O souboru ke stažení

Nacházíte se na stránce pro aktualizaci softwaru Memory Stick Voice Editor verze 2.03 z verze 1.2.

Před stažením softwaru si pečlivě přečtěte instalační pokyny:*

Relevantní programy:

Aktualizace na Memory Stick verze 2.03 se týká následujících programů:

 • Memory Stick Voice Editor verze 1.2, který se dodává s rekordérem IC Memory Stick ICD-MS1.

Přidaná funkce

 • Verze 2.03 podporuje systémy Windows® XP Professional a Windows® XP Home Edition.
 • Názvy a funkce hlavního okna softwaru Memory Stick Voice Editor verze 2.03.
 • Podokno zpráv Memory Stick: Zobrazuje jednotku Memory Stick, složky a zprávy na kartě Memory Stick.
 • Panel nabídek: Nabízí přístup k příkazům nabídky, které můžete spouštět z panelu nabídek.
 • Panel nástrojů: Panel nástrojů obsahuje tlačítka pro běžné úlohy příkazů nabídky, a poskytuje tak rychlý způsob provedení úloh.
 • Podokno zpráv PC: Zobrazuje složky a zprávy uložené na pevném disku počítače.
 • Podokno přehrávače: Podokno přehrávače ovládá operace přehrávání - zobrazuje informace o přehrávané zprávě.
 • Tlačítka pro poštu a rozpoznávání hlasu: Můžete odeslat hlasovou e-mailovou zprávu a spustit rozpoznávání hlasu. K odeslání hlasové e-mailové zprávy můžete použít následující e-mailový software: Microsoft Outlook Express 5.0/5.5/6.0

Další informace najdete v souboru s online nápovědou.

POZNÁMKY:

 • Software Memory Stick Voice Editor verze 2.03 je kompatibilní se systémem Windows® XP Professional a Windows® XP Home Edition.
 • Chcete-li provést aktualizaci v systému Windows® XP Professional nebo Windows® XP Home Edition, nainstalujte software Memory Stick Voice Editor verze 1.2 do počítače z disku CD-ROM.
 • Memory Stick Voice Editor verze 1.0/1.1/1.2 bude při aktualizaci odinstalován.
 • Před instalací se nezapomeňte do systému Windows přihlásit pod uživatelským jménem, které náleží do skupiny uživatelských účtů správců počítače. Chcete-li zjistit, zda uživatelské jméno náleží do skupiny uživatelských účtů správců počítače, otevřete okno [Uživatelské účty] v [Ovládacích panelech] a podívejte se do části pod zobrazeným uživatelským jménem.
 • Nemůžete používat následující funkce softwaru Memory Stick Voice Editor verze 2 pro soubor MSV(ADPCM):
 • Změna uživatelského jména.
 • Dělení nebo kombinace.
 • Přehrávání pomocí záložky.
 • Změna nastavení priority (můžete nastavit v rámci Memory Stick)

Instalovat

Postup stažení softwaru Memory Stick Voice Editor verze 2.03

 1. Na pevném disku vytvořte novou složku pro umístění staženého souboru a nazvěte ji MSVE_Up.
 2. Po přečtení níže uvedeného odmítnutí odpovědnosti klepněte na Download [Stáhnout] a stáhněte následující soubor do složky vytvořené v kroku 1: MSVE_203.exe (5 299 KB)
 3. Až se stahování dokončí, zkontrolujte velikost souboru v Průzkumníkovi Windows: Klepněte pravým tlačítkem na Start, klepněte na Prozkoumat, klepněte na Zobrazit a poté klepněte na Podrobnosti. Přejděte na soubor a ve sloupci Velikost zkontrolujte, zda má velikost 5 299 KB. Pokud je velikost 5 299 KB, stažení proběhlo úspěšně. Pokud velikost není 5 299 KB, odstraňte stažené soubory a opakujte stažení. Doporučujeme zkopírovat stažené soubory na záložní disketu.

Postup instalace softwaru Memory Stick Voice Editor verze 2.03

POZNÁMKA: Při instalaci softwaru do systému Windows XP se nezapomeňte do systému Windows přihlásit pod uživatelským jménem, které náleží do skupiny uživatelských účtů správců počítače. Chcete-li zjistit, zda uživatelské jméno náleží do skupiny uživatelských účtů správců počítače, otevřete okno [Uživatelské účty] v [Ovládacích panelech] a podívejte se do části pod zobrazeným uživatelským jménem.

Až se stahování dokončí, aktualizujte program v systému Windows podle následujícího postupu:

 1. Před instalací nainstalujte software Memory Stick Voice Editor verze 1.2 do počítače z disku CD-ROM.
 2. Ukončete všechny spuštěné aplikace.
 3. Klepněte na Start a poté na Spustit.
 4. Zadejte cestu ke složce, do které jste stáhli aktualizaci Memory Stick Voice Editor verze 2.03. Například C:\MSVE_Up\MSVE_203.exe.
 5. Zahajte instalaci klepnutím na OK.
 6. Až se zobrazí následující zpráva: The installation of Memory Stick Voice Editor Ver. 2.03 Upgrade has been successfully completed [Instalace aktualizace Memory Stick Voice Editor verze 2.03 byla úspěšně dokončena], klepněte na Finish [Dokončit].

POZNÁMKA: Tento program zkontroluje operační systém a automaticky nainstaluje náležitý program.

[Návod k použití]

Chcete-li v rekordéru IC Memory Stick ICD-MS1 přehrávat zprávy pomocí softwaru Memory Stick Voice Editor verze 2.03, musíte provést následují nastavení. Po aktualizaci se provede automatické nastavení pro používání v rekordéru ICD-MS1. Pokud se nastavení nezdaří, věnujte pozornost následujícímu.

POZNÁMKA: Nastavte režim souborů pro uložení/přidání>: Když je na kartu Memory Stick přidána zpráva, musí být přidána jako soubor ADPCM. Když je zpráva uložena do počítače, musí být uložena jako soubor ADPCM.

 1. V nabídce Panel nástrojů klepněte na Option [Možnosti] - zobrazí se okno Option [Možnosti].
 2. Klepněte na kartu CODEC [KODEK] - zobrazí se okno Setting [Nastavení], které se používá pro nastavení režimu souborů pro přidání/uložení.
 3. V části Add to Memory Stick [Přidat na kartu Memory Stick] zaškrtněte políčko před možností ADPCM (pro ICD-MS1).
 4. V části Save on the PC [Uložit do počítače] vyberte soubory MSV (ADPCM: pro ICD-MS1).
 5. Klepněte na OK.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • MSVE_203.exe

Velikost souboru

 • 5.3 Mb