O souboru ke stažení

O této aktualizaci (4. 7. 2011)

Tento soubor aktualizuje firmware vašeho televizoru na verzi 1.11 a poskytuje následující výhody:

Vylepšení v této verzi

 • Tento software vylepšuje chování jednotky a zlepšuje příjem některých regionálních služeb.

Určeno pro modely

 • KDL-32BX301
 • KDL-37BX401

Upozornění

 • Pečlivě dodržujte pokyny k aktualizaci. Nedodržení pokynů může způsobit, že se aktualizace přeruší, televizor nebude reagovat nebo si vyžádá opravu.
 • Televizor nevypínejte ani nevypojujte z elektrické sítě. Ztráta napájení při instalaci aktualizace firmwaru může způsobit, že televizor nebude reagovat nebo si vyžádá opravu.
 • Ověřte, že se chystáte stáhnout aktualizaci firmwaru, která je určena pro váš televizor - podívejte se na ukazatel země nahoře na této stránce. Firmware televizoru se může pro jednotlivé země lišit.

Časté otázky

 • Jak zjistím verzi firmwaru v televizoru?
  1. Zapnete televizor a stisknete tlacítko HOME na dálkovém ovladaci, aby se zobrazila nabídka Home (XMB™).
  2. Přejděte na položku Settings [Nastavení] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  3. Přejděte na položku Set-up [Nastavení] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  4. Přejděte na položku Product information [Informace o výrobku] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
 • Odstraní se po aktualizaci moje osobní nastavení?
  • Všechna uživatelská nastavení budou zachována.
 • Mohu nainstalovat starší verzi firmwaru?
  • Instalace starší verze firmwaru není podporována, aby měl televizor stále optimální výkon.
 • Vypne se televizor při aktualizaci?
  • Televizor se při aktualizaci obvykle restartuje. Může se stát, že se televizor bude restartovat déle než obvykle, protože instaluje nový firmware.

Instalovat

 1. Před stažením souboru musíte přijmout odmítnutí odpovědnosti.
  • Před zahájením stahování a instalací souboru si pozorně přečtěte veškeré informace. Nedodržení pokynů může způsobit, že televizor nebude reagovat nebo si vyžádá opravu.
  • Po přijetí odmítnutí odpovědnosti uložte soubor s aktualizací sony_tvupdate_2010_1110_eu_ibz.pkg na plochu počítače.

 2. Po stažení aktualizace ověřte, že má soubor velikost 6 263 184 bajtů.
  • Velikost souboru ověříte tak, že klepnete pravým tlačítkem myši na soubor, zvolíte "Vlastnosti" a zkontrolujete, zda je na kartě "Obecné" uvedena správná velikost souboru.  • Pokud počítač zobrazí jinou velikost souboru, vymažte stažený soubor, vyčistěte vyrovnávací paměť internetového prohlížeče a znovu soubor stáhněte.
 3. Otevřete Průzkumníka systému Windows.
  • Zkopírujte soubor sony_tvupdate_2010_1110_eu_ibz.pkg do kořenové složky zařízení USB.

 4. Důležité poznámky:
  • Úložné zařízení USB musí být naformátováno na systém souborů FAT32 ještě před tím, než na ně zkopírujete soubor s aktualizací.
  • Ujistěte se, že na zařízení USB máte dostatek volného místa.
  • Aktualizace se neprovede, pokud bude název souboru upraven.

Postup aktualizace firmwaru

 1. Zapněte televizor.

 2. Vložte zařízení USB obsahující soubor s aktualizací sony_tvupdate_2010_1110_eu_ibz.pkg do slotu USB televizoru. 3. Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do hlavní nabídky.

 4. Zvolte Settings [Nastavení] --> Set up [Nastavit] --> USB System Update [Aktualizace systému USB].>

 5. V okně s otázkou "Do you want to start system update now?" [Chcete zahájit aktualizaci systému?] stiskněte [OK].

 6. Na krátký okamžik se objeví zpráva "Scanning" [Skenuji]

 7. Objeví se zpráva zobrazená níže. Potvrďte ji stiskem tlačítka [OK]. 8. Aktualizace bude zahájena a bude trvat mezi 1 a 2 minutami, postup bude znázorněn na indikačním panelu na obrazovce, dvě zelené LED diody budou blikat.

 9. Jakmile bude aktualizace dokončena, objeví se zpráva zobrazená níže: 10. Jedna zelená LED dioda se opět rozsvítí a televizor se automaticky zapne.

 11. Odpojte zařízení USB.

 • Jak zjistím verzi firmwaru v televizoru?
  1. Zapnete televizor a stisknete tlacítko HOME na dálkovém ovladaci, aby se zobrazila nabídka Home (XMB™).
  2. Přejděte na položku Settings [Nastavení] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  3. Přejděte na položku Set-up [Nastavení] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  4. Přejděte na položku Product information [Informace o výrobku] a vyberte ji stisknutím tlačítka OK.
  5. Ověřte číslo verze.
  6. Pokud se ve spodním řádku zobrazuje číslo verze 1.11.xxx*, aktualizace televizoru proběhla správně.

   * xxx je pouze pro interní použití. Neovlivňuje výkon televizoru.

Indikátor PIC OFF/TIMER [Vypnutý obraz/časovač], STANDBY [Pohotovostní režim] a POWER [Napájení] bliká žlutě, červeně a zeleně. Postupujte následovně:

 1. Ověřte, že je zařízení USB v pořádku a zopakujte postup stažení.
 2. Vypněte televizor stisknutím tlačítka POWER na televizoru.
 3. Stiskněte tlačítko POWER ještě jednou a proveďte znovu instalaci.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • sony_tvupdate_2010_1110_eu_ibz.pkg

Velikost souboru

 • -