O souboru ke stažení

Společnost Sony nabízí uživatelům možnost stáhnout nejnovější aktualizace firmwaru pro přehrávač DVD, a umožňuje tak přehrávání nejnovějších formátů, které jsou k dispozici. Chcete-li zahájit stahování a vytvořit disk CD-ROM umožňující úspěšnou aktualizaci přehrávače DVD a následné načítání nejnovějších dostupných verzí DivX, musíte přijmout podmínky uvedené dále.

Upozornění: V případě nedodržení uvedených pokynů hrozí riziko poškození přehrávače DVD. V takovém případě se obraťte na místní servisní středisko společnosti Sony. Chcete-li se těmto nepříjemnostem vyhnout, pečlivě dodržujte uvedené pokyny.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • haa_ec85.bin

Velikost souboru

 • -

Instalovat

 1. Stáhněte soubor softwaru aktualizace do počítače.
 2. Zapište tento soubor na nepoužitý disk CD-R.
  • Umístěte soubor softwaru aktualizace přímo do kořenového adresáře.
   Neumisťujte jej do jiné složky.
  • Na tento disk nezapisujte žádné další soubory.
  • Neměňte název souboru.
  • Použijte systém souborů ISO 9660 Level 1/2 nebo jeho rozšířený formát Joliet.
  • Režim 1/2/XA
  • Jedna relace
  • Pomalá rychlost zápisu (např. 2x, 4x)
  • Dokončete disk CD-R.
 3. Otevřete prostor pro disky, vložte disk do přehrávače a začněte jej přehrávat.
 4. Počkejte, dokud se na obrazovce nezobrazí zpráva "UPGRADE FILE DETECTED" (Byl zjištěn soubor aktualizace). Potom se na obrazovce zobrazí zpráva "PRESS PLAY TO START" (Stisknutím tlačítka PLAY spusťte operaci). Stiskněte tlačítko PLAY.
  Firmware detected (Byl rozpoznán firmware)
 5. Na obrazovce se zobrazí text "COPYING FILE". (Kopírování souboru). Počkejte, než se automaticky otevře prostor pro disky, a pak disk vyjměte.
 6. Za chvíli se na obrazovce a na displeji předního panelu zobrazí zpráva UPGRADING (Aktualizace). Vyčkejte 3 nebo 4 minuty a nepřerušujte proces aktualizace. Je důležité dodržet následující pokyny:
  • Nevypínejte přehrávač.
  • Nepoužívejte přehrávač a dbejte na to, abyste nestiskli žádné tlačítko přehrávače.Firmware detected (Byl rozpoznán firmware)
 7. Prostor pro disky se zavře a znovu se zobrazí obvyklá obrazovka. Nyní již můžete přehrávač DVD používat. Jakmile se zobrazí možnost QuickSetup (Rychlé nastavení), vyberte ji a proveďte nastavení.Firmware detected (Byl rozpoznán firmware)

  Firmware detected (Byl rozpoznán firmware)

POZNÁMKY PRO UŽIVATELE

Provoz po provedení aktualizace

Vytváření externích souborů titulků
 1. Je třeba změnit název souboru filmu a souboru externích titulků tak, aby byly stejné.

  Příklad:

  0:sony.avi, sony.srt
  ×:sony.avi, sonysubtitle.srt
  "avi" v tomto příkladu je soubor filmu DivX a srt je soubor titulků.

 2. Je rovněž nutné umístit soubor filmu a soubor titulků do téže složky a zapsat je na stejný disk.
  (Poznámka: Formát Packet Write není podporován.)

  Tato aktualizace umožňuje přehrávači DVD zpracovávat následující formáty externích titulků:

  ".srt": SubRip
  ".smi": SAMI Captioning
  ".sub": Micro DVD
  ".sub": SubViewer 2.0
  ".ssa": SubStation Alpha
  ".ass": Advanced SubStation Alpha
  ".txt": systém titulků TMPlayer, DVD
  Ostatní podobné formáty nejsou podporovány.
Přepnutí písma obrazovky na přehrávači DVD
 1. Stisknutím tlačítka DISPLAY na dálkovém ovládání vypněte zobrazení ovládací nabídky (Magic Pad).
 2. Stisknutím tlačítka SUBTITLE zapněte titulky.
 3. Opakovaným stisknutím tlačítka SUBTITLE přejděte k požadovanému písmu.
  Písmo se změní po každém stisknutí tlačítka.Pro externí titulky jsou rozpoznávána následující písma:

CP1250: albánština, angličtina, bosenština, čeština, chorvatština, islandština, irština, maďarština, němčina, polština, rumunština, slovenština, slovinština
CP1251: angličtina, bulharština, běloruština, makedonština, moldavština, ruština, srbština, ukrajinština
CP1253: řečtina
CP1254: albánština, angličtina, dánština, estonština, finština, francouzština, gaelština, holandština, italština, němčina, kurdština (latinka), norština, portugalština, španělština, švédština, turečtina

Poznámky

Pokud stisknete tlačítko SUBTITLE a titulky nejsou kompatibilní pro přehrávání v tomto přehrávači DVD, zobrazí se zpráva, že nebyly nahrány žádné titulky. I v případě, že se tato zpráva nezobrazí, se může stát, že titulky nebude možné přehrávat.

Je-li zapnuta ovládací nabídka, titulky se nezobrazí. Některé titulky se nezobrazí ani v případě, že jsou uloženy v souboru s příponou ".srt", ".smi", ".sub", ".ass", ".ssa" nebo ".txt".

Při zobrazení titulků se může stát, že si zvuk a obraz neodpovídají. Je možné zobrazit nejvýše tři řádky titulků. Maximální počet znaků na řádek je 54.

Písma Unicode nejsou podporována.