejte heslo pro účet správce. 6. Spustí se nástroj pro aktualizaci firmwaru.


  Kliknutím zvětšíte


 7. Zapněte fotoaparát.
 8. Podle pokynů v okně programu pro aktualizaci firmwaru vyberte ve fotoaparátu Menu [Nabídka] --> Setup Subpage 2 [Nastavení] --> USB Connection [Připojení USB] a zkontrolujte, zda je vybráno Mass Storage [Velkokapacitní úložiště].
  Pokud je vybrán jiný režim než Mass Storage [Velkokapacitní úložiště], vyberte Mass Storage [Velkokapacitní úložiště]. 9. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB, LCD displej fotoaparátu se vypne. Pokračujte dalším krokem.
  Poznámka: Pokud se LCD displej fotoaparátu nevypne, zkuste prosím jednu z následujících metod:
  • Odpojte od videokamery kabel USB, potom kabel USB znovu připojte.
  • Pokud je v počítači další volný port USB, zapojte kabel USB do tohoto portu.
 10. Klikněte na Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru. Na obrazovce počítače se objeví následující okno:


  Kliknutím zvětšíte


  Zároveň se na LCD displeji fotoaparátu objeví zpráva "Follow computer instructions" (Řiďte se pokyny na počítači). -Od tohoto okamžiku fotoaparát nevypínejte, dokud nebude aktualizace firmwaru dokončena.
 11. Klepněte na Next (Další). V levé spodní části aktualizačního programu se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci.


  Kliknutím zvětšíte


  Pokud je aktuální verze 1.10 nebo vyšší, aktualizace není potřeba. V takovém případě přerušte připojení USB a klepněte na Finish (Dokončit), vypněte fotoaparát, vyjměte modul akumulátoru a/nebo odpojte síťový adaptér, vložte akumulátor zpět nebo znovu připojte síťový adaptér a zapněte fotoaparát.
 12. Klikněte na Next (Další), objeví se následující okno:


  Kliknutím zvětšíte


 13. Klikněte znovu na Next (Další).
 14. Když se na LCD displeji fotoaparátu obleví zpráva Reset camera (Resetujte fotoaparát), resetujte fotoaparát stisknutím středu ovládacího kolečka fotoaparátu. - LCD displej se vypne. 15. Klikněte na Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru.
 16. Po resetování dojde k ověření připojení fotoaparátu a objeví se následující okno:


  Kliknutím zvětšíte


 17. Kliknutím na Run [Spustit] zahajte aktualizaci. Při aktualizaci se zobrazí indikátor průběhu (přibližně na 15 minut). -při aktualizaci nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.
 18. Až bude aktualizace dokončena, zobrazí se následující okno. Klikněte na tlačítko Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB.
  Note: after clicking [Finish], be sure to wait for the camera to turn on again although there may be cases that it takes a few minutes.


  Kliknutím zvětšíte


 19. Vypněte fotoaparát, vyjměte akumulátor a/nebo odpojte síťový adaptér, vložte akumulátor zpět nebo znovu připojte síťový adaptér a zapněte fotoaparát.

Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu firmware verze 1.10

 1. Ve fotoaparátu vyberte Menu [Nabídka] --> Setup Subpage 5 [Nastavení] --> Version [Verze].
 2. Zobrazuje se verze firmwaru, jak je znázorněno níže.