O souboru ke stažení

Aktualizace je jednoduchá a s nejnovější verzí firmwaru budete moci svůj přehrávač Blu-ray ještě lépe využívat.

 • Datum vydání: 02/01/2015
 • Název: Aktualizace firmwaru pro systém domácího kina Blu-ray Disc/DVD na verzi M07.R.0631
 • Určeno pro modely: BDV-E280, BDV-E380, BDV-E780W, BDV-E880, BDV-E980W, BDV-EF200, BDV-L600, BDV-L800(M)
 • Výhody a vylepšení:
  • Zvýšená bezpečnost šifrování
 • Omezení: Pouze pro systémy domácího kina Blu-ray Disc/DVD prodávané v Evropě. V některých zemích se neprodávají všechny modely.

Příprava

Váš firmware už může být aktuální, zejména pokud máte nový model systému domácího kina Blu-ray Disc/DVD. Pokud je číslo firmwaru M07.R.0631 nebo vyšší, aktualizace není zapotřebí.

Pokud si nejste jisti, zkontrolujte, jakou verzi firmwaru máte:

 1. Zapněte televizor a systém domácího kina Blu-ray Disc/DVD. Zkontrolujte, zda je televizor nastaven na vstup, ke kterému je připojen systém domácího kina Blu-ray Disc/DVD, pokud je tedy například přehrávač připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.
 2. Tiskněte opakovaně tlačítko "FUNCTION" (Funkce), dokud se na panelu předního displeje nezobrazí funkce "BD/DVD".
 3. Pokud se začne přehrávat disk, stiskněte STOP a počkejte, dokud se neobjeví obrazovka nabídky XrossMediaBar™ (XMB™).
 4. V nabídce XrossMediaBarTM zvýrazněte Setup (Nastavení) >System Settings (Systémová nastavení), potom zvolte ENTER pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovládání.
 5. Zvýrazněte System Information (Systémové informace) a zvolte ENTER.
 6. Na obrazovce televizoru bude číslo verze firmwaru vypadat takto: "Software Version M07.R.0631" ("Verze softwaru M07.R.0631") - pokud je číslo verze M07.R.0631 nebo vyšší, máte nainstalovanou nejnovější verzi firmwaru.

Existují 2 snadné způsoby aktualizace firmwaru na systému domácího kina Blu-ray Disc/DVD:

Způsoby aktualizace firmwaru na systému domácího kina Blu-ray Disc/DVD
Co budete potřebovatProč použít tento způsob?
Internet/síť
***DOPORUČENO***

 • Ethernetový kabel pro připojení systému domácího kina Blu-ray Disc/DVD k internetu
 • Ujistěte se, že je systém domácího kina Blu-ray Disc/DVD připojen k:
  • aktivnímu internetovému připojení
  • kompatibilnímu televizoru
Tuto metodu doporučujeme, protože představuje nejjednodušší a nejrychlejší způsob aktualizace firmwaru.
Použití zapisovatelného CD-R
 • Počítač s vypalovačkou CD
 • Nové zapisovatelné CD-R, čisté a nepoškrábané
Takto můžete firmware aktualizovat, pokud se nemůžete připojit k internetu.

Aktualizace pomocí zapisovatelného CD-R a PC

Pokud je to možné, doporučujeme aktualizovat pomocí internetu. Pokud to možné není, můžete použít tento způsob. Aktualizaci si stáhnete do počítače, vypálíte ji na prázdný disk a potom ji přenesete do systému domácího kina Blu-ray Disc/DVD.

Doporučujeme následující operační systémy: Windows® Vista®, nebo Windows® 7.

Jak zajistit, aby aktualizace proběhla hladce

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se podařila hned napoprvé:

 • Důkladně si přečtěte pokyny, jinak byste mohli svůj systém domácího kina Blu-ray Disc/DVD poškodit.
 • Nevypínejte systém domácího kina Blu-ray Disc/DVD - ani jej neodpojujte od zdroje napájení - během aktualizace.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě tlačítek uvedených v tomto návodu.

Stáhněte si aktualizaci do počítače:

 1. Přečtěte si obchodní podmínky a vyjádřete s nimi souhlas.
 2. Stáhněte si do počítače soubor UPDATA_M07R0631.ZIP - zapamatujte si, do jaké složky jste jej uložili.
 3. Vyhledejte soubor v počítači, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a klepněte na Properties (Vlastnosti). Zkontrolujte, zda jeho velikost je 70,8 MB (74,277,177 bajtů).

  Vlastnosti souboru

Vytvořte disk:

 1. Rozbalte soubor do počítače. Rozbalené soubory se budou nazývat MSB07-FW.BIN a MSB07-FW.ID.
 2. Vypalte soubory MSB07-FW.BIN a MSB07-FW.ID na prázdné zapisovatelné CD. Používáte software na vypalování CD? Zvolte univerzální formát disků (UDF).
  Použití formátu ISO9660 může vést k vytvoření nesprávného disku s aktualizací.

Přeneste aktualizaci do přehrávače

Nejprve si připravte příslušenství, potom přeneste aktualizaci do přehrávače.

Připravte si příslušenství:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen systém domácího kina Blu-ray Disc/DVD. (Pokud je tedy přehrávač připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.)
 2. Zapněte systém domácího kina Blu-ray Disc/DVD.
 3. Opakovaně stiskněte tlačítko "FUNCTION" (Funkce), dokud se na displeji předního panelu neobjeví "BD/DVD" - aktualizaci lze provést jen tehdy, pokud je zvolena funkce "BD/DVD". Pokud se začne přehrávat disk, stiskněte STOP a počkejte, dokud se neobjeví obrazovka nabídky XrossMediaBar™ (XMB™).
 4. Pomocí dálkového ovládání zvolte "Quick Start Mode" (Režim rychlého spuštění) - ujistěte se, že je funkce "Quick Start Mode" (Režim rychlého spuštění) nastavena na "Off" (Vyp), jinak by se aktualizace firmwaru nemusela podařit.
 5. Vložte do přehrávače disk a zavřete diskovou mechaniku.

Přeneste aktualizaci:

 1. Po načtení disku se na televizoru zobrazí zpráva Perform version update? (Provést aktualizaci verze?).
 2. Pomocí dálkového ovládání zvolte OK, potom stiskněte ENTER.
 3. Aktualizace se spustí.
 4. Během aktualizace se na displeji předního panelu objeví zpráva UPDATING (Probíhá aktualizace).
 5. Když se na displeji předního panelu objeví zpráva COMPLETE (Dokončeno), je aktualizace dokončena. Přehrávač se automaticky vypne. - Systém nepoužívejte ani nevypínejte, dokud nebude aktualizace dokončena.
 6. Znovu systém zapněte.
 7. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze M07.R.0631, aktualizace firmwaru byla úspěšná.

Řešení problému

Zde zjistíte, co máte dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru systému domácího kina Blu-ray Disc/DVD pomocí počítače a disku.

 • Na displeji předního panelu se střídavě zobrazuje "UPDATE" (Aktualizace) a "ERROR" (Chyba).
  1. Vypněte systém a odpojte napájecí kabel.
  2. Zapněte systém domácího kina s disky Blu-ray/DVD.
  3. Vyjměte disk.
  4. Zkuste spustit aktualizace ještě jednou.
   Pořád nefunguje? Obraťte se na Zákaznickou podporu Sony.

 • Na displeji předního panelu se po vložení disku s aktualizací do přehrávače nezobrazí zpráva "UPDATING" ([Probíhá aktualizace).
  Zapněte systém znovu a ponechte přitom aktualizační disk v mechanice. Aktualizace by se měla znovu automaticky spustit.
 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
  Zapněte znovu přehrávač, ponechte přitom aktualizační disk v mechanice. Aktualizace se automaticky znovu spustí.

 • Soubor s aktualizací UPDATA_M07R0631.ZIP stažený z aktualizační webové stránky nelze rozbalit.
  Stáhli jste soubor úspěšně? Zkuste soubor vymazat a stáhněte jej ještě jednou.

 • Aktualizace již probíhá déle než 30 minut a stále není dokončena.
  1. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, po několika minutách jej znovu zapojte.
  2. Zapněte systém domácího kina Blu-ray Disc/DVD.
  3. Zkuste spustit aktualizace ještě jednou.
   Pořád nefunguje? Obraťte se na Zákaznickou podporu Sony.

Sony - Domácí audio a video: Stažení firmwaru  

Doporučujeme tuto metodu jako nejjednodušší způsob aktualizace. Zpravidla trvá zhruba 15 - 30 minut. Nejprve nastavíte vybavení, potom z internetu stáhnete aktualizaci do systému domácího kina Blu-ray Disc/DVD.

Co budete potřebovat:

 • Ethernetový kabel pro připojení systému domácího kina Blu-ray Disc/DVD k internetu
 • aktivnímu internetovému připojení
 • kompatibilnímu televizoru

Jak zajistit, aby aktualizace proběhla hladce

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se podařila hned napoprvé:

 • Důkladně si přečtěte pokyny, jinak byste mohli svůj systém domácího kina Blu-ray Disc/DVD poškodit.
 • Nevypínejte systém domácího kina Blu-ray Disc/DVD - ani jej neodpojujte od zdroje napájení - během aktualizace.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě tlačítek uvedených v tomto návodu.

Nastavte vybavení:

 • Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen systém domácího kina Blu-ray Disc/DVD. (Pokud je tedy přehrávač připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.)
 • Připojte síťový konektor systému domácího kina s disky Blu-ray/DVD síťovým kabelem k internetu.
 • Zapněte systém domácího kina Blu-ray Disc/DVD - pokud je v přehrávači vložen disk, vyjměte jej.
 • Opakovaně stiskněte tlačítko "FUNCTION" (Funkce), dokud se na displeji předního panelu neobjeví "BD/DVD". - Aktualizaci lze provést jen tehdy, pokud je zvolena funkce "BD/DVD".
 • V nabídce XrossMediaBarTM zvolte pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovládání Setup (Nastavení)> System Settings (Systémová nastavení), potom zvolte ENTER.
 • Pomocí dálkového ovládání zvolte "Quick Start Mode" (Režim rychlého spuštění) - ujistěte se, že je funkce "Quick Start Mode" (Režim rychlého spuštění) nastavena na "Off" (Vyp), jinak by se aktualizace firmwaru nemusela podařit.

Získejte aktualizaci:

 • V nabídce XrossMediaBarTM zvolte pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovládání Setup (Nastavení)> Network Update (Aktualizace sítě), potom zvolte ENTER.
 • Na televizoru se zobrazí zpráva Perform version update? (Provést aktualizaci verze?).
 • Pomocí dálkového ovládání zvolte OK, potom stiskněte ENTER.
 • Proces stahování bude zahájen, na televizoru se objeví obrazovka stahování.
 • Během stahování se na televizoru objeví zpráva DL */9. Symbol * se změní na 0, během procesu stahování se bude postupně měnit až na 9.
 • Po dokončení stahování se spustí aktualizace.
 • Během aktualizace se na displeji předního panelu objeví zpráva UPDATING (Probíhá aktualizace).
 • Když se na displeji předního panelu objeví zpráva COMPLETE (Dokončeno), je aktualizace dokončena. Přehrávač se automaticky vypne. - Systém nepoužívejte ani nevypínejte, dokud nebude aktualizace dokončena.
 • Znovu systém zapněte.
 • Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze M07.R.0631, aktualizace firmwaru byla úspěšná.

Řešení problémù

Zde zjistíte, co máte dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru systému domácího kina Blu-ray Disc/DVD pomocí internetu.

 • Na displeji předního panelu se střídavě zobrazuje "UPDATE" (Aktualizace) a "ERROR" (Chyba).
  1. Vypněte systém a odpojte napájecí kabel.
  2. Zapněte systém domácího kina s disky Blu-ray/DVD.
  3. Spusťte aktualizaci ještě jednou. Pořád nefunguje? Obraťte se na Zákaznickou podporu Sony.

 • Na televizoru se objevuje zpráva "Connection status cannot be confirmed" ("Stav připojení nelze potvrdit").
  Příčinou tohoto problému může být připojení k síti.
  1. Zkontrolujte, zda je připojený síťový kabel.
  2. V nastaveních sítě ověřte, zda má systém domácího kina Blu-ray Disc/DVD vlastní adresu IP, či nikoliv. (Používáte-li server proxy, zadejte adresu IP tohoto serveru proxy do pole "Proxy Server" místo názvu hostitele serveru proxy.)
  3. Spusťte aktualizaci ještě jednou.

 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
  Zapněte přehrávač a spusťte aktualizaci ještě jednou.

 • Aktualizace již probíhá déle než 30 minut a stále není dokončena.
  1. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, po několika minutách jej znovu zapojte.
  2. Zapněte systém domácího kina Blu-ray Disc/DVD.
  3. Spusťte aktualizaci ještě jednou.
   Pořád nefunguje? Obraťte se na Zákaznickou podporu Sony.