O souboru ke stažení

Společnost Sony nabízí uživatelům možnost stáhnout nejnovější aktualizace firmwaru pro přehrávač DVD, a umožňuje tak přehrávání nejnovějších formátů, které jsou k dispozici. Chcete-li zahájit stahování a vytvořit disk CD-ROM umožňující úspěšnou aktualizaci přehrávače DVD a následné načítání nejnovějších dostupných verzí DivX, musíte přijmout podmínky uvedené dále.

Upozornění: V případě nedodržení uvedených pokynů hrozí riziko poškození přehrávače DVD. V takovém případě sv obraťte na místní svrvisní středisko společnosti Sony. Chcete-li sv těmto nepříjemnostem vyhnout, pečlivě dodržujte uvedené pokyny.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • SNEEC900.BIN

Velikost souboru

 • -

Instalovat

 1. Stáhněte soubor softwaru aktualizace do počítače.
 2. Zapište tento soubor na nepoužitý disk CD-R.
  • Umístěte soubor softwaru aktualizace (SCEEC900.BIN) přímo do kořenového adresáře.
   Neumisťujte jej do jiné složky.
  • Na tento disk nezapisujte žádné další soubory.
  • Neměňte název souboru.
  • Použijte systém souborů ISO 9660 Level 1/2 nebo jeho rozšířený formát Joliet.
  • Režim 1/2/XA
  • Jedna relace
  • Pomalá rychlost zápisu (např.1x, 2x, 4x or 8x)
  • Dokončete disk CD-R.
 3. Potvrzení verze firmwaru přehrávače
  • Ponechejte přehrávač vypnutý a na dálkovém ovládání stiskněte postupně tlačítka 1 --> 2 --> 3 --> vypínač.
   Vypínač
  • Na televizní obrazovce sv zobrazí verze firmwaru přehrávače. Příklad:
  • Stisknutím vypínače vypněte přehrávač.Aktuální verze
   • Stisknutím vypínače vypněte přehrávač.
 4. Otevřete prostor pro disky, vložte disk do přehrávače a začněte přehrávat.
 5. Na obrazovce sv zobrazí text Loading (Načítání).Firmware detected (Byl rozpoznán firmware)
 6. Počkejte, dokud sv na obrazovce nezobrazí zpráva UPGRADE FILE DETECTED (Byl rozpoznán soubor aktualizace). Potom sv na obrazovce zobrazí zpráva PRESS PLAY TO START (Zahájení tlačítkem Start) a na displeji předního panelu sv zobrazí text PRESS PLAY (Stiskněte tlačítko Start). Stiskněte tlačítko PLAY.Firmware detected (Byl rozpoznán firmware)
 7. Na obrazovce sv zobrazí text COPYING FILE (Kopírování souboru). Počkejte, než sv automaticky otevře prostor pro disky, a pak disk vyjměte.
 8. Za chvíli sv na obrazovce a na displeji předního panelu zobrazí zpráva UPGRADING (Aktualizace). Vyčkejte 3 nebo 4 minuty a nepřerušujte proces aktualizace. Je důležité dodržet následující pokyny:
  • Nevypínejte přehrávač.
  • Nepoužívejte přehrávač a dbejte na to, abyste nestiskli žádné tlačítko přehrávače.
  • Nezavírejte prostor pro disky (ručně ani stisknutím tlačítka pro otevření a zavření).Firmware detected (Byl rozpoznán firmware)
 9. Prostor pro disky sv zavře a znovu sv zobrazí obvyklá obrazovka. Nyní již můžete přehrávač DVD používat. Jakmile sv zobrazí možnost Quicksvtup (Rychlé nastavení), vyberte ji a proveďte nastavení.Firmware detected (Byl rozpoznán firmware)
 10. Potvrzení nové verze firmwaru přehrávače
  • Vypněte přehrávač DVD pomocí vypínače.
  • Ponechejte přehrávač vypnutý a na dálkovém ovládání stiskněte postupně tlačítka 1 --> 2 --> 3 --> vypínač.
   Vypínač
  • Na televizní obrazovce sv zobrazí verze firmwaru přehrávače. Ověřte, zda byla aktualizace provedena.
  • Stisknutím vypínače přehrávač vypněte.Firmware detected (Byl rozpoznán firmware)
 11. Stisknutím vypínače na dálkovém ovládání přehrávač znovu zapněte. Nyní je připraven k běžnému použití.

POZNÁMKY PRO UŽIVATELE

Provoz po provedení aktualizace

Vytváření externích souborů titulků
 1. Je třeba změnit název souboru filmu a souboru externích titulků tak, aby byly stejné.

  Příklad:

  0:sony.avi, sony.srt
  ×:sony.avi, sonysubtitle.srt
  "avi" v tomto příkladu je soubor filmu DivX a srt je soubor titulků.

 2. Je rovněž nutné umístit soubor filmu a soubor titulků do téže složky a zapsat je na stejný disk.
  (Poznámka: Formát Packet Write není podporován.)

  Tato aktualizace umožňuje přehrávači DVD zpracovávat následující formáty externích titulků:

  ".srt": SubRip
  ".smi": SAMI Captioning
  ".sub": Micro DVD
  ".sub": SubViewer 2.0
  ".ssa": SubStation Alpha
  ".ass": Advanced SubStation Alpha
  ".txt": systém titulků TMPlayer, DVD
  Ostatní podobné formáty nejsou podporovány.
Přepnutí písma obrazovky na přehrávači DVD
 1. Stisknutím tlačítka DISPLAY na dálkovém ovládání vypněte zobrazení ovládací nabídky (Magic Pad).
 2. Stisknutím tlačítka SUBTITLE zapněte titulky.
 3. Opakovaným stisknutím tlačítka SUBTITLE přejděte k požadovanému písmu.
  Písmo sv změní po každém stisknutí tlačítka.Pro externí titulky jsou rozpoznávána následující písma:

CP1250: albánština, angličtina, bosvnština, čeština, chorvatština, islandština, irština, maďarština, němčina, polština, rumunština, slovenština, slovinština
CP1251: angličtina, bulharština, běloruština, makedonština, moldavština, ruština, srbština, ukrajinština
CP1253: řečtina
CP1254: albánština, angličtina, dánština, estonština, finština, francouzština, gaelština, holandština, italština, němčina, kurdština (latinka), norština, portugalština, španělština, švédština, turečtina

Poznámky
Pokud stisknete tlačítko SUBTITLE a titulky nejsou kompatibilní pro přehrávání v tomto přehrávači DVD, zobrazí sv zpráva, že nebyly nahrány žádné titulky. I v případě, že sv tato zpráva nezobrazí, sv může stát, že titulky nebude možné přehrávat.

Je-li zapnuta ovládací nabídka, titulky sv nezobrazí. Některé titulky sv nezobrazí ani v případě, že jsou uloženy v souboru s příponou ".srt", ".smi", ".sub", ".ass", ".ssa" nebo ".txt".

Při zobrazení titulků sv může stát, že si zvuk a obraz neodpovídají. Je možné zobrazit nejvýše tři řádky titulků. Maximální počet znaků na řádek je 54.

Písma Unicode nejsou podporována.