Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • XAV-1500

DŮLEŽITÉ: Tento soubor se používá pouze s popsanými modely. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Opravuje problém, kdy začátek souboru ve formátu FLAC nehraje plynule, pokud první část tohoto souboru obsahuje zvuková data
 • Vylepšuje zabezpečení firmwaru produktu

Dřívější výhody a vylepšení

 • Opravuje chybu, kdy v režimu Cast aplikace WebLink nefunguje dotykové ovládání, pokud aplikace Host běží na systému iOS 13.4 nebo novějším

Podrobnosti souboru

Název souboru ZIP

 • XAV-1500_v112.zip

Verze souboru

 • 1.12

Velikost souboru

 • 8,14 MB (8 537 384 bajtů)

Datum uvedení

 • 05-11-2020

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Řiďte se těmito kroky a zkontrolujte aktuálně nainstalovanou verzi firmwaru jednotky:
Pokud se zobrazuje verze 1.12, firmware již není třeba aktualizovat.

 1. Zapněte hlavní jednotku.
 2. Na domovské obrazovce vyberte položku Settings (Nastavení).
 3. Vyberte položku General (Obecné).
 4. Vyberte položku Firmware Version (Verze firmwaru). Zobrazí se aktuální verze firmwaru.

Stáhnout a instalovat

Jak stáhnout aktualizaci

 1. K počítači musíte připojit úložné zařízení USB, na kterém je alespoň 10 MB volného místa, a použít paměťové zařízení s maximální kapacitou 32 GB (FAT16 / FAT32).
  Poznámky:
  • Paměť USB s formátem exFAT není podporovaná.
  • Paměť USB s kapacitou větší než 32 GB není podporovaná.
 2. Ujistěte se, že je počítač připojen k internetu.
 3. Stáhněte soubor s aktualizací do počítače.
 4. Rozbalte stažený soubor zip. Nacházejí se zde tři soubory (SLSO1120.FIR/SLMC1120.U88/SLDS1120.up6).
 5. Zkopírujte všechny 3 soubory do kořenové složky paměťového zařízení USB připojeného k počítači.
 6. Odpojte paměťové zařízení USB od počítače.

Důležité upozornění

 • Zaparkujte své auto na bezpečném místě a nastartujte motor, aby nedošlo ke snížení napětí ve zdroji napájení jednotky.
 • Během aktualizace nevypínejte jednotku.
 • Během aktualizace neodpojujte paměťové zařízení USB.
 • Po provedení aktualizace nastavte datum a čas.

Krok 1: Instalace aktualizace

 1. Připojte paměťové zařízení USB k portu USB na hlavní jednotce.
 2. Na domovské obrazovce vyberte položku Settings (Nastavení). Pokud ikonu Settings (Nastavení) nemůžete najít, potáhněte prstem ze spodní části domovské obrazovky a poté zprava doleva.
 3. Vyberte položku General (Obecné).
 4. Vyberte položku Firmware Version (Verze firmwaru).
 5. Vyberte možnost Update (Aktualizovat).
  • Pokud nemůžete stisknout tlačítko Update (Aktualizovat), zkontrolujte strukturu souborů na paměťovém zařízení USB. Soubor aktualizace nemusí být uložen na správném místě paměťového zařízení USB nebo nemusí být podporován typ souboru.
  • Pokud se na jednotce zobrazí zpráva „Please visit the support site and connect the USB device (with Update firmware) to USB port“ (Navštivte stránku podpory a připojte zařízení USB (s aktualizací firmwaru) k portu USB), zkontrolujte soubory v paměťovém zařízení USB. Paměťové zařízení USB patrně neobsahuje správný soubor aktualizace.
  • Pokud se nezobrazuje verze 1.12, stáhněte si nejnovější soubor aktualizace. Patrně nepoužíváte správný soubor aktualizace.
 6. Opět vyberte možnost Update (Aktualizovat). Jednotka se poté začne aktualizovat.
  Dokončení aktualizace zabere asi 5 minut.

Krok 2: Ujistěte se, že aktualizace byla úspěšná.

 1. Zapněte hlavní jednotku.
 2. Na domovské obrazovce vyberte položku Settings (Nastavení).
 3. Vyberte položku General (Obecné).
 4. Vyberte položku Firmware Version (Verze firmwaru). Poté se zobrazí aktuální verze firmwaru. Pokud se zobrazuje 1.12 jako číslo verze, znamená to, že je aktualizace firmwaru dokončena.

Pokud se vám nedaří firmware aktualizovat, zkuste to znovu pomocí jiného zařízení USB.

Otázky a odpovědi

Odstraňování problémů

Tlačítko Update (Aktualizovat) se zobrazí zašedlé: Zkontrolujte, zda jsou v kořenové složce paměťového zařízení USB řádně uloženy soubory SLSO1120.FIR, SLMC1120.U88 a SLDS1120.up6.

Zobrazí se zpráva [This data is not compatible] (Tato data nejsou kompatibilní): Paměťové zařízení USB může být vadné nebo neobsahuje správné soubory aktualizace. Vymažte z paměťového zařízení USB stávající soubory nebo použijte jiné paměťové zařízení USB a poté od začátku zopakujte celý proces stahování a aktualizace.