O souboru ke stažení

O této aktualizaci (13/03/2013)

Tento soubor aktualizuje firmware vašeho televizoru na verzi PKG1.752EA a poskytuje následující výhody:

Vylepšení v této verzi

 • Automatické ladění nepřeskočí služby, pokud se používá aktivní VF vstup.
 • Informace o událostech v EPG jsou správně propojeny s příslušnými službami.

Tato aktualizace se projeví až tehdy, když televizor znovu nainstalujete vyvoláním automatického spuštění.

Určeno pro modely

 • KDL-22E5300 / E5310
 • KDL-32E5500 / E5510 / E5520 / V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740
 • KDL-37V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740
 • KDL-40E5500 / E5510 / E5520 / V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740 / WE5 / Z5500 / Z5710
 • KDL-46V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740 / WE5 / Z5500
 • KDL-52V5500 / V5610 / W5500 / Z5500

Upozornění

 • Dodržujte prosím pečlivě pokyny k aktualizaci. Nedodržení pokynů může způsobit, že se aktualizace přeruší, a může mít také za následek, že televizor nebude reagovat nebo si vyžádá opravu.
 • Televizor nevypínejte ani nevypojujte z elektrické sítě. Ztráta napájení při instalaci aktualizace firmwaru může způsobit, že televizor nebude reagovat nebo si vyžádá opravu.

Časté otázky

 • Jak mohu zjistit verzi firmwaru v televizoru?
  • Zapněte televizor a stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači, aby se zobrazila nabídka Home (XMB(tm)).
  • Přejděte na možnost „Set-up“ [Nastavení] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  • Přejděte na 'Informace o výrobku' a vyberte je.
  • Číslo verze se zobrazí na třetí řádku.
 • Odstraní se po aktualizaci moje osobní nastavení?
  Všechna uživatelská nastavení budou zachována.
 • Mohu nainstalovat starší verzi firmwaru?
  Instalace starší verze firmwaru není podporována, aby měl televizor stále optimální výkon.
 • Vypne se televizor při aktualizaci?
  Televizor se při aktualizaci obvykle vypne, aby se restartoval. Může se stát, že se televizor bude restartovat déle než obvykle, protože instaluje nový firmware.

Instalovat

 1. Před stažením souboru musíte přijmout odmítnutí odpovědnosti.

  Před zahájením stahovaní a instalací souboru si prosím přečtěte pozorně veškeré informace. Nedodržení pokynů může způsobit, že televizor nebude reagovat nebo si vyžádá opravu.

 2. Po přijetí odmítnutí odpovědnosti uložte soubor s aktualizací na plochu svého počítače.

  Po stažení souboru ověřte, že soubor má velikost 12,567,268 bytů.
  Velikost souboru ověříte tak, že klepnete pravým tlačítkem myši na soubor, zvolíte "Vlastnosti" a na kartě "Obecné" zkontrolujete následující informaci o velikosti souboru:


  Pokud počítač zobrazí jinou velikost souboru, vymažte stažený soubor, vyčistěte cache (paměť) internetového prohlížeče a znovu soubor stáhněte.

 3. Otevřete Průzkumníka systému Windows, vyhledejte stažený soubor 'firmware.upd' a zkopírujte jej do kořenového adresáře zařízení USB

  Důležité poznámky:
  • Ujistěte se, že na zařízení USB máte dostatek volného místa.

Postup aktualizace firmwaru


 • Televizor během aktualizace nevypínejte ani neodpojujte od zdroje napájení. Pokud tak učiníte, televizor se může poškodit, přestane fungovat a vyžádá si opravu.

 • Pokud není v pokynech uvedeno jinak, nepoužívejte po dobu aktualizace žádná jiná tlačítka. Pokud tak učiníte, televizor se může poškodit, přestane fungovat a vyžádá si opravu.

Aktualizace firmwaru může trvat až 10 minut. Před zahájením aktualizace firmwaru televizoru si nejprve celý postup přečtěte.

 1. Zapněte televizor

 2. Vložte zařízení USB se souborem 'firmware.upd' do zásuvky USB umístěné na straně televizoru.

 3. V případě potřeby stiskněte HOME na dálkovém ovladači a ujistěte se, že televizor zobrazuje nabídku Home (XMB(tm))

 4. Pomocí dálkového ovladače přejděte na ikonu System Update (Aktualizace systému) a vyberte ji stisknutím OK 5. Televizor zobrazí několik různých zpráv. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

 6. Indikátor POWER (Napájení) bude třicet sekund zeleně svítit, poté bude indikátor VYPNUTÝ OBRAZ/ČASOVAČ pomalu žlutě blikat a indikátor STANDBY (Pohotovostní režim) bude červený. Televizor se po několika minutách vypne a poté se znovu zapne, aby se dokončila aktualizace.

  UPOZORNĚNÍ: Při instalaci firmwaru neodpojujte zařízení USB, nevypínejte televizor ani neodpojujte napájení.

 7. Po dokončení aktualizace firmwaru se na televizoru na pět sekund zobrazí zpráva. 8. Bezpečně odpojte zařízení USB ze zásuvky USB

 9. Kontrola verze firmwaru televizoru:
  • Zapněte televizor a stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači, aby se zobrazila nabídka Home (XMB(tm)).
  • Přejděte na kategorii 'Nastavení' a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  • Přejděte na 'Informace o výrobku' a vyberte je.
  • Ověřte číslo verze.
  • Pokud je číslo zobrazené ve třetím řádku 1.752EA, aktualizace televizoru proběhla korektně.

Na displeji televizoru se zobrazí zpráva "Aktualizace systému selhala".

Postupujte následovně:

 1. Ověřte, že zařízení USB je v pořádku a zopakujte postup stahování.
 2. Vypněte televizor stisknutím tlačítka POWER na televizoru.
 3. Stiskněte tlačítko POWER ještě jednou a proveďte znovu instalaci.

Na displeji televizoru se zobrazí zpráva „Novější verze softwaru nebyla nalezena“.

Váš televizor má již novější firmware nainstalovaný.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • firmware.upd

Velikost souboru

 • -