Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely televizorů:

 • KDL-40R450C / 453C / 455C
 • KDL-32R405C / 403C / 400C

O souboru ke stažení

 • Název: Firmware update to v8061 for TV
 • Datum vydání: 09-04-2015
 • Potřebuji aktualizaci?: Váš firmware už může být aktuální, zejména pokud máte nový model televizoru Bravia. Pokud si nejste jisti, můžete jednoduše zkontrolovat, jakou verzi firmwaru máte, pomocí těchto pokynů.
 • Výhody a vylepšení:
  • Zlepšuje funkci záznamu/přehrávání
 • Omezení: pouze pro použití s televizory prodávanými v Evropě. Ne všechny modely jsou prodávány ve všech zemích.

Co budete potřebovat

 • počítač s přístupem k internetu
 • flash disk USB
 • kompatibilní televizor

Instalovat

Firmware televizoru aktualizujete těmito jednoduchými kroky. Po aktualizaci se vaše osobní nastavení televizoru nezmění.

Jak zajistit, aby aktualizace proběhla hladce

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se podařila hned napoprvé:

 • Důkladně si přečtěte pokyny, jinak by televizor mohl přestat reagovat a nebo by mohl vyžadovat opravu.
 • Nevypínejte televizor - ani jej neodpojujte od zdroje napájení - během aktualizace.
 • Nepoužívejte žádná tlačítka kromě tlačítek uvedených v tomto návodu.
 • Před zahájením aktualizace ukončete případné nahrávání.

Stáhněte aktualizaci

Než budete moci aktualizaci nainstalovat, musíte ji stáhnout z internetu a uložit na flash disk USB.

 1. Přečtěte si smluvní podmínky uvedené níže, přijměte je a klepněte na tlačítko pro stažení souboru.
 2. Až k tomu budete vyzváni, uložte soubor na plochu. Po stažení aktualizace ověřte, že soubor má velikost 51,666,572 bajtů. Abyste to udělali, klepněte na soubor pravým tlačítkem myši, zvolte Properties (Vlastnosti) a zkontrolujte velikost v záložce General (Obecné).
 3. Otevřete Průzkumník Windows, vyhledejte stažený soubor sony_tvupdate_2015_8061_euf_auth.zip a rozbalte jej. Na místním disku bude vytvořena složka sony_dtv02B00B00B0B0_00000100.
 4. Zkopírujte složku na zařízení USB.

Instalace aktualizace

Jakmile jste soubor s aktualizací stáhli, můžete jej nainstalovat do televizoru. Postupujte podle následujících jednoduchých kroků.

Celý proces může trvat až 5 minut, televizor se během instalace automaticky vypne a zase zapne.

 1. Zapněte televizor
 2. Vložte zařízení USB obsahující soubor sony_dtv02B00B00B0B0_00000100 do konektoru USB televizoru
 3. Otevřete NABÍDKU HOME stisknutím tlačítka HOME na dálkovém ovládání.
 4. Pomocí dálkového ovládání zvolte Settings (Nastavení) a stiskněte Enter
 5. Pomocí dálkového ovládání zvolte Customer support (Zákaznická podpora) a stiskněte Enter
 6. Pomocí dálkového ovládání zvýrazněte Software Update > USB a stiskněte Enter
 7. Na obrazovce televizoru se objeví řada různých zpráv - řiďte se pokyny na obrazovce
 8. Aktualizace bude zahájena a na předním panelu televizoru začne blikat oranžová LED dioda. - Nevyjímejte USB ani nevypínejte televizor.
 9. Když se objeví zpráva "Firmware update complete" (Aktualizace firmwaru byla dokončena), televizor se vypne a zase zapne, aby byla aktualizace dokončena.- Nevyjímejte USB ani nevypínejte televizor.
 10. Až se televizor znovu zapne, vyjměte zařízení USB ze slotu na USB.

Zkontrolujte, zda byla aktualizace úspěšná.

 1. Zapněte televizor a stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko HOME, aby se zobrazila nabídka Home (Domů).
 2. Přejděte na Settings (Nastavení), zvýrazněte Set-up (Nastavení) a stiskněte OK.
 3. Přejděte na kategorii Product Support (Podpora produktu) a stiskněte OK.
 4. Na obrazovce televizoru by mělo číslo verze firmwaru vypadat takto: SOFTWARE VERSION v8061 (VERZE SOFTWARU v8061) - pokud je číslo verze v8061 nebo vyšší, máte nainstalovanou nejnovější verzi firmwaru.

Otázky a odpovědi

Potřebujete více informací? Viz naše Časté otázky (FAQ) týkající se aktualizace firmwaru na internetu.

Časté otázky a odstraňování problémů

Odstraní se po aktualizaci moje osobní nastavení?
Ne, všechna vaše osobní nastavení zůstanou zachována.

Mohu nainstalovat starší verzi firmwaru?
Aby bylo zajištěno, že si televizor zachová optimální výkon, není instalace starší verze firmwaru možná.

Televizor se během aktualizace vypne.
Je normální, že se televizor během aktualizace restartuje. Při instalaci nového firmwaru bude restartování televizoru trvat déle.

Co dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru televizoru pomocí internetu.

Na obrazovce televizoru se objeví jedna z následujících zpráv: "An error occurred during the software update" ("Během aktualizace firmwaru došlo k chybě") nebo "Software cannot be updated using this USB device" ("Software nelze aktualizovat pomocí tohoto zařízení USB")

 1. Ujistěte se, že je zařízení USB plně funkční. Pokud je, zkuste stáhnout soubor s aktualizací ještě jednou.
 2. Vypněte televizor stisknutím tlačítka POWER (Napájení) na televizoru.
 3. Stiskněte tlačítko POWER (Napájení) ještě jednou a proveďte znovu instalaci.

Na displeji předního panelu televizoru se zobrazí zpráva "No newer version of the TV software was found" ("Nebyla nalezena novější verze softwaru pro tento televizor").
Na televizoru již máte nainstalovanou nejnovější verzi firmwaru, aktualizace není zapotřebí.