O souboru ke stažení

O této aktualizaci (10/10/2011)Tento soubor aktualizuje firmware vašeho televizoru na verzi M7.039 a zabraňuje následujícím situacím:


 • Byla přidána podpora titulků pro digitální kanály v HD.
 • Algoritmus výběru zvuku je revidován na základě výběru uživatele.
 • Byly napraveny chyby přenosu programů.
 • Bylo vylepšeno pořadí zobrazování titulků v reálném čase.
 • Byl zaveden správný výběr znaků pro kabelové kanály.
 • Při připojení některých zařízení HDMI se po vypnutí televizoru ještě chvíli ozývá zvuk.
 • Ve specifických případech se uživatelské řazení analogových programů nezachová při vypnutí televizoru.
 • U několika šifrovaných programů zabere přepnutí kanálu dlouhou dobu.
 • U služeb HD se mohou vyskytnout artefakty v obraze.
 • Byla vylepšena rychlost navigace EPG.
 • Byla vylepšena stabilita, aby za určitých podmínek nedocházelo k chybám televizoru.
 • Problémy s laděním pro kanál DVB-C na frekvenci 434 MHz.
 • Po 10 minutách v pohotovostním režimu dochází ke ztrátě seznamů s oblíbenými kanály.
 • Norské informace EPG jsou za různých podmínek uvedeny v dánštině.
 • Při zobrazení některých služeb se šířka obrazu neustále mění.

Určeno pro modely


 • KDL-19S5700 / S5710 / S5720 / S5730
 • KDL-26S5550 / P5550
 • KDL-32S5550 / S5650 / P5550 / P5650 / P3550
 • KDL-37S5650 / P5650
 • KDL-40S5650 / P5650

Upozornění

 • Dodržujte prosím pečlivě pokyny k aktualizaci. Nedodržení pokynů může způsobit, že se aktualizace přeruší, a může mít také za následek, že televizor nebude reagovat nebo si vyžádá opravu.
 • Televizor nevypínejte ani nevypojujte z elektrické sítě. Ztráta napájení při instalaci aktualizace firmwaru může způsobit, že televizor nebude reagovat nebo si vyžádá opravu.

Časté otázky

 • Jak mohu zjistit verzi firmwaru v televizoru?
  • Zapněte televizor a stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači, aby se zobrazila nabídka Home.
  • Přejděte na možnost „Settings“ [Nastavení] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  • Přejděte na možnost „Set-up“ [Nastavení] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  • Přejděte na možnost „Digital Set-up“ [Digitální nastavení] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  • Přejděte na možnost „Technical Set-up“ [Technické nastavení] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  • Přejděte na možnost „System Information“ [Informace o systému] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  • Číslo verze se zobrazí na prvním řádku.
 • Odstraní se po aktualizaci moje osobní nastavení?
  Všechna uživatelská nastavení budou zachována.
 • Mohu nainstalovat starší verzi firmwaru?
  Instalace starší verze firmwaru není podporována, aby měl televizor stále optimální výkon.
 • Vypne se televizor při aktualizaci?
  Televizor se při aktualizaci obvykle vypne, aby se restartoval. Může se stát, že se televizor bude restartovat déle než obvykle, protože instaluje nový firmware.

Instalovat

 1. Před stažením souboru musíte přijmout odmítnutí odpovědnosti.

  Před zahájením stahovaní a instalací souboru si prosím přečtěte pozorně veškeré informace. Nedodržení pokynů může způsobit, že televizor nebude reagovat nebo si vyžádá opravu.

 2. Po přijetí odmítnutí odpovědnosti uložte soubor s aktualizací na plochu svého počítače.

  Po stažení souboru ověřte, že soubor má velikost 26,031,352 bytů.
  Velikost souboru ověříte tak, že klepnete pravým tlačítkem myši na soubor, zvolíte „Vlastnosti“ a na kartě „Obecné“ zkontrolujete následující informaci o velikosti souboru:


  Pokud počítač zobrazí jinou velikost souboru, vymažte stažený soubor, vyčistěte cache (paměť) internetového prohlížeče a znovu soubor stáhněte.

 3. Otevřete Průzkumníka systému Windows, vyhledejte stažený soubor 'firmware.upd' a zkopírujte jej do kořenového adresáře zařízení USB

  Důležité poznámky:
  • Ujistěte se, že na zařízení USB máte dostatek volného místa.

Postup aktualizace firmwaru


 • Televizor během aktualizace nevypínejte ani neodpojujte od zdroje napájení. Pokud tak učiníte, televizor se může poškodit, přestane fungovat a vyžádá si opravu.

 • Pokud není v pokynech uvedeno jinak, nepoužívejte po dobu aktualizace žádná jiná tlačítka. Pokud tak učiníte, televizor se může poškodit, přestane fungovat a vyžádá si opravu.

Aktualizace firmwaru může trvat až 10 minut. Před zahájením aktualizace firmwaru televizoru si nejprve celý postup přečtěte.

 1. Zapněte televizor

 2. Vložte zařízení USB se souborem 'firmware.upd' do zásuvky USB umístěné na straně televizoru.

 3. V případě potřeby stiskněte HOME na dálkovém ovladači a ujistěte se, že televizor zobrazuje nabídku Home (XMB(tm))

 4. Pomocí dálkového ovladače přejděte na „Settings“ [Nastavení] a stiskněte OK. Poté přejděte na „Set-up“ [Nastavení] a stiskněte OK, přejděte na „System Update“ [Aktualizace systému] a stiskněte OK. 5. Televizor zobrazí několik různých zpráv. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

 6. Indikátor POWER (Napájení) bude třicet sekund zeleně svítit, poté bude indikátor VYPNUTÝ OBRAZ/ČASOVAČ pomalu žlutě blikat a indikátor STANDBY (Pohotovostní režim) bude červený. Televizor se po několika minutách vypne a poté se znovu zapne, aby se dokončila aktualizace.

  UPOZORNĚNÍ:Při instalaci firmwaru neodpojujte zařízení USB, nevypínejte televizor ani neodpojujte napájení.

 7. Po dokončení aktualizace firmwaru se na televizoru na pět sekund zobrazí zpráva. 8. Bezpečně odpojte zařízení USB ze zásuvky USB

 9. Kontrola verze firmwaru televizoru:
  • Zapněte televizor a stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači, aby se zobrazila nabídka Home.
  • Přejděte na možnost „Settings“ [Nastavení] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  • Přejděte na možnost „Set-up“ [Nastavení] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  • Přejděte na možnost „Digital Set-up“ [Digitální nastavení] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  • Přejděte na možnost „Technical Set-up“ [Technické nastavení] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  • Přejděte na možnost „System Information“ [Informace o systému] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  • Číslo verze se zobrazí na prvním řádku.
  • Ověřte číslo verze.
  • Pokud se v prvním řádku zobrazí číslo verze M7.039, televizor byl aktualizován správně.

Na displeji televizoru se zobrazí zpráva "Aktualizace systému selhala".


Postupujte následovně:
 1. Ověřte, že zařízení USB je v pořádku a zopakujte postup stahování.
 2. Vypněte televizor stisknutím tlačítka POWER na televizoru.
 3. Stiskněte tlačítko POWER ještě jednou a proveďte znovu instalaci.

Na displeji televizoru se zobrazí zpráva „Novější verze softwaru nebyla nalezena“.


Váš televizor má již novější firmware nainstalovaný.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • firmware.upd

Velikost souboru

 • -