O souboru ke stažení

Aktualizace je jednoduchá, s nejnovější verzí firmwaru budete moci svůj přehrávač Blu-ray využívat naplno.

 • Datum vydání: 12/04/2012
 • Název: Aktualizace firmwaru přehrávače Blu-ray na verzi 6.20
 • Určeno pro modely: BDP-S300
 • Výhody a vylepšení:
  • Byla zlepšena kompatibilita s technologií BD-Java pro zlepšení interaktivity s některými disky BD-ROM
 • Omezení: pouze pro použití s přehrávači Blu-ray prodávanými v Evropě. V některých zemích se neprodávají všechny modely.

Systémové požadavky

Je možné, že již máte aktuální verzi firmwaru, zejména pokud máte nový přehrávač Blu-ray. Pokud máte firmware verze 6.20 nebo novější, aktualizace není zapotřebí.

Pokud si nejste jisti, zkontrolujte, jakou verzi firmwaru máte:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přehrávač Blu-ray, pokud je tedy například přehrávač připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.
 2. Zapněte přehrávač Blu-ray. Pokud začne přehrávat disk, stiskněte STOP a počkejte, dokud se na televizoru neobjeví obrazovka Sony Blu-ray.
 3. Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (SYSTÉMOVÁ NABÍDKA) na dálkovém ovládání.
 4. Na obrazovce "SYSTEM MENU" (SYSTÉMOVÁ NABÍDKA) zvýrazněte možnost Setup (Nastavení) a zvolte ENTER.
 5. Zvýrazněte Video Setup (Nastavení videa) a zvolte ENTER.
 6. Zvýrazněte TV Type (Typ televizoru) a zvolte ENTER.
 7. Stiskněte MODRÉ tlačítko na dálkovém ovládání.
 8. Na obrazovce televizoru se objeví verze firmwaru - pokud je číslo verze 6.20 nebo vyšší, máte již nainstalovanou nejnovější verzi firmwaru.

Instalovat

Co budete potřebovat

 • Počítač s vypalovačkou CD
 • Nové zapisovatelné CD-R, čisté a nepoškrábané

Poznámky:

 • Stažený soubor vytvoří obraz ISO (obraz disku v systému souborů ISO 9660).
 • Většina softwaru pro vypalování disků CD umožňuje zapsat soubory ISO na disk. Další informace naleznete v nápovědě softwaru.

Jak zajistit, aby aktualizace proběhla hladce

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se podařila hned napoprvé:

 • Důkladně si přečtěte pokyny, jinak byste mohli svůj přehrávač Blu-ray poškodit.
 • Nevypínejte přehrávač Blu-ray - ani jej neodpojujte od zdroje napájení - během aktualizace.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě tlačítek uvedených v tomto návodu.

Stáhněte soubor s aktualizací do počítače:

 1. Přečtěte si obchodní podmínky a vyjádřete s nimi souhlas.
 2. Stáhněte si do počítače soubor UPDATE_BDPS300_VER0620.exe - zapamatujte si, do jaké složky jste jej uložili.
 3. Vyhledejte soubor v počítači, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a klepněte na Properties (Vlastnosti). Zkontrolujte, zda je velikost souboru 50,1 MB (52 554 752 bajtů).

  Vlastnosti souboru

Vytvořte disk:

 1. Rozbalte soubor do počítače tím, že na něj poklepáte- bude vytvořen obraz ISO.
 2. Zapište rozbalený soubor ISO na prázdné zapisovatelné CD-R. Používáte software na vypalování CD? Dbejte na to, abyste při vytváření disku zvolili možnost "Burn Image" (Vypálit obraz).

Přeneste aktualizaci do přehrávače

Nejprve si připravte příslušenství, potom přeneste aktualizaci do přehrávače.

Připravte si příslušenství:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen přehrávač Blu-ray. (Pokud je tedy přehrávač připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.)
 2. Zapněte přehrávač Blu-ray.
 3. Vložte do přehrávače disk a zasuňte jej do jednotky.

Přeneste aktualizaci:

 1. Jakmile bude disk zaveden, aktualizace se automaticky spustí.
 2. Na displeji předního panelu se zobrazí zpráva DISC-DWLD.
 3. Přehrávač se automaticky vypne a zase zapne. - Přehrávač nepoužívejte ani nevypínejte, dokud nebude aktualizace dokončena.
 4. Na displeji předního panelu se objeví několik zpráv.- Přehrávač nepoužívejte ani nevypínejte, dokud nebude aktualizace dokončena.
 5. Po 20 minutách (přibližně) se disková mechanika otevře. - Nevyjímejte disk z přehrávače a nezavírejte diskovou mechaniku. Aktualizace stále probíhá.
 6. Aktualizace bude dokončena, jakmile se na displeji předního panelu objeví zpráva DL OK.
 7. Vyjměte disk a zapněte přehrávač. - Může trvat asi 90 sekund, než přehrávač zobrazí obraz na televizoru.
 8. Znovu zkontrolujte verzi firmwaru podle kroků uvedených v části Potřebuji aktualizaci?

Otázky a odpovědi

Řešení problémů

Zde zjistíte, co máte dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru přehrávače Blu-ray pomocí počítače a disku.

 • Po aktualizaci se nevysunul disku, ačkoliv se na displeji předního panelu objevilo "DL OK".
  Postupujte takto:
  1. Zapněte přehrávač a okamžitě (do jedné sekundy) stiskněte tlačítko STOP na přehrávači.- Stisknutí tlačítka STOP na dálkovém ovládání by nefungovalo.
  2. Otevře se disková mechanika a přehrávač se automaticky vypne.

 • Na displeji čelního panelu je zobrazena zpráva "WRT FAILED".
  Postupujte takto:
  1. Vypněte přehrávač stiskem tlačítka POWER (Napájení) na několik sekund.
  2. Znovu stiskněte tlačítko napájení.
  3. Proces se automaticky znovu spustí.
  Problém přetrvává?
  1. Vyjměte disk z přehrávače.
  2. Vymažte stažený aktualizační soubor z počítače.
  3. Zopakujte celý proces aktualizace od začátku.

 • Na displeji předního panelu se po vložení disku nezobrazila zpráva "DISC-DWLD".
  1. Vyjměte disk z přehrávače.
  2. Vymažte stažený aktualizační soubor z počítače.
  3. Zopakujte proces aktualizace od začátku.

 • Všechna má osobní nastavení byla po aktualizaci vymazána
  Toto chování je obvyklé. Přehrávač obnoví výrobní nastavení.

 • Jak se mohu ujistit, že disk s aktualizací byl softwarem na vypalování CD vytvořen správně?
  Zkontrolujte prosím, zda je jméno vytvořeného disku "BDPV-00620".

 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
  Zapněte znovu přehrávač a ponechte přitom aktualizační disk v mechanice. Aktualizace se znovu automaticky spustí.

 • Po poklepání na stažený soubor UPDATE_BDPS300_VER0620.exe se soubor ISO nevytvoří a zobrazí se následující chybová zpráva: "Win32 Cabinet Self-Extraction".
  Stažení se pravděpodobně nezdařilo. Soubor vymažte a stáhněte jej znovu.

 • Když po dokončení aktualizace zapnu přehrávač, na obrazovce televizoru se nic neobjeví.
  Jestliže se neobjeví nic ani po 2 minutách, kontaktujte prosím zákaznickou podporu společnosti Sony.

 • Když zapnu přehrávač po dokončení procesu aktualizace, na obrazovce televizoru nebo na displeji předního panelu přehrávače se objeví zpráva "POWER ON".
  Obraťte se na zákaznickou podporu společnosti Sony.

 • Aktualizace již probíhá déle než 50 minut a ještě není dokončena.
  Obraťte se na zákaznickou podporu společnosti Sony.

 • Na displeji předního panelu se zobrazí zprávy "INCOMPLETE"/"NEED DISC" (Nedokončeno/Vložte disk).
  Aktualizace nebyla dokončena.
  1. Vraťte disk do přehrávače.
  2. Vypněte přehrávač stiskem tlačítko "POWER" (Napájení) na dobu 5 sekund.
  3. Po zapnutí přehrávače se proces aktualizace automaticky spustí.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • UPDATE_BDPS300_VER0620.exe