Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • HT-ST5000

DŮLEŽITÉ: Tento soubor se používá pouze s popsanými modely. Ne všechny modely se prodávají ve všech zemích.

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Přidána podpora funkce Chromecast built-in for Audio verze 1.36
  • Zlepšuje konektivitu funkce Chromecast built-in for Audio

Dřívější výhody a vylepšení

 • Vylepšené možnosti připojení s bezdrátovým subwooferem
 • Přidává podporu funkce eARC
  Poznámky:
  • eARC je nová standardizovaná funkce HDMI 2.1, která přidává podporu pro nejnovější zvukové formáty k těm stávajícím, které jsou podporovány funkcí Zpětný audiokanál (ARC).
  • Funkce eARC vám umožňuje vychutnat si zvukový obsah, například s použitím technologií Dolby Atmos, Dolby TrueHD a DTS:X nebo vícekanálový obsah LPCM, který nelze pomocí funkce ARC přenášet
 • Na hlavní jednotce displeje se zobrazí informace o datovém toku
 • Vylepšeno připojení s televizory od jiných výrobců
 • Umožňuje pohlcující zážitek zvukového formátu DTS; DTS: X, včetně DTS-HD Master Audio a DTS Digital Surround
 • Umožňuje přenos Dolby® Vision
 • Umožňuje synchronizaci Multi-room Group
 • V blízké budoucnosti umožní údržbu aplikace „Spotify Connect“

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru na verzi M40.R.0516 pro domácí kina

Verze souboru

 • M40.R.0516

Velikost souboru

 • 228 MB (240 115 972 bajtů)

Datum uvedení

 • 20-10-2020

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Váš firmware už může být aktualizovaný, zejména pokud máte nový zvukový projektor. Pokud je číslo vaší verze M40.R.0516 nebo vyšší, není nutné provádět aktualizaci.

Pokud si nejste jisti, můžete snadno zkontrolovat, jakou verzi firmwaru máte:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen zvukový projektor. Je-li tedy například zvukový projektor připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.
 2. Zapněte zvukový projektor.
 3. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko HOME a počkejte, dokud se nezobrazí domovská obrazovka.
 4. Na domovské obrazovce pomocí šipek na dálkovém ovladači zvolte [Setup] (Nastavení) → [System Settings] (Systémová nastavení). Pak stiskněte tlačítko ENTER.
 5. Zvýrazněte na displeji System Information (Informace o systému) a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 6. Na televizní obrazovce se objeví číslo verze firmwaru v tomto tvaru:
  Software Version M40.R.0516 – pokud je číslo verze M40.R.0516 nebo vyšší, již máte nejnovější verzi firmwaru.

Důležité upozornění

 • Pečlivě si přečtěte pokyny, jinak byste mohli svůj soundbar poškodit.
 • Nevypínejte během instalace soundbar, ani jej neodpojujte od zdroje napájení.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě těch uvedených v tomto návodu.
 • Během stahování a aktualizace softwaru neodpojujte napájecí kabel a síťový kabel (LAN).
 • Až do dokončení aktualizace nevytahujte napájecí kabel. Takováto činnost by mohla způsobit poruchu systému.

Máte k dispozici 2 snadné způsoby, jak na soundbaru aktualizovat firmware.

Co budete potřebovatProč použít tento způsob?
Internet/síť
***DOPORUČENO***
 • Síťový kabel pro připojení zvukového projektoru k Internetu
 • Ujistěte se, že je zvukový projektor připojen k:
  • k internetu,
  • ke kompatibilnímu televizoru.
Tuto metodu doporučujeme, protože představuje nejjednodušší a nejrychlejší způsob aktualizace firmwaru.
Úložné zařízení USB
 • Počítač
 • Úložné zařízení USB
Takto můžete firmware aktualizovat, pokud se nemůžete připojit k Internetu.

Stáhnout a instalovat

Aktualizace soundbaru pomocí internetu

Doporučujeme tuto metodu jako nejjednodušší způsob aktualizace. Zpravidla zabere zhruba 15–30 minut. Nejprve nastavte zařízení a potom z internetu stáhněte aktualizaci do svého soundbaru.

Co budete potřebovat:

 • Síťový kabel pro připojení zvukového projektoru k Internetu
 • Ujistěte se, že je zvukový projektor připojen k:
  • k internetu (prostřednictvím ethernetového kabelu nebo bezdrátového routeru),
  • ke kompatibilnímu televizoru.

Příprava zařízení:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen zvukový projektor. (Pokud je tedy zvukový projektor připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.)
 2. Připojte zvukový projektor k internetu prostřednictvím ethernetového kabelu.
 3. Zapněte zvukový projektor.
  Poznámka: Někdy se může objevit zpráva „The file is corrupted“ (Soubor je poškozený), ale i přesto můžete pokračovat na další krok.
 4. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko [HOME] a počkejte, dokud se nezobrazí domovská obrazovka.

Krok 1: Instalace aktualizace

 1. V nabídce [Home] (Domovská obrazovka) vyberte pomocí šipek na dálkovém ovladači možnost [Setup] (Nastavení) → [Software Update] (Aktualizace softwaru) → [Update via Internet] (Aktualizace přes internet) a stiskněte tlačítko [Enter].
 2. Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (Na síti byla nalezena nová verze softwaru. Chcete software aktualizovat?). Pomocí dálkového ovladače zvolte možnost [OK] a stiskněte tlačítko [ENTER].
 3. Po stažení softwaru trvá asi 5 minut, než se spustí aktualizace.
 4. Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M40.R.xxxx New version M40.R.0516] (Aktualizace na novou verzi softwaru. Během provádění aktualizace nevypínejte napájení. Současná verze M40.R.xxxx Nová verze M40.R.0516). Pomocí dálkového ovladače zvolte možnost [Start] a stiskněte tlačítko [ENTER].
 5. Aktualizace se spustí.
 6. Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva [Update Caution] (Upozornění na aktualizaci). Pomocí dálkového ovladače zvolte možnost [OK] a stiskněte tlačítko [ENTER].
 7. Během aktualizace se na displeji předního panelu zobrazí zpráva ["UPD"] (Aktualizace).
 8. Aktualizace firmwaru bude dokončena, jakmile se na displeji předního panelu zobrazí text [DONE] (Hotovo). Nevypínejte během instalace soundbar, ani jej neodpojujte od zdroje napájení.
 9. Soundbar se po dokončení aktualizace automaticky restartuje.

Krok 2: Ujistěte se, že aktualizace byla úspěšná.

 1. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze M40.R.0516, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.

Odstraňování problémů

Co dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru zvukového projektoru pomocí internetu.

 • Na obrazovce televizoru se zobrazila zpráva [Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center] (Aktualizace se nezdařila. Pro další pokus vložte USB paměť obsahující aktualizační soubory. Pokud aktualizace opět selže, obraťte se na zákaznické servisní centrum.).
  1. Router a všechna zařízení připojená mezi zvukovým projektorem a routerem jsou zapnuta.
  2. Pro propojení zvukového projektoru a routeru používáte správný typ kabelu (přímý nebo křížený).
  3. Všechny kabely mezi zvukovým projektorem a routerem jsou správně zapojeny.
  4. Spusťte proces aktualizace ještě jednou.

  Pokud nemůžete provést aktualizaci softwaru pomocí sítě, zkuste postup aktualizace pomocí paměti USB.

 • Po zahájení procesu aktualizace přes Internet se na obrazovce televizoru zobrazila zpráva [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Výkon stahování: xxxxxxkB/xxxxxkB a xx %]), ale ukazatel postupu na obrazovce se nemění.
  Aktualizace přes internet může trvat poměrně dlouho; podle typu připojení k internetu až 60 minut. Proto se zobrazuje zpráva [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Výkon stahování: xxxxxxkB/xxxxxkB a xx %]) a ukazatel postupu na obrazovce se dlouho nemění.

 • V průběhu aktualizace přes Internet se na televizoru zobrazí zpráva [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Stav připojení nelze ověřit. Není možná komunikace se serverem. Zkuste to prosím později.) a vy nemůžete firmware aktualizovat.
  • Zkontrolujte, zda je připojen kabel LAN.
  • Zkontrolujte, zda jste v nastavení sítě potvrdili, jestli má zvukový projektor vlastní IP adresu. (Používáte-li server proxy, zadejte do pole Proxy Server adresu IP příslušného serveru proxy, nikoli název hostitele proxy.)
  • Znovu opakujte aktualizaci.
 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
  Zapněte zvukový projektor a zkuste aktualizaci znovu spustit.
 • Aktualizace probíhá již déle než 60 minut a stále není dokončena.
  Je-li zvukový projektor k síti připojen bezdrátově, připojte jej kabelem a zkuste proces provést znovu.
  Pokud problém přetrvává, je možné, že je přenosová rychlost sítě příliš nízká. V takovém případě zkuste systém aktualizovat pomocí postupu s pamětí USB.
 • Na obrazovce televizoru se zobrazila zpráva [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Toto zařízení není připojeno k síti. Proveďte diagnostiku sítě v nastavení připojení k serveru.).
  Zkontrolujte, zda je k soundbaru připojen síťový kabel.
 • Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva [Already Updated] (Již aktualizováno).
  Ve zvukovém projektoru je aktuálně nainstalovaná nejnovější verze firmwaru.

Aktualizace prostřednictvím paměťového zařízení USB a počítače

Pokud je to možné, doporučujeme k aktualizaci použít Internet. Pokud to možné není, použijte tuto náhradní metodu. Stáhněte si aktualizaci do počítače, přeneste ji na paměťové zařízení USB a následně do soundbaru.

Přípravy na aktualizaci firmwaru

Před stažením firmwaru zkontrolujte, zda máte v počítači jeden z následujících operačních systémů, a připravte si USB flash disk.

Operační systémy

 • Windows 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Mac OS X®

Krok 1: Instalace aktualizace

 1. Přečtěte si obchodní podmínky a potvrďte svůj souhlas.
 2. Stáhněte si do počítače soubor UPDATE_M40R0516.zip a zapamatujte si, do kterého adresáře jste jej uložili.
 3. Vyhledejte soubor v počítači, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a klepněte na položku Vlastnosti. Zkontrolujte, zda je velikost souboru 228 MB – 240 115 972 bajtů.
Přenesení souborů aktualizace na úložné zařízení USB:
 1. Ze souboru UPDATE_M40R0516.zip extrahujte soubor s aktualizací.
  • Pro operační systém Mac OS® X:
   1. Přejděte do umístění, kam jste soubor stáhli, a dvakrát klikněte na soubor UPDATE_M40R0516.zip.
   2. Vytvoří se nová složka nazvaná „UPDATE“.
  • Pro operační systém Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 7:
   1. Přejděte do adresáře, kam jste soubor stáhli, a pravým tlačítkem myši klikněte na soubor UPDATE_M40R0516.zip. Pak klikněte na možnost „Extract All“ (Rozbalit vše).
    Poznámka: Ve Windows 8.1 a Windows 10 stahuje prohlížeč Internet Explorer® ve výchozím nastavení do složky Stažené soubory. Složku Stažené soubory najdete tak, že na obrazovce Start kliknete na dlaždici „Plocha“ a pak stažený soubor najdete pomocí Průzkumníku Windows.
   2. V okně „Rozbalit komprimované složky (metoda ZIP)“ klikněte na „Rozbalit“.
   3. Vytvoří se nová složka nazvaná „UPDATE“.
    Poznámka: Rozbalí se čtyři soubory: MSB40-FW.BIN, MSB40-FW.ID, MSB40-FW_MB.BIN a MSB40FW_MB.ID.
 2. Připojte k počítači kompatibilní úložné zařízení USB.
 3. Přeneste složku UPDATE na úložné zařízení USB:
  • Pro operační systém Mac OS® X:
   1. Přetáhněte složku UPDATE do kořenové složky zařízení USB.
  • Pro operační systém Windows:
    Přejděte do adresáře, kde byla složka vytvořena, a pravým tlačítkem myši klikněte na složku UPDATE.
   1. V nabídce klikněte na Odeslat... a pak klikněte na jednotku, která představuje vaše zařízení USB (např. Vyměnitelný disk E:).
   2. Složka s aktualizací se zkopíruje na zařízení USB.
  Poznámka: Pokud složku nezkopírujete do kořenové složky zařízení USB nebo pokud změníte název složky, aktualizace neproběhne.
 4. Po zkopírování složky UPDATE odpojte zařízení USB od počítače.
Přenesení aktualizace do přehrávače

Nejprve si připravte zařízení a následně přeneste aktualizaci do soundbaru.

Příprava zařízení:
 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen zvukový projektor. (Pokud je tedy zvukový projektor připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.)
 2. Zapněte zvukový projektor.
 3. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko HOME a počkejte, dokud se nezobrazí domovská obrazovka.
 4. Připojte USB obsahující 4 soubory.
Přenesení aktualizace:
 1. Na domovské obrazovce pomocí šipek na dálkovém ovladači zvolte možnost [Setup] (Nastavení) → [Software Update] (Aktualizace softwaru) a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 2. Pomocí šipek vyberte „Update via USB Memory“ (Aktualizovat pomocí USB paměti) a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 3. Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva [“Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M40.R.xxxx New version M40.R.0516. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.”] („V paměti USB byly nalezeny soubory aktualizace. Chcete software aktualizovat? Současná verze M40.R.XXXX, nová verze M40.R.0516. Během aktualizace nevypínejte napájení ani nevyjímejte paměť USB.“). Pomocí dálkového ovladače zvolte OK a stiskněte tlačítko ENTER.
 4. Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva [Update Caution] (Upozornění na aktualizaci). Pomocí dálkového ovladače zvolte OK a stiskněte tlačítko ENTER.
 5. Aktualizace se spustí.
 6. Během aktualizace se na displeji předního panelu domácího kina zobrazí zpráva „UPDT“ (Aktualizace).
 7. Aktualizace firmwaru bude dokončena, jakmile se na displeji předního panelu zobrazí DONE (Hotovo). Soundbar se automaticky restartuje.
  Poznámka: Během procesu aktualizace neodpojujte napájecí kabel.

Krok 2: Ujistěte se, že aktualizace byla úspěšná.

 1. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze M40.R.0516, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.

Odstraňování problémů

Zde zjistíte, co máte dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru zvukového projektoru pomocí počítače a zařízení USB.

 • Na displeji předního panelu se střídavě zobrazují zprávy UPDT (Aktualizace) a ERROR (Chyba).
  1. Vypněte systém a odpojte napájecí kabel.
  2. Vypněte zvukový projektor.
  3. Zkuste postup aktualizace pomocí USB paměti.

 • V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
  Zapněte zvukový projektor a znovu projděte celým procesem Aktualizace pomocí paměťového zařízení USB.

 • Soubor s aktualizací UPDATE_M40R0516.ZIP stažený z aktualizační webové stránky nelze rozbalit.
  Stáhli jste soubor úspěšně? Zkuste soubor vymazat a stáhnout jej znovu.

 • Aktualizace probíhá již déle než 30 minut a stále není dokončena.
  1. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a po několika minutách ho znovu zapojte.
  2. Zapněte zvukový projektor.
  3. Spusťte proces aktualizace ještě jednou.