Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

DŮLEŽITÉ: Tento soubor se používá pouze s popsanými modely. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Zlepšené přehrávání pro některé stanice služby TuneIn
  Poznámky:
  • Pokud používáte aplikaci HDD Audio Remote, bude nutné ji také aktualizovat.
  • Nejnovější verze aplikace HDD Audio Remote nepodporuje operační systémy Android 3 (a starší) nebo iOS 8 (a starší).

[+] Dřívější výhody a vylepšení

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru 19404R pro HAP-S1 / HAP-Z1ES

Verze souboru

 • Verze 19404R

Datum uvedení

 • 14-01-2021

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Váš firmware je již možná aktuální. Pokud je číslo vaší verze 19404R nebo vyšší, není nutné provádět aktualizaci.

Pokud si nejste jisti, můžete snadno zkontrolovat, jakou verzi firmwaru máte:

 1. Zapněte přehrávač
 2. Než budete pokračovat, stiskněte tlačítko HOME na přehrávači a vyčkejte, než se na displeji LCD nezobrazí domovská nabídka
 3. V domovské nabídce označte možnost Settings (Nastavení) a poté pomocí kolečka zvolte možnost ENTER
 4. V nabídce Settings (Nastavení) označte možnost System Settings (Systémová nastavení) a poté pomocí kolečka zvolte možnost ENTER
 5. Označte možnost System Information (Informace o systému) a zvolte možnost ENTER
 6. Na displeji LCD se zobrazí číslo verze firmwaru v tomto tvaru:
  „Software Version 19404R“ – pokud je číslo verze 19404R nebo vyšší, již máte nejnovější verzi firmwaru

Co budete potřebovat

 • Ethernetový kabel pro připojení vašeho přehrávače k internetu pro možnost připojení ke kabelové síti LAN
 • Aktivní připojení k internetu

Důležité upozornění

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se podařila hned napoprvé:

 • Pečlivě si přečtěte pokyny, jinak byste mohli svůj přehrávač poškodit
 • Nevypínejte přehrávač během aktualizace, ani jej neodpojujte od zdroje napájení
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě těch uvedených v tomto návodu.

Stáhnout a instalovat

Instalace zařízení

 1. Připojte přehrávač k internetu pomocí kabelu Ethernet nebo Wi-Fi
 2. Zapněte přehrávač

Získání aktualizace:

 1. Než budete pokračovat, stiskněte tlačítko HOME a vyčkejte, dokud se na displeji LCD nezobrazí domovská nabídka
 2. V domovské nabídce označte možnost Settings (Nastavení) a poté pomocí kolečka zvolte možnost ENTER
 3. V nabídce Settings (Nastavení) označte možnost Network Update (Aktualizace sítě) a poté pomocí kolečka zvolte možnost ENTER
 4. Na displeji LCD se zobrazí zpráva: Perform version update? (Provést aktualizaci verze?)
 5. Zvolte možnost OK a stiskněte tlačítko ENTER
 6. Zahájí se proces stahování a na displeji LCD se zobrazí obrazovka stahování
 7. Jakmile bude stahování dokončeno, zahájí se aktualizace a na displeji LCD uvidíte obrazovku aktualizace
 8. Jakmile bude aktualizace dokončena, přehrávač se automaticky restartuje. Přehrávač nepoužívejte ani nevypínejte, dokud nebude aktualizace dokončena
 9. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze 19404R, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně

Otázky a odpovědi

Možné potíže během aktualizace

Co dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru přehrávače pomocí internetu.

Na displeji LCD se zobrazí zpráva „Cannot connect to server (Nelze se připojit k serveru)“.
Problém může být v připojení k síti.

 1. V případě připojení ke kabelové síti LAN zkontrolujte, zda je připojen kabel LAN
 2. V nastavení sítě zkontrolujte, že jste potvrdili, zda má přehrávač vlastní IP adresu
 3. Opakujte aktualizaci

V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
Zapněte přehrávač a zkuste aktualizaci znovu spustit

Proces stahování (Krok 6 v části „Get the update above (Získat aktualizaci výše)“) již trvá déle než 60 minut a stále není dokončen.
Zrušte aktualizaci sítě a poté zkontrolujte připojení k síti.

Proces aktualizace (Krok 7 v části „Get the update above (Získat aktualizaci výše)“) již trvá déle než 60 minut a stále není dokončen.

 1. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a po několika minutách ho znovu zapojte.
 2. Zapněte přehrávač
 3. Opakujte aktualizaci

Proces aktualizace databáze bude pozastaven a zobrazí se chybová zpráva.
Přehrávač vypněte a znovu zapněte. Proces aktualizace databáze se znovu restartuje.