O souboru ke stažení

O této aktualizaci (08/11/2011)

Tento soubor aktualizuje firmware vašeho televizoru na verzi M8.728 a poskytuje následující výhody: • Tato aktualizace firmwaru zlepšuje výkon jednotky a rozšiřuje příjem regionálních služeb.

Určeno pro modely • KDL-22EX302
 • KDL-26EX301 / EX302
 • KDL-32EX301 / EX302 / EX401 / EX402 / BX300 / BX400 / NX500 / EX600
 • KDL-37EX401 / EX402
 • KDL-40EX401 / EX402 / BX400 / NX500 / EX600
 • KDL-46EX401 / EX402


Upozornění

 • Dodržujte prosím pečlivě pokyny k aktualizaci. Nedodržení pokynů může způsobit, že se aktualizace přeruší, a může mít také za následek, že televizor nebude reagovat nebo si vyžádá opravu.
 • Televizor nevypínejte ani nevypojujte z elektrické sítě. Ztráta napájení při instalaci aktualizace firmwaru může způsobit, že televizor nebude reagovat nebo si vyžádá opravu.


Časté otázky

 • Jak mohu zjistit verzi firmwaru v televizoru?
  1. Zapněte televizor a stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači, aby se zobrazila nabídka Home.
  2. Přejděte na možnost „Set-up“ [Nastavení] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  3. Přejděte na možnost „Digital Set-up“ [Digitální nastavení] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  4. Přejděte na možnost „Technical Set-up“ [Technické nastavení] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  5. Přejděte na možnost „System Information“ [Informace o systému] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  6. Číslo verze se zobrazuje na třetí řádce.
 • Odstraní se po aktualizaci moje osobní nastavení?

  Všechna uživatelská nastavení budou zachována.
 • Mohu nainstalovat starší verzi firmwaru?

  Instalace starší verze firmwaru není podporována, aby měl televizor stále optimální výkon.
 • Vypne se televizor při aktualizaci?

  Televizor se při aktualizaci obvykle vypne, aby se restartoval. Může se stát, že se televizor bude restartovat déle než obvykle, protože instaluje nový firmware.

Instalovat

 1. Před stažením souboru musíte přijmout odmítnutí odpovědnosti.
 2. Po přijetí odmítnutí odpovědnosti uložte soubor s aktualizací na plochu svého počítače.

  Po stažení souboru ověřte, že soubor má velikost 36.145.144 bytů.
  Velikost souboru ověříte tak, že klepnete pravým tlačítkem myši na soubor, zvolíte „Vlastnosti“ a na kartě „Obecné“ zkontrolujete následující informaci o velikosti souboru:


  Pokud počítač zobrazí jinou velikost souboru, vymažte stažený soubor, vyčistěte cache (paměť) internetového prohlížeče a znovu soubor stáhněte.

 3. Otevřete Průzkumníka systému Windows, vyhledejte stažený soubor 'firmware.upd' a zkopírujte jej do kořenového adresáře zařízení USB

  Důležité poznámky:
  • Ujistěte se, že na zařízení USB máte dostatek volného místa.

Postup aktualizace firmwaru

Aktualizace firmwaru může trvat až 10 minut. Před zahájením aktualizace firmwaru televizoru si nejprve celý postup přečtěte.

 1. Zapněte televizor

 2. Vložte zařízení USB se souborem 'firmware.upd' do zásuvky USB umístěné televizoru.

 3. Stiskněte HOME na dálkovém ovladači.
 4. Stisknutím vyberte „Settings“ [Nastavení] a stiskněte .
 5. Nakonec stisknutím vyberte „System Update“ [Aktualizace systému] a stiskněte . 6. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

 7. Indikátor POWER (Napájení) bude třicet sekund zeleně svítit, poté bude indikátor VYPNUTÝ OBRAZ/ČASOVAČ pomalu žlutě blikat a indikátor STANDBY (Pohotovostní režim) bude červený. Televizor se po několika minutách vypne a poté se znovu zapne, aby se dokončila aktualizace.
 8. Po dokončení aktualizace firmwaru se na televizoru na pět sekund zobrazí zpráva. 9. Bezpečně odpojte zařízení USB ze zásuvky USB

 10. Kontrola verze firmwaru televizoru:
  • Zapněte televizor a stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači, aby se zobrazila nabídka Home.
  • Přejděte na možnost „Settings“ [Nastavení] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  • Přejděte na možnost „Set-up“ [Nastavení] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  • Přejděte na možnost „Digital Set-up“ [Digitální nastavení] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  • Přejděte na možnost „Technical Set-up“ [Technické nastavení] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  • Přejděte na možnost „System Information“ [Informace o systému] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  • Číslo verze se zobrazuje na třetí řádce.
  • Ověřte číslo verze.
  • Pokud se v prvním řádku zobrazí číslo verze M8.728, televizor byl aktualizován správně.

Da bi nadogradnja upravljačkog softvera stupila na snagu, kupci koji koriste kabelsku vezu moraju ponovo instalirati TV aktiviranjem „Auto Start-up“ [Automatski pokretanje]

Automatickénaladění televizoru


Na dálkovém ovladači televizoru:

 1. Stiskněte
 2. Stiskněte k výběru „Kabelové“, pak stiskněte

Pokud zvolíte „Kabelové“, objeví se obrazovkavýběru typu prohledávání.

 1. Stiskněte
 2. Stiskněte k výběru „Rychlé ladění“nebo „Úplné ladění“, pak stiskněte
  Rychlé ladění: kanály jsou laděny podleinformací poskytovatele kabelového vysílánípředávaných v rámci vysílaného signálu. Funkce „Rychlé ladění“ se doporučuje prorychlé ladění, pokud je poskytovatelemkabelového vysílání podporována.Pokud nelze provést naladění pomocí funkce„Rychlé ladění“, prosím použijte dále uvedenoumetodu „Úplného ladění“.
  Úplné ladění: Všechny dostupné kanály jsounaladěny a uloženy. To může někdy chvíli trvat.

Na displeji televizoru se zobrazí zpráva "Aktualizace systému selhala".Postupujte následovně:
 1. Ověřte, že zařízení USB je v pořádku a zopakujte postup stahování.
 2. Vypněte televizor stisknutím tlačítka POWER na televizoru.
 3. Stiskněte tlačítko POWER ještě jednou a proveďte znovu instalaci.


Na displeji televizoru se zobrazí zpráva "Novější verze softwaru nebyla nalezena".Váš televizor má již novější firmware nainstalovaný.


Podrobnosti souboru

Název souboru

 • firmware.upd

Velikost souboru

 • 34.47 Mb