O souboru ke stažení

Děkujeme vám za pokračující zájem o výrobky Sony.

Společnost Sony se vždy stará o kvalitu a spokojenost zákazníků, a proto nabízí aktualizaci firmwaru pro fotoaparáty DSLR-A330. V části "Postup stažení a instalace" v tomto dokumentu najdete informace, jak lze aktualizaci firmwaru stáhnout a nainstalovat.

Po přečtení informací o firmwaru klepněte na tlačítko "Přijmout", aby se začal stahovat firmware, který se vztahuje k modelu vašeho fotoaparátu.

O souboru ke stažení

Datum vydání
 • 05/11/2009
Určeno pro modely
 • DSLR-A330
Relevantní verze firmwaru
 • Ver. 1.00
Vylepšení oproti předcházejícím verzím firmwaru

Když je [Metering mode] (režim měření) nastavený na režim měření [Center weighted] (středové) nebo [Spot] (bodové), expozice se uzamkne, když je potvrzeno zaostření. (Při fotografování v režimu AF.)

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru podle následujících pokynů:

Pokud již máte firmware verze 1.10, není potřeba jej aktualizovat.

 1. Zapněte vypínač napájení fotoaparátu
 2. Stiskněte tlačítko MENU, aby se zobrazila nabídka
 3. Horizontálními tlačítky ovládacího tlačítka vyberte kartu 3 v nabídce Setup (nastavení)
 4. Vyberte "Version" (verze) stisknutím spodního tlačítka ovládacího tlačítka 5. Stiskněte střed ovládacího tlačítka
 6. Verze firmwaru se zobrazí na displeji LCD 7. Stiskněte střed ovládacího tlačítka, aby se zobrazení verze zavřelo

Systémové požadavky

 • Windows® 8
  Windows® 7
 • Zdroj napájení fotoaparátu
  Plně nabitý akumulátor NP-FH50 nebo sítový adaptér AC-PW10AM (prodává se zvlášťï)
  Aktualizaci lze provést pouze v případě, že stav baterie zobrazuje tři nebo více zbývajících ikon baterie. Doporučujeme použít dostatečně nabitou baterii nebo adaptér ACPW10AM (prodává se zvlášť).
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem
  Kabel budete potřebovat v případě, že počítač nemá zásuvku vhodnou pro dané záznamové médium.

  Pokud použijete komerčně dostupný kabel USB, není zaručena správná funkce.
 • Záznamové médium
  Jedno z následujících záznamových médií: Memory Stick PRO Duo nebo Memory Stick PRO-HG Duo nebo paměťová karta SD či SDHC

  Záznamové médium předem naformátujte ve fotoaparátu. Před formátováním zálohujte data na paměťovém médiu. 

Instalovat

 • Krok 1 - Stažení aktualizace firmwaru do počítače  • Ujistěte se, že není spuštěn žádný jiný program než internetový prohlížeč.
  • Musíte přijmout podmínky Licenční smlouvy s koncovým uživatelem ve spodní části stránky. Po přečtení smlouvy klepněte na "Přijmout". Zobrazí se nové dialogové okno.
  • Klepněte na odkaz "Download it" (Stáhnout), který odpovídá vašemu operačnímu systému.
  • Uložte soubor na plochu svého počítače (doporučeno).

 • Krok 2 - Rozbalení staženého souboru  Poklepáním rozbalte stažený soubor. V závislosti na operačním systému může po dokončení stahování dojít k automatickému rozbalení souboru.  Obrázek znázornuje stažení souboru s aktualizací pro DSLR-A380 (v systému Windows ®). Název souboru s aktualizací pro DSLR-A230 je DSCA230V110.exe, název souboru pro DSLR-A330 je DSCA330V110.exe.

  Po rozbalení by se mel vytvorit následující soubor:
  (*) V závislosti na pocítaci se prípona (*.APP) nemusí zobrazit.
  (*) Tento soubor je firmware pro fotoaparát, není potřeba jej otevírat.
 • Krok 3 - Kopírování aktualizačního souboru na záznamové médium (Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo/paměťová karta SD/SDHC)  • Připravte záznamové médium (Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo/paměťová karta SD/SDHC)
   Naformátujte záznamové médium ve fotoaparátu.

   Poznámky:

   • Aktualizace firmwaru se nemusí zahájit, pokud záznamové médium není naformátováno.
   • Upozorňujeme, že při formátování se smažou všechna data včetně chráněných obrázků. Tato data nelze obnovit.

   Postup formátování záznamového média:

   1. Vypněte napájení fotoaparátu a poté do fotoaparátu vložte připravené záznamové médium. Zajistěte, aby přepínač paměťových karet byl na straně vloženého média.   2. Přepněte vypínač POWER do polohy ON (zapnuto).
   3. Stiskněte tlačítko MENU, aby se zobrazila nabídka, a ovládacími tlačítky vyberte nabídku Playback (Přehrávání)-1.
   4. Multifunkčním voličem vyberte "Format" (Formát) v nabídce Playback (Přehrávání)-1 a poté stiskněte středové tlačítko multifunkčního voliče.
   5. Zobrazí se okno s potvrzením. Multifunkčním voličem vyberte [OK] a stiskněte středové tlačítko multifunkčního voliče.
   6. Po dokončení formátování stiskněte tlačítko MENU, aby se nabídka vypnula.

  • Zkopírujte aktualizaci na záznamové médium
   Zkopírujte aktualizacní soubor (DSCAxxx.APP) na naformátované záznamové médium (Memory Stick Pro Duo/paměťová karta SD).
  • Pokud počítač obsahuje zásuvku vhodnou pro dané záznamové médium.

   • Vložte záznamové médium naformátované fotoaparátem do zásuvky na paměťové karty v počítači.
   • Zkopírujte rozbalený aktualizační soubor (DSCAxxx.APP) do kořenového adresáře záznamového média.    Poznámka: záznamové médium MUSÍ být nejdříve naformátováno ve fotoaparátu. Před formátováním si zálohujte data, protože všechna data (včetně chráněných obrázků) budou při formátování odstraněna a nelze je obnovit.

   • Pokud váš počítač nemá zásuvku na paměťové karty Memory Stick Duo:

    Před kopírováním souboru zkontrolujte připojení USB.
    • Vložte baterii do fotoaparátu (nebo připojte síťový adaptér AC-PW10AM)
    • Vložte naformátované záznamové médium do fotoaparátu (ujistěte se, že je záznamové médium naformátované fotoaparátem a ne počítačem).
    • Přepněte vypínač POWER (napájení) do polohy On (zapnuto).
    • Ovládacím tlačítkem stiskněte tlačítko MENU, aby se zobrazila karta 3 v nabídce Setup (nastavení).
    • Zkontrolujte, že "USB connection" (připojení USB) je nastaveno na "Mass Storage" (velkokapacitní paměťové zařízení).    • Připojte fotoaparát k počítači kabelem USB.    • Vyberte rozbalený aktualizacní soubor (DSCAxxx.APP) a zkopírujte jej z počítače do kořenového adresáře záznamového média ve fotoaparátu.    • Po zkopírování souboru ukončete připojení USB.
 • Krok 4 - Aktualizace firmwaru fotoaparátu.  Důležité: Při aktualizaci firmwaru použijte plně nabité akumulátory NP-FH50 nebo síťový adaptér AC-PW10AM (prodává se zvlášť).
  Při aktualizaci firmwaru nevyjímejte ani neodpojujte baterii nebo síťový adaptér, mohlo by dojít k trvalému poškození fotoaparátu.

  1. Vypněte napájení fotoaparátu a poté do fotoaparátu vložte připravené záznamové médium. Zajistěte, aby přepínač paměťových karet byl na straně vloženého média.  2. Stiskněte tlačítko MENU a zapněte napájení, když bude tlačítko MENU stisknuté.

  3. Když se zobrazí následující okno s potvrzením, ovládacím tlačítkem vyberte "OK" a potvrďte výběr stisknutím středu ovládacího tlačítka.   Pokud se na obrazovce LCD nezobrazí okno s potvrzením:

   • Pokud záznamové médium není naformátováno, aktualizace firmwaru se nemusí zahájit.
   • Ujistěte se, že aktualizační soubor (DSCA700.APP) se nachází v kořenovém adresáři záznamového média.
  4. Aktualizace se zahájí a zobrazí se následující obrazovka.  5. Nevypínejte fotoaparát, dokud se aktualizace nedokončí. (Aktualizace zabere přibližně 30 sekund)
  6. Po dokončení aktualizace firmwaru se zobrazí následující obrazovka. Fotoaparát se přibližně po 10 sekundách automaticky restartuje, vyčkejte na restartování fotoaparátu.  7. Po restartování fotoaparát vypněte a vyjměte záznamové médium. Poté zkontrolujte, zda se verze firmwaru fotoaparátu náležitě aktualizovala.
 • Krok 5 - Kontrola verze firmwaru.
  1. Zapněte vypínač napájení fotoaparátu
  2. Stiskněte tlačítko MENU, aby se zobrazila nabídka
  3. Horizontálními tlačítky ovládacího tlačítka vyberte kartu 3 v nabídce Setup (nastavení)
  4. Vyberte "Version" (verze) stisknutím spodního tlačítka ovládacího tlačítka  5. Stiskněte střed ovládacího tlačítka
  6. Verze firmwaru se zobrazí na displeji LCD: Ověřte, že verze je "Ver.1.10"  7. Stiskněte střed ovládacího tlačítka, aby se zobrazení verze zavřelo

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • /DSCA330V110.exe